Betalingsrechten overdragen of afstaan

Gepubliceerd op:
3 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

U kunt uw betalingsrechten verhuren of verkopen. Ook kunt u betalingsrechten afstaan aan de Nationale reserve. Hiervoor moet u zich houden aan de voorwaarden. Meld een overdracht of afstaan van betalingsrechten uiterlijk 15 mei. 2022 is het laatste jaar dat we betalingsrechten uitbetalen.

Vanaf 31 december 2022 zijn alle betalingsrechten vervallen. In plaats daarvan is er een andere vergoeding uit het GLB. Dit is een basispremie per hectare landbouwgrond. Kijk voor meer informatie op: Het nieuwe GLB: de basispremie en andere betalingen (rvo.nl)

Voorwaarden overdragen

U kunt (een deel van) uw betalingsrechten alleen verkopen of verhuren aan actieve landbouwers. Die moeten geregistreerd staan bij ons. U moet als verkoper of verhuurder ook bij ons ingeschreven staan.

Voorwaarden afstaan aan de Nationale reserve

U kunt betalingsrechten afstaan aan de Nationale reserve. Hierdoor komen de betalingsrechten vrij voor andere landbouwers. U krijgt geen vergoeding voor het afstaan aan de Nationale reserve. Betalingsrechten die u afstaat aan de Nationale reserve kunt u niet meer gebruiken.

Uiterlijk 15 mei melden

Zorg dat u de overdracht uiterlijk 15 mei 2022 meldt. Bij een overdracht kan de koper of huurder de betalingsrechten in hetzelfde jaar laten uitbetalen. Als u betalingsrechten afstaat, komen deze in hetzelfde jaar te vervallen.

Overdragen of afstaan na 15 mei

Vanaf 4 juli 2022 kunt u geen betalingsrechten meer overdragen of afstaan met het formulier Overdragen of afstaan. Voor betalingsrechten die u huurt of koopt na 15 mei krijgt u geen uitbetaling meer. Wilt u nog wel betalingsrechten overdragen of afstaan? Neem dan contact met ons op.

Overdragen tot en met 15 mei

U meldt samen met de andere partij de overdracht in 3 stappen. U vult als verkoper en koper het formulier samen in. Dit geldt ook voor verhuurder en huurder.

  1. De verkoper of verhuurder start met invullen. Hij heeft hierbij het e-mailadres van de koper of huurder nodig. Daarna ondertekent en verstuurt hij het formulier met een TAN-code. Wij noemen dit een conceptmelding.
  2. De koper of huurder krijgt een e-mail dat deze melding klaarstaat. Hij ondertekent die binnen 8 weken met een TAN-code. Daarna verwerken wij de overdracht.
  3. Beide partijen krijgen een ontvangstbevestiging per e-mail. U ziet direct de nieuwe situatie in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.

Afstaan tot en met 15 mei

U meldt het afstaan van betalingsrechten in 4 stappen.

  1. U vult het formulier in.
  2. U ondertekent en verstuurt het formulier met een TAN-code.
  3. U krijgt een ontvangstbevestiging.
  4. De betalingsrechten vervallen direct na de melding. U ziet de nieuwe situatie in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.

Uitgeschreven bij KVK

Wilt u betalingsrechten overdragen en bent u uitgeschreven bij KVK? U kunt niet meer inloggen op mijn.rvo.nl als uw bedrijf niet meer bij KVK staat ingeschreven. U moet dan iemand anders machtigen om namens u te handelen. Hoe u dit doet, leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Bedrijfsoverdracht

Wilt u uw bedrijf met betalingsrechten overdragen, splitsen of beëindigen? Meld dit dan bij ons als een bedrijfsoverdracht.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?