GO 2022 voorbereiden: GLB-subsidies aanvragen

Gepubliceerd op:
18 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2022

U vraagt subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan in de Gecombineerde opgave (GO). Dit kan van 1 maart tot en met 15 mei. Kijk goed naar de voorwaarden van de GLB-subsidies. En let op de 8 acties hieronder. Zo begint u goed voorbereid aan de opgave.

1: Percelen bijwerken

Werk uw percelen bij in Mijn percelen voordat u de Gecombineerde opgave doet. Meer informatie vindt u op Percelen registreren.

2: Bedrijfsoverdracht doorgeven

Een bedrijfsoverdracht meldt u bij KVK en bij ons. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor uw GLB-subsidies.

Alles over bedrijfsoverdracht en GLB

3: Actieve landbouwer controleren

U moet op 15 mei actieve landbouwer zijn. Dit blijkt uit uw KVK-registratie. Controleer of u met de goede SBI-code staat ingeschreven. En of uw accountant het formulier Samenstellingsverklaring van de accountant moet invullen.

Alles over actieve landbouwer

4: Rekeningnummer doorgeven

Om uw GLB-subsidies uit te betalen, hebben wij uw rekeningnummer nodig. U geeft uw rekeningnummer door in Mijn dossier. U kunt hier niemand voor machtigen. Dit moet u zelf doen.

5: Vrije hectares Nationale reserve controleren

U heeft vrije hectares nodig om betalingsrechten uit de Nationale reserve te krijgen. Geeft u te veel grond op bij uw aanvraag voor betalingsrechten? Dan kunt u een sanctie krijgen. U krijgt de sanctie voor uw basisbetaling en uw betalingsrechten uit de Nationale reserve.

6: Vrijstelling aan- of uitvinken

U krijgt automatisch een vrijstelling voor de vergroeningseisen als uw bedrijf (voor een deel) biologisch is. Wilt u geen gebruik maken van de vrijstelling biologisch bedrijf? Dan kunt u dit uitvinken in de Gecombineerde opgave.

Heeft u vorig jaar meer dan 50% van uw totale oppervlakte bouwland niet in gebruik gehad? En teelt u dit jaar op elk perceel bouwland een ander gewas dan vorig jaar? Dan kunt u gebruik maken van de vrijstelling gewasdiversificatie. Deze vinkt u aan in de Gecombineerde opgave.

Alles over de voorwaarden van gewasdiversificatie

7: Bewijzen verzamelen

Wij kunnen u om extra bewijs vragen. Bijvoorbeeld de aankoopbewijzen en etiketten van vanggewassen voor uw ecologisch aandachtsgebied (EA). Of de schriftelijke overeenkomst of statuten van uw bedrijf voor blokkerende zeggenschap als jonge landbouwer. Zorg dat u deze bewijzen verzamelt.

8: Gecombineerde opgave voorbereiden

In de Gecombineerde opgave vraagt u niet alleen GLB-subsidies aan. U geeft ook andere gegevens door. Bekijk Gecombineerde opgave voorbereiden voor 7 belangrijke stappen om u op weg te helpen.

Alles over GLB-subsidies

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?