Grond die geen landbouwgrond is

Gepubliceerd op:
22 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2023

U kunt uitbetaling van betalingsrechten uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) krijgen. U kunt alleen betalingsrechten laten uitbetalen op grond die landbouwgrond is. Wij geven u een overzicht van grond die in ieder geval geen landbouwgrond is.

Moes- en siertuinen

Moes- en siertuinen zijn geen landbouwgrond.

Moes- of groentetuin

Een moes- of groentetuin is een tuin waar u groenten en/of fruit teelt voor eigen gebruik. Deze tuin kan onderdeel zijn van een siertuin.

Siertuin, zoals een bloemen- en kruidentuin

Een siertuin is een tuin waarin u (sier)planten plant en verzorgt. Siertuinen hebben vaak een gazon omringd door borders. Een siertuin kan ook uit niet-beplante delen bestaan zoals een terras. Grotere tuinen kunnen ook vijvers, vlonders, en watervallen hebben.

Bermen tot een breedte van 3 meter

Bermen zijn geen landbouwgrond als hun verkeersbestemming de uitvoering van landbouwactiviteiten in de weg zit. Ook bepaalt de breedte van de berm of deze bij uw landbouwgrond hoort. Soms is dit wel het geval.

Een berm is een strook grond langs een verharde weg, inrit of parkeerterrein. Het heeft de volgende functies:

  • Een berm geeft steun aan het weglichaam en is reserveruimte voor bijvoorbeeld een verbreding van de weg.
  • Een berm biedt plaats aan verkeersvoorzieningen. Denk hierbij aan reflectorpaaltjes en bewegwijzering. Een berm is verkeersgeleiding en uitwijkplaats in noodgevallen.
  • Een berm geeft ruimte voor het ingraven van kabels en leidingen. En voor de buffering en afvoering van regenwater. In sommige gevallen is de berm een waterkerende kade. Een berm ligt vaak tussen de weg en een sloot.

Bermbreedte

We rekenen de bermen tot een breedte van 3 meter niet mee als landbouwgrond. Ook tellen we bermen met noemenswaardige hinder niet mee. Voorbeelden hiervan zijn:

  • In de berm staan zo veel verkeersvoorzieningen waardoor u niet kunt maaien met de normale landbouwmaaimachines. Dit kan ook een deel van het bermperceel zijn.
  • Het pachtcontract legt beperkingen op, waardoor er noemenswaardige hinder is.

Welke bermen horen wel bij uw oppervlakte landbouwgrond?

Soms zien we bermen wel als landbouwgrond. Dat is als u landbouwactiviteiten uitvoert in de eerste 3 meter van de berm en als:

  • er een afrastering langs de berm staat. De berm telt vanaf de afrastering mee als landbouwgrond; of
  • de berm langs een fietspad ligt. De berm telt vanaf het fietspad mee als landbouwgrond; of
  • de berm langs een eigen weg ligt. De berm naast de eigen weg telt mee als landbouwgrond.

Onverharde landingsbanen voor luchtvaart

Dit zijn onverharde landingsbanen, die in gebruik zijn voor luchtsport en luchtvaarthobby's. Meestal zijn de banen van grasland. Het gaat hierbij om luchtvaartuigen met of zonder motor, zoals zweefvliegtuigen, modelvliegtuigen en luchtballonnen. De luchtvaartuigen stijgen op en/of landen op deze landingsbanen.

Stroken grasland langs verharde landingsbanen

Dit zijn stroken grasland langs of in het verlengde van landingsbanen. Een landingsbaan bestaat uit een start- en landingsbaan, taxibaan en parkeerplaats. De stroken kunnen met of zonder lampen zijn. De stroken zijn wel begroeid met gras. Door de vliegactiviteiten zijn landbouwactiviteiten op de stroken niet mogelijk.

Smalle strook langs kas

Smalle stroken langs gebouwen of kassen

Stroken langs kassen en gebouwen smaller dan één meter horen bij het erf.

Schouwpaden

Een schouwpad is een pad, bijvoorbeeld langs een sloot. Schouwpaden zijn geen onderdeel van het landbouwperceel dat er naast ligt.

Geluidswallen

Een geluidswal is een wal die geluid tegenhoudt. De wal of soort dijk ligt naast een weg of spoorlijn.

Speelweide

Speelweides

Een speelweide is een speelterrein voor kinderen. Een speelweide bestaat voor een groot deel uit gras met daarop klim- en speeltoestellen.

Springweide

Springweides

Een springweide is een perceel grasland met springtoestellen voor het springen met paarden of pony’s.

Kinderboerderijen

Een kinderboerderij is een boerderij die voor iedereen toegankelijk is. Deze heeft een maatschappelijke functie en is speciaal gericht op kinderen. Zij kunnen kennismaken met verschillende soorten boerderijdieren.

Zonneparken

Een zonnepark is grond waarop installaties staan voor het opwekken van zonne-energie.

Vragen over grond die geen landbouwgrond is?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?