Randvoorwaardenkorting GLB 2022

Gepubliceerd op:
4 november 2015
Laatst gecontroleerd op:
23 november 2022

Heeft u subsidies aangevraagd uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan moet u zich ook houden aan de randvoorwaarden van het GLB. Doet u dit niet bij een of meer voorwaarden? Dan krijgt u een randvoorwaardenkorting.

De randvoorwaarden zijn wetten en regels op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Wij controleren of u zich aan deze randvoorwaarden houdt.

Controle

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan de randvoorwaarden houdt. Als u dit niet doet, geeft de NVWA dit aan ons door. U kunt meerdere controles krijgen. De NVWA controleert samen met de volgende organisaties:

 • het waterschap
 • de gemeente
 • de provincie
 • de politie
 • het Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)
 • de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Als u uitbetaling van een GLB-subsidie heeft aangevraagd, moet u meewerken aan de controle. Hier tekent u voor bij de aanvraag van uw subsidies in de Gecombineerde opgave. Werk u niet mee? Dan krijgt u geen subsidie.

Controlerapport

Na de controle maakt de inspecteur een controlerapport. Hierin staat wat hij heeft gezien en welke randvoorwaarden u mogelijk heeft overtreden. Heeft u nog opmerkingen of toevoegingen? Dan kunt u deze laten toevoegen aan het rapport.

Een inspecteur kan niks zeggen over de gevolgen van een overtreding. Ziet een inspecteur de overtreding van een randvoorwaarde die hij niet kwam controleren? Dan meldt hij dit ook in het controlerapport. Het rapport vindt u in Mijn dossier.

Hoogte randvoorwaardenkorting

De standaard randvoorwaardenkorting is 3% van uw uitbetaling. Wij kunnen het percentage verlagen naar minimaal 1% of verhogen naar maximaal 5%. Dit hangt af van de ernst, de omvang en de duur (permanent karakter) van uw overtreding.

Hogere korting bij herhaling

Overtreedt u dezelfde randvoorwaarde nog een keer? Dan doen wij de eerder gekregen korting keer 3. We verhogen de korting naar maximaal 15%. Wij zien uw overtreding als herhaling, als de volgende situaties allemaal voor u gelden:

 • U overtreedt een randvoorwaarde meer dan één keer binnen 3 jaar.
 • U bent eerder op de hoogte gebracht dat u de randvoorwaarde overtreedt.
 • U kon de eerdere overtreding stoppen, maar dit heeft u niet gedaan.

Hogere korting bij opzet

Heeft u zich expres niet aan een randvoorwaarde gehouden? Dan is de korting 20%. Wij kunnen het percentage verlagen naar minimaal 15% en verhogen naar maximaal 100%. Dit hangt af van de ernst, de omvang en de duur (permanent karakter) van de overtreding. Wij zien de volgende situaties als opzet:

 • De overtreden wet- en regelgeving bestaat al lange tijd.
 • In de randvoorwaarde staat al een direct verband met opzet.
 • U kunt zich eenvoudig houden aan de randvoorwaarde.
 • U heeft zich niet in hoge mate aan de randvoorwaarde gehouden.
 • U heeft actief gehandeld of juist expres niet gehandeld.
 • U heeft al een korting van 15% gehad door herhaling, maar overtreedt de randvoorwaarde opnieuw.

Overtredingen door derden

Als een derde partij werk voor u uitvoert, blijft u verantwoordelijk voor de randvoorwaarden. Overtreedt de derde partij de randvoorwaarden? Dan bepalen de volgende 3 dingen of u een randvoorwaardenkorting krijgt:

 • uw keuze voor de derde partij
 • uw instructies aan de derde partij
 • uw controle op het werk van de derde partij

Waarschuwing in plaats van korting

Overtreedt u een randvoorwaarde, maar is deze overtreding niet ernstig? En is de overtreding geen direct gevaar voor de gezondheid? Dan kunt u ook alleen een waarschuwing krijgen. U mag de randvoorwaarde binnen 3 jaar dan niet nog een keer overtreden. Anders krijgt u toch nog een korting.

Randvoorwaardenkorting en ANLb

Overtreedt u een randvoorwaarde die een basisvoorwaarde is voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)? Dan passen we een korting van 100% toe op uw ANLb-subsidie. U en het collectief krijgen hier apart bericht over.

Na de controle

Brief voornemen

U krijgt bij kortingen van 5% of lager geen brief meer over ons voornemen randvoorwaardenkorting. U ontvangt meteen de brief met onze beslissing.
Bij kortingen van meer dan 5% krijgt u van ons een brief met ons voornemen voor een randvoorwaardenkorting. Hierin staat ook de hoogte van de korting. Bent u het niet eens met dit voornemen? Of wilt u extra informatie sturen over uw overtreding? Dan heeft u 2 weken de tijd om te reageren op de brief. Dit doet u via het formulier Reactie voornemen randvoorwaardenkorting.

Brief beslissing

Uiteindelijk krijgt u een brief met onze beslissing. Hierin staat of u een randvoorwaardenkorting krijgt. Ook staat er hoe hoog de korting is en voor welke subsidies de korting geldt. Heeft u een reactie gestuurd op de brief met het voornemen? In de beslisbrief staat wat wij met uw reactie hebben gedaan.

Bezwaar maken

Heeft u een randvoorwaardenkorting gekregen en bent u het daar niet mee eens? U kunt alleen bezwaar maken tegen de brief met de beslissing over de korting. Ontvangt u de beslisbrief over uw aangevraagde subsidies en hebben wij de randvoorwaardenkorting hierin verrekend? Dan kunt u geen bezwaar meer maken tegen de korting.

Vragen over Randvoorwaarden GLB?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?