Tabellen en documenten GLB 2022

Gepubliceerd op:
28 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2022

U heeft tabellen en documenten nodig voor de subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U gebruikt deze om te bepalen of u zich houdt aan de voorwaarden van de GLB-subsidies.

Kortingstabel Gecombineerde opgave

Van 1 maart tot en met 15 mei kunt u de Gecombineerde opgave invullen. Vanaf 16 mei start de kortingsperiode. U ziet het kortingspercentage voor iedere werkdag in de:

Accountantsverklaring

Als actieve landbouwer moet u zich registreren bij KVK. Heeft u geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging? Dan kunt u misschien toch uitbetaling aanvragen. Daarvoor heeft u een accountantsverklaring nodig. Gebruik hiervoor het verplichte formulier Samenstellingsverklaring van de accountant 2022.

Inkomsten uit landbouwactiviteiten

Onder landbouwactiviteiten vallen verschillende activiteiten. Hieronder hoort het maken van landbouwproducten. Deze landbouwproducten moeten voorkomen op Bijlage I van Verordening 1308/2013.

Handleiding percelen landbouwgrond GLB

De handleiding percelen landbouwgrond GLB is geen PDF meer. De informatie vindt u nu op:

Tabellen en documenten gewassen GLB

U gebruikt bij het aanvragen van de basis- en vergroeningsbetaling deze tabellen en documenten:

Stroomschema's vergroening

Bepaal met de stroomschema's of u aan de vergroeningseisen voldoet.

Randvoorwaarden GLB

Voor het aanvragen van subsidies uit GLB moet u aan randvoorwaarden voldoen. Alle randvoorwaarden voor GLB leest u in:

Het nieuwe GLB komt eraan

Wist u dat u zich nu alvast kunt voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023? Beluister bijvoorbeeld onze podcasts en lees meer over de nieuwe eco-regeling. Alles over het nieuwe GLB vindt u op rvo.nl/nieuw-glb. Het beleid dat toekomstbestendig boeren sterker gaat belonen.

Vragen over tabellen en documenten?

 

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?