Blokkerende zeggenschap 2022

Gepubliceerd op:
17 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Bent u jonge landbouwer? En vraagt u de extra betaling jonge landbouwers aan of betalingsrechten uit de Nationale reserve? Dan moet u blokkerende zeggenschap hebben. Dat betekent dat u (mede)zeggenschap heeft bij belangrijke beslissingen binnen het bedrijf.

U heeft blokkerende zeggenschap als u beslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000 kunt tegenhouden. De extra betaling jonge landbouwers en de Nationale reserve zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Wanneer blokkerende zeggenschap

Eenmanszaak

Als u een eenmanszaak heeft, dan heeft u altijd blokkerende zeggenschap.

Rechtspersoon of samenwerkingsverband

Kunnen meerdere deelnemers in uw bedrijf beslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000 tegenhouden? Waaronder u? Dan heeft u ook blokkerende zeggenschap.

Bent u jonge landbouwer? En zijn de andere deelnemers of bestuurders onbeperkt bevoegd (bij een maatschap, cv of vof)? Of alleen/zelfstandig bevoegd (bij een bv)? Dan heeft u geen blokkerende zeggenschap. Zijn alle deelnemers of bestuurders jonge landbouwers? En zijn deze allemaal onbeperkt bevoegd of alleen/zelfstandig bevoegd? Dan voldoet u wel aan de voorwaarden.

Proefmaatschap

U heeft blokkerende zeggenschap als u voor onbepaalde tijd in een proefmaatschap zit. Zit u voor bepaalde tijd in een proefmaatschap? En kunnen de andere deelnemers de overeenkomst op elk moment eenzijdig opzeggen? Dan heeft u geen voortzettingsrecht en ook geen blokkerende zeggenschap.

Is de proefmaatschap gestopt? Dan ging uw zeggenschap mogelijk later in dan bij KVK geregistreerd staat. U kunt de ingangsdatum van uw blokkerende zeggenschap dan aanpassen. Dit leest u bij Startdatum zeggenschap aanpassen.

Commanditaire vennootschap (cv)

Bent u de beherende vennoot? En kunt u beslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000 tegenhouden? Dan heeft u blokkerende zeggenschap. Bent u de stille vennoot in een cv? Dan heeft u geen blokkerende zeggenschap.

Blokkerende zeggenschap aantonen

U registreert de blokkerende zeggenschap en de startdatum daarvan bij KVK. Dit doet u uiterlijk 15 mei 2022. Uit de schriftelijke overeenkomst of de statuten van uw bedrijf moet ook blijken dat u blokkerende zeggenschap heeft. Deze documenten moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.

De schriftelijke overeenkomst of de statuten:

 • zijn volledig;
 • zijn uiterlijk op 10 juni 2022 opgesteld en ondertekend. De datum van ondertekening staat in het document;
 • hebben alle handtekeningen die nodig zijn;
 • beschrijven de actuele situatie van het bedrijf. Denk hierbij aan het aantal deelnemers en de namen van de deelnemers. Ook staat er in wie blokkerende zeggenschap heeft en wanneer deze zeggenschap is ingegaan. De actuele situatie moet gelijk zijn aan de KVK-registratie.

U bewaart de schriftelijke overeenkomst of statuten in uw administratie. Wij kunnen deze documenten voor een controle bij u opvragen. U hoeft de documenten dus niet mee te sturen in uw aanvraag voor GLB-subsidies.

Sanctie

Geeft u ons verkeerde informatie? Dan kunt u een sanctie krijgen van 20% op het bedrag van de extra betaling jonge landbouwers. Meer hierover leest u op Sanctie basisbetaling, extra betaling jonge landbouwers en NR.

Startdatum zeggenschap aanpassen

De startdatum van uw blokkerende zeggenschap kan een latere datum zijn dan in KVK staat geregistreerd. Is deze startdatum voor 1 januari 2017 geregistreerd bij KVK? Dan kunt u in sommige situaties de startdatum van uw zeggenschap aanpassen naar een latere datum. Op die manier kunt u nog voldoen aan de voorwaarden voor de extra betaling jonge landbouwers. En voor het aanvragen van betalingsrechten uit de Nationale reserve.

In de volgende situaties kunt u de startdatum aanpassen naar een latere datum:

 • U zat in een proefmaatschap. Deze proefmaatschap is beëindigd na 31 december 2016. Uw blokkerende zeggenschap begon toen de proefmaatschap stopte.
 • U zat voor bepaalde tijd in een maatschap en u had geen voortzettingsrecht. Deze maatschap is beëindigd na 31 december 2016. Nu heeft u wel voortzettingsrecht.
 • U volgde een dagopleiding van gemiddeld meer dan 3 dagen per week. En daardoor bent u op een later moment verantwoordelijk geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Uw blokkerende zeggenschap begon toen u stopte met uw opleiding. Of toen de opleiding minder dan 3 dagen per week tijd ging kosten.
 • U deed betaald werk in een ander bedrijf voor gemiddeld meer dan 24 uur per week. En daardoor bent u op een later moment verantwoordelijk geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Uw blokkerende zeggenschap begon toen u met uw andere werk stopte. Of toen u daar minder dan 24 uur per week ging werken.

De startdatum van uw blokkerende zeggenschap past u aan in de Gecombineerde opgave. Bij het onderdeel Extra betaling jonge landbouwers vult u de latere startdatum in.

Bewijs versturen

U moet kunnen bewijzen dat u de startdatum van de blokkerende zeggenschap mag aanpassen. Uit het bewijs moet blijken dat een van bovenstaande situaties voor u geldt. Denk hierbij aan:

 • de schriftelijke overeenkomst/akte van de proefmaatschap
 • de diploma van uw opleiding
 • het contract van uw andere werk

Versturen via Mijn dossier

U verstuurt het bewijs digitaal. Volg de onderstaande stappen:

 1. Log in via de button Bewijs versturen.
 2. Klik op Mijn dossier.
 3. Ga naar Digitaal post versturen.
 4. Kies als onderwerp Basisbetalingsregeling.
 5. Bij documentsoort kiest u Documenten jonge landbouwer bij verzoek om extra informatie.

U verstuurt het bewijs uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode van de Gecombineerde opgave. In 2022 is dat uiterlijk 10 juni 2022.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?