Gewasdiversificatie 2022

Gepubliceerd op:
10 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 maart 2023

Vraagt u de basisbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan? Dan moet u zich houden aan de vergroeningseisen. Gewasdiversificatie is hier één van. U doet aan gewasdiversificatie door verschillende gewassen te telen. Dit geldt niet als u vrijstelling heeft.

Voorwaarden

Hoeveel gewassen u moet telen, hangt af van hoeveel hectare bouwland u heeft:

 • Heeft u meer dan 10, maar maximaal 30 hectare bouwland? U moet minimaal 2 gewassen telen. Hiervan is het grootste gewas maximaal 75% van de oppervlakte bouwland.
 • Heeft u meer dan 30 hectare bouwland? U moet minimaal 3 gewassen telen. Hiervan is het grootste gewas maximaal 75% van de oppervlakte bouwland. En de 2 grootste twee gewassen zijn samen niet meer dan 95% van de oppervlakte bouwland.

Teeltperiode

De teeltperiode voor gewasdiversificatie is van 15 mei 2022 tot en met 15 juli 2022. We rekenen met het gewas dat tijdens deze periode het langst op het perceel staat.

Oogst u uw consumptieaardappelen vroeg? Of teelt u aardappelen voor aaltjesbestrijding? Dan is de teeltperiode van 15 mei 2022 tot en met 15 juni 2022.

Aparte gewassen

Sommige gewassen zien wij als hetzelfde gewas. In de Tabel Gewassen en GLB 2022 ziet u wanneer dat zo is. Kijk hiervoor in de kolom Apart gewas voor gewasdiversificatie (kolom C). Staat daar in de kolom bij verschillende gewascodes dezelfde tekst? Dan zien we het als hetzelfde gewas voor gewasdiversificatie.

Voorbeeld

Bij rode kool, spitskool en witte kool staat Brassica oleracea_zomer. Deze 3 gewassen tellen als één gewas voor gewasdiversificatie.

Vrijstelling

U heeft vrijstelling van gewasdiversificatie als:

 • u niet meer dan 10 hectare bouwland heeft of;
 • meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit tijdelijk grasland, braak en/of vlinderbloemige gewassen of;
 • meer dan 75% van uw totale subsidiabele landbouwgrond bestaat uit tijdelijk en/of blijvend grasland.

Of als:

 • u vorig jaar meer dan de helft van uw totale oppervlakte bouwland niet zelf in gebruik had en;
 • u dit jaar op elk perceel bouwland een ander gewas teelt dan er vorig jaar stond.

Of als:

 • u een biologisch bedrijf heeft en gebruikt maakt van de vrijstelling.

Gebruik het Stroomschema gewasdiversificatie om te kijken of u zich moet houden aan gewasdiversificatie.

Vrijstelling biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf of is uw bedrijf voor een deel biologisch? Dan krijgt u vrijstelling voor het biologische deel van uw bedrijf. Voor het niet-biologische deel moet u zich houden aan de voorwaarden voor gewasdiversificatie.

Wilt u geen gebruik maken van de vrijstelling? Dan geeft u dit aan in de Gecombineerde opgave.

Voorwaarden vrijstelling biologisch bedrijf

U moet zich aan de regels van de biologische teelt houden. U begint uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode met biologische teelt. In 2022 is dat 10 juni. Hiervoor heeft u een bevestiging van SKAL gekregen.

Percelen die in het eerste jaar van omschakeling zijn, staan mogelijk nog niet op uw SKAL-certificaat. Ze tellen wel mee voor de vrijstelling. In de Gecombineerde opgave geeft u bij elk perceel aan of het:

 • biologisch is;
 • in omschakeling naar biologisch is en op het certificaat staat;
 • in omschakeling naar biologisch is en niet op het certificaat staat.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?