Sanctie basisbetaling, extra betaling jonge landbouwers en NR 2022

Gepubliceerd op:
3 februari 2016
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2022

Vraagt u de basisbetaling, de extra betaling jonge landbouwers of betalingsrechten uit de Nationale reserve (NR) aan? Wij controleren het aantal hectares dat u opgeeft. Is de oppervlakte die u opgeeft anders dan de oppervlakte die wij goedkeuren? Dan krijgt u mogelijk een sanctie.

Berekening sanctie

Wij bepalen of u een sanctie krijgt in 3 stappen:

 1. Wij controleren de oppervlakte die u opgeeft in de Gecombineerde opgave. Is er een verschil met de oppervlakte die wij goedkeuren? Dan passen wij de oppervlakte aan (correctie) en berekenen wij hoe groot het verschil is (afwijking). Het verschil noemen wij het afwijkingspercentage.
 2. Wij kijken of u eerder een sanctie heeft gekregen.
 3. De sanctie die u krijgt hangt af van het afwijkingspercentage. Hieronder ziet u welke sanctie bij welk afwijkingspercentage hoort.

De afwijking is kleiner of gelijk aan 3% en kleiner of gelijk aan 2 hectare

U krijgt geen sanctie.

De afwijking is tussen de 3% en 10% of meer dan 2 hectare

 • 1e keer: U krijgt een gele kaart.
 • 2e keer: De gele kaart van vorig jaar vervalt. U krijgt de standaard sanctie voor vorig jaar en dit jaar.
 • Vanaf de 3e keer en als u geen recht heeft op een gele kaart: U krijgt de standaard sanctie.

De afwijking is meer dan 10%

U krijgt de standaard sanctie. Het recht op een gele kaart vervalt.

De afwijking is meer dan 66,67%

U krijgt geen subsidie voor dat jaar. Is het sanctiebedrag hoger dan het bedrag dat u ontvangt voor de goedgekeurde oppervlakte? Wij verrekenen het bedrag met uitbetalingen tot en met 3 jaren erna.

Standaard sanctie

Wij gebruiken een formule voor de standaard sanctie. Deze is: 1,5 x verschil in oppervlakte x de waarde van de betalingsrechten.

Gele kaart

Een gele kaart betekent dat wij de standaard sanctie met 50% verlagen. U krijgt dus minder korting. Wij gebruiken deze formule: 0,75 x verschil in oppervlakte x de waarde van de betalingsrechten. U krijgt maar één keer een gele kaart. Daarna geldt de standaard sanctie.

Voorbeeld sanctie basisbetaling

Een bedrijf had vorig jaar:

 • een afwijking van 4% op de aangevraagde percelen;
 • de afgekeurde oppervlakte is 3,1 hectare;
 • waarde betalingsrechten is € 259,73.

Dit bedrijf kreeg vorig jaar een gele kaart. Omdat het de eerste keer was dat wij een afwijking bepaalden.

Berekening sanctiebedrag met gele kaart: 0,75 x 3,1 = 2,325 hectare x € 259,73 = € 603,87 sanctie op de basisbetaling.

Het bedrijf heeft dit jaar:

 • een afwijking van 3,5% op de aangevraagde percelen;
 • de afgekeurde oppervlakte is 2,7 hectare;
 • waarde betalingsrechten is € 259,73.

Dit jaar is er weer een afgekeurde oppervlakte van meer dan 3% of meer dan 2 hectare. De gele kaart vervalt. Voor vorig jaar moet het bedrijf toch nog de hele sanctie betalen. Voor dit jaar leggen wij ook de hele sanctie op.

Berekening sanctiebedrag van dit jaar: 1,5 x 2,7 = 4,05 hectare x € 259,73 = € 1.051,91 sanctie op de basisbetaling.

Berekening sanctiebedrag van vorig jaar: 0,75 x 3,1 = 2,325 hectare x € 259,73 = € 603,87 sanctie op de basisbetaling.

Voorbeeld sanctie extra betaling jonge landbouwers

Wij gebruiken bij dit voorbeeld hetzelfde bedrijf als hierboven. Bij de berekening gebruiken wij het tarief Extra betaling voor jonge landbouwers in 2020 en 2021.

Een bedrijf kreeg vorig jaar een sanctie met gele kaart. De berekening van het sanctiebedrag met gele kaart is: 0,75 x 3,1 = 2,325 hectare x € 52,96 = € 123,13 sanctie op de extra betaling voor jonge landbouwers.

Het bedrijf krijgt dit jaar weer een sanctie. De gele kaart vervalt. De berekening van het sanctiebedrag zonder gele kaart is: 1,5 x 2,7 = 4,05 hectare x € 58,70 = € 237,74 sanctie op de extra betaling voor jonge landbouwers.

Het bedrijf kreeg vorig jaar een gele kaart. Dit jaar moet het bedrijf dat bedrag betalen. Het bedrag is 0,75 x 3,1 = 2,325 hectare x € 52,96 = € 123,13.

Voorbeeld sanctie Nationale reserve

Vraagt u betalingsrechten aan uit de Nationale reserve voor niet-subsidiabele grond? Dan nemen wij de niet-subsidiabele oppervlakte mee in de sanctieberekening voor de basisbetaling. Dat gebeurt ook als u rechten algemeen belang aanvraagt en de opgegeven percelen niet voldoen aan de voorwaarden.

Een bedrijf heeft:

 • 90 betalingsrechten;
 • waarde betalingsrechten van € 259,73.

Het bedrijf geeft 95 hectare subsidiabele grond op voor uitbetaling. En vraagt betalingsrechten aan uit de Nationale reserve starter. Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor starter. Dit betekent dat het 5 betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvraagt.

Wij bepalen dat u 92 hectare subsidiabele grond heeft. U krijgt dan: 92 hectare - 90 betalingsrechten = 2 betalingsrechten uit de Nationale reserve.

U krijgt eigenlijk 92 hectare betaald. Maar omdat u 95 hectare opgeeft, is er een verschil van 3 hectare. Op de basisbetaling krijgt u dan een sanctie: 1,5 x 3 hectare = 4,5 hectare.

Berekening sanctiebedrag: 4,5 x € 259,73 = € 1.168,78 op de basisbetaling.

Het nieuwe GLB komt eraan

Wist u dat u zich nu alvast kunt voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023? Beluister bijvoorbeeld onze podcasts en lees meer over de nieuwe eco-regeling. Alles over het nieuwe GLB vindt u op rvo.nl/nieuw-glb. Het beleid dat toekomstbestendig boeren sterker gaat belonen.

Vragen over de sancties?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?