Ecologisch aandachtsgebied 2022

Gepubliceerd op:
12 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
10 februari 2022

Voor de vergroeningsbetaling gebruikt u elk jaar 5% van uw bouwland als ecologisch aandachtsgebied (EA). Dit geldt niet als u vrijstelling heeft. Het EA is belangrijk voor het behoud van klimaat, natuur en milieu. U helpt bijvoorbeeld door vanggewassen te verbouwen die meststoffen uit de bodem halen.

Vrijstelling

U bent vrijgesteld voor EA als u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U heeft 15 hectare bouwland of minder ter beschikking.
 • Meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit tijdelijk grasland, braak, vlinderbloemige gewassen of een combinatie daarvan.
 • Meer dan 75% van uw totale subsidiabele landbouwgrond bestaat uit tijdelijk of blijvend grasland.
 • U heeft een biologisch bedrijf en u maakt gebruik van de vrijstelling.

Vrijstelling biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf of is uw bedrijf voor een deel biologisch? Dan krijgt u vrijstelling voor het biologische deel van uw bedrijf. Voor het niet-biologische deel moet u zich houden aan de EA-voorwaarden.

Wilt u geen gebruik maken van de vrijstelling? Dan kunt u dit aanvinken in de Gecombineerde opgave.

Voorwaarden vrijstelling

Op uw percelen begint u uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode met biologisch produceren. In 2022 is dat 10 juni. U houdt zich daarbij aan de voorschriften van biologische productie. Daarvoor kreeg u een bevestiging van SKAL.

Gecombineerde opgave

Percelen in hun eerste jaar van omschakeling, staan misschien nog niet op uw SKAL-certificaat. Ze tellen wel mee voor de vrijstelling. In de Gecombineerde opgave geeft u bij elk perceel aan of het:

 • biologisch is;
 • in omschakeling naar biologisch is en op het certificaat staat;
 • in omschakeling naar biologisch is en niet op het certificaat staat.

Dubbele betaling agrarisch natuurbeheer

Heeft u ook uitbetaling voor ANLb-pakketten aangevraagd? Controleer dan of u korting door dubbele betalingen kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door geen gebruik te maken van de vrijstelling.

Bepalen vrijstelling

Gebruik het stroomschema EA om te bepalen of u vrijstelling heeft. Bent u vrijgesteld? Dan krijgt u nog steeds de vergroeningsbetaling.

Doorgeven in Gecombineerde opgave

Geef in de Gecombineerde opgave door wat u gaat doen voor uw EA-verplichting. Wij raden aan om ruim 5% van uw bouwland in te plannen. U kunt later nog een wijziging doorgeven. Een tekort kunt u niet meer aanvullen.

Vul bij de Gecombineerde opgave in:

 • welke percelen u gaat gebruiken;
 • welke invulling u kiest;
 • welke gewassen en elementen u gaat inzetten.

Gewassen en weegfactor

In de tabel Gewassen en GLB 2022 ziet u welke gewassen u kunt gebruiken voor uw EA. Alle mogelijke EA-gewassen hebben een weegfactor. De weegfactor kan lager dan, hoger dan of gelijk zijn aan 1. Dit hangt af van de bijdrage die het gewas levert aan de biodiversiteit. De weegfactor bepaalt of u meer of minder hectares moet inzetten.

Voorbeeld

U heeft 100 hectare bouwland. Voor uw 5% EA-verplichting wilt u vanggewassen inzaaien met een weegfactor van 0,3. Dat betekent dat u 0,05 x 100 / 0,3 = 16,67 hectare moet inzaaien met vanggewassen.

EA-invulling

Voor uw EA-verplichting kunt u bijvoorbeeld:

 • vanggewassen inzaaien;
 • randen en landschapselementen gebruiken;
 • stikstofbindende gewassen verbouwen;
 • een mengsel van tenminste 3 drachtplanten inzaaien op braakliggend land;
 • Olifantsgras (Miscanthus) verbouwen;
 • Zonnekroon (Silphium perfoliatum) verbouwen.

Een combinatie van verschillende manieren mag ook. Kies de invulling die het beste bij uw situatie past. Gebruik daarvoor de voorwaarden van de Algemene lijst, of kies een duurzaamheidscertificaat. Het Akkerbouw-strokenpakket en het Vezelhennep-pakket zijn duurzaamheidscertificaten.

Collectieve overeenkomst EA

U kunt ook kiezen voor een collectieve overeenkomst. Hierbij werkt u samen met andere landbouwers aan een ecologisch aandachtsgebied. Bij een collectieve overeenkomst gebruikt u de Algemene lijst voor de invulling van het EA. U kunt een collectieve overeenkomst doorgeven van 1 tot en met 31 maart.

Dubbele betaling agrarisch natuurbeheer

Heeft u ook uitbetaling aangevraagd voor agrarisch natuurbeheer (ANLb)? Activiteiten die u daarvoor moet doen, zijn soms hetzelfde als activiteiten voor EA. U mag geen dubbele betalingen ontvangen voor dezelfde activiteit.

In deze situatie krijgt u de vergroeningsbetaling. Op uw ANLb-betaling krijgt u dan een korting. Op Agrarisch natuurbeheer als ecologisch aandachtsgebied staat welke activiteiten u voor welke betaling kunt opgeven.

Vragen over het ecologisch aandachtsgebied?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?