GLB en kortingen 2022

Gepubliceerd op:
22 januari 2016
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2022

Voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gelden 2 soorten kortingen. Sommige kortingen kunt u niets aan doen, zoals plafondkortingen. Andere kortingen krijgt u als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Deze kortingen kunt u voorkomen.

Kortingen voor alle aanvragers

Alle aanvragers van GLB-subsidies krijgen kortingen. U heeft hier geen invloed op.

Korting op basisbetalingen boven € 150.000

Is uw basisbetaling meer dan € 150.000? Dan krijgt u een korting van 5% op het bedrag boven € 150.000. U krijgt de korting niet op de vergroeningsbetaling en andere subsidies. Het geld dat hierdoor vrijkomt, gebruiken wij voor plattelandsontwikkeling.

Plafondkortingen

Is het bedrag dat alle subsidieaanvragers samen aanvragen meer dan het beschikbare budget? Dan verdelen wij het budget over de aanvragers. Alle aanvragers krijgen dan dezelfde korting. Dit noemen we de plafondkorting. Er zijn 3 soorten plafondkortingen voor de GLB-subsidies.

Plafondkorting per subsidiebudget

Elk jaar stelt de Europese Unie een maximum budget per GLB-subsidie vast. In 2021 is dat voldoende en passen we geen plafondkorting toe.

Plafondkorting voor budget in Nederland

Ieder jaar geldt er ook een maximum budget voor alle GLB-subsidies samen. We passen in 2021 geen plafondkorting toe, omdat het budget voldoende is.

Plafondkorting voor budget in Europa

Op subsidiebedragen boven € 2.000 krijgt u standaard een korting. Dat heet de financiële discipline. De Europese Commissie bepaalt de hoogte van de korting elk jaar. Het geld gaat naar een Europees crisisfonds. Dit fonds geeft inkomenssteun bij crisissituaties in de landbouwproductie en -distributie. Is het geld niet gebruikt? Dan krijgt u het bedrag terug. In 2021 is de extra plafondkorting 1,658907 % vanaf € 2.000.

Kortingen als u zich niet houdt aan de voorwaarden

Als u zich niet houdt aan de voorwaarden, geven wij kortingen op uw subsidies:

Randvoorwaardenkorting

Randvoorwaarden zijn Europese en Nederlandse wetten en regels voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Dit zijn geen aanvullende voorwaarden voor subsidies. Maar voorwaarden waar u zich als agrarisch ondernemer al aan moet houden. Houdt u zich hier niet aan, dan krijgt u een randvoorwaardenkorting.

Meer leest u op Randvoorwaardenkorting GLB.

Kortingen door voorwaarden van de subsidie

Voor elke subsidie gelden andere voorwaarden. Als u zich niet houdt aan de voorwaarden, krijgt u een korting. U leest meer over deze kortingen op:

Kortingen vanuit de Gecombineerde opgave

Zorg ervoor dat wij uw Gecombineerde opgave uiterlijk op 15 mei ontvangen. Daarmee voorkomt u dat u een termijnkorting krijgt. Ontvangen wij een niet-complete opgave? Dan krijgt u mogelijk een korting of afwijzing.

Termijnkorting

Ontvangen wij uw aanvraag in de kortingsperiode? Dan nemen we uw aanvraag nog steeds in behandeling, maar u krijgt wel een termijnkorting. U krijgt een korting per werkdag dat u te laat bent.

Voor verbeteringen na voorafgaande controles krijgt u geen termijnkorting. U krijgt bericht over welke gegevens u mag aanpassen en tot wanneer.

Korting voor een niet-complete opgave

U kunt een korting of afwijzing krijgen als u uw opgave niet compleet invult. Of als er een verplichte bijlage ontbreekt.

Volgorde van kortingen

Krijgt u meer dan één korting? Dan krijgt u die in een vaste volgorde:

  1. Kortingen door voorwaarden van de subsidie
  2. Kortingen vanuit de Gecombineerde opgave (termijnkorting/onvolledige opgave)
  3. Kortingen basisbetaling en plafondkorting
  4. Randvoorwaardenkorting GLB

Vragen over het GLB en kortingen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?