Randvoorwaarden GLB 2022

Gepubliceerd op:
28 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
13 maart 2023

Heeft u subsidies aangevraagd uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan moet u zich ook houden aan de randvoorwaarden van het GLB. Dit zijn wetten en regels op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

Overtreedt u een of meer randvoorwaarden? Dan kunt u een korting krijgen op uw GLB-subsidies.

Randvoorwaarden

Hieronder staat het overzicht met alle randvoorwaarden. We vatten de voorwaarden samen in drie groepen: milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

Milieu

Als u zich aan deze voorwaarden houdt, beschermt u het landschap, de natuur en wilde dieren. Dit zijn de regels:

  • Nitraatrichtlijn: hiermee voorkomt u dat gevaarlijke stoffen het grondwater vervuilen.
  • Vogelrichtlijn: zo beschermt u de natuurlijke omgeving van vogels.
  • Habitatrichtlijn: hierdoor houdt u de omgeving van wilde bloemen, planten en dieren in stand.
  • Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC): hiermee blijven landbouwgronden, bos en landschapselementen van goede kwaliteit. Op de pagina Goede landbouw- en milieuconditie leest u hier meer over.

Gezondheid

Door deze voorwaarden voorkomt u ziektes bij mensen, dieren en planten. Ook bestaande ziektes blijven hierdoor onder controle. Het gaat om de volgende regels:

  • De wetgeving over veilig voedsel. Dit gaat bijvoorbeeld over het voer dat u uw dieren geeft. En over hoe u de levensmiddelen van uw dieren opslaat en vervoert.
  • Het veilig gebruik van hormonen in de veehouderij.
  • De verplichte identificatie en registratie van uw varkens, runderen, schapen en geiten.
  • De regels waarmee u besmettelijke dierziektes voorkomt, bestrijdt en uitroeit.
  • Het veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dierenwelzijn

Houdt u zich aan deze voorwaarden? Dan zorgt u dat uw dieren een goed leven hebben en niet lijden. Er zijn regels over hoe u kalveren, varkens en andere landbouwhuisdieren houdt.

Alle randvoorwaarden voor 2021 en 2022 leest u in:

Verkoop en verhuur

Heeft u uitbetaling van GLB-subsidies aangevraagd? En heeft u na uw aanvraag grond verhuurd of verkocht? U blijft verantwoordelijk voor de randvoorwaarden, als de nieuwe gebruiker geen uitbetaling van GLB-subsidies heeft aangevraagd. Houdt de nieuwe gebruiker zich niet aan de randvoorwaarden? En gebeurt dit in het jaar van uw aanvraag? Dan krijgt u dus de randvoorwaardenkorting.

Heeft de nieuwe gebruiker wel uitbetaling van GLB-subsidies aangevraagd? Dan is hij verantwoordelijk voor de randvoorwaarden. Als hij een randvoorwaarde overtreedt, krijgt hij een korting.

Nationale en Europese wetgeving

Soms is de nationale wetgeving strenger dan de Europese wetgeving. In Nederland is dit bijvoorbeeld zo bij identificatie en registratie van dieren en bij dierenwelzijn. U houdt zich daarom altijd aan de randvoorwaarden, als u zich aan de nationale wetgeving houdt.

Vragen over Randvoorwaarden GLB?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?