Uitbetaling 2022

Gepubliceerd op:
16 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2023

Van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023 betalen we de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) uit. Heeft u deze GLB-subsidies aangevraagd voor het subsidiejaar 2022? Dan ontvangt u een beslissing hierover in deze periode.

De directe betalingen GLB zijn: de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling voor jonge landbouwers en de graasdierpremie.

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Heeft u in juni een voorschot van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd? De beslisbrief en uitbetaling kreeg u in juli.

Heeft u in september een voorschot van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd? De beslisbrief en uitbetaling krijgt u in oktober.

Lees alles over het voorschot basis- en vergroeningsbetaling.

Crisisreserve

Bent u pluimvee- of varkenshouder? Dan krijgt u een steunbedrag van € 2.700 voor gestegen bedrijfskosten als gevolg van de Oekraïnecrisis. U hoeft de steun niet aan te vragen. U krijgt het bedrag uitbetaald als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft recht op uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling. U heeft deze uitbetalingen aangevraagd via de Gecombineerde opgave 2022.
  • U heeft recht op tenminste € 500 aan directe betalingen.
  • U hield minimaal 250 stuks pluimvee of tenminste 50 varkens.

U ontvangt het steunbedrag in september 2022.

Aantallen uit Gecombineerde opgave

Voor pluimvee en varkens kijken we naar het aantal dieren dat u opgaf in de Gecombineerde opgave 2022 (GO22).

Pluimvee

In de GO22 staat het gemiddelde aantal pluimvee opgegeven op 1 april 2022.

Varkens

In de GO22 staat het gemiddeld aantal varkens opgegeven over 2021. En het aantal varkens op 1 april 2022. Als u als varkenshouder op één meetmoment (gemiddeld aantal in 2021 of 1 april 2022) minimaal 50 varkens hield, ontvangt u het steunbedrag.

Uitbetaling directe betalingen

De directe betalingen betalen we uit vanaf december 2022. Ons doel is dat 95% van de aanvragers uiterlijk 31 december 2022 een beslissing over de basisbetaling krijgt. We mogen deze subsidies niet eerder uitbetalen dan 1 december door Europese regels. Uw definitieve uitbetaling verlagen wij met uw voorschot. U krijgt een verrekenbrief waarin staat hoe hoog uw voorschot was en hoeveel subsidie u nog betaald krijgt.

Basis- en vergroeningsbetaling

Onze beslissing op uw aanvraag kunt u tussen half november 2022 en 30 juni 2023 verwachten. De meeste aanvragers krijgen in december bericht.

Wij betalen uit vanaf 1 december 2022. Ook als u al vóór 1 december 2022 de beslissing heeft ontvangen. Vanaf 1 december krijgt u eerst uw betaling en daarna uw beslisbrief. We versturen de brief zo snel mogelijk na de betaling. Meestal ontvangt u deze 1 week na uw betaling.

Krijgt u in december eerst alleen de basisbetaling? Dan ontvangt u de definitieve beslissing vanaf februari 2023.

Lees alles over de basisbetaling en de vergroeningsbetaling.

Waarde betalingsrecht

De waarde van een betalingsrecht is in 2022 € 240,62 per hectare. De vergroeningsbetaling is in 2022 € 103,78 per hectare. Dit is een percentage van de basisbetaling, namelijk 43,134%. 

Extra betaling jonge landbouwers

De extra betaling jonge landbouwers betalen we zoveel mogelijk samen met de basis- en vergroeningsbetaling. Krijgt u in december eerst alleen de basisbetaling? Dan ontvangt u de definitieve beslissing vanaf februari 2023.

In 2022 is het tarief voor de extra betaling jonge landbouwers € 53,60 per betalingsrecht voor maximaal 90 betalingsrechten.

Lees alles over de extra betaling jonge landbouwers.

Graasdierpremie

Wij betalen de graasdierpremie vanaf het voorjaar 2023 uit. Hierover krijgt u een aparte beslisbrief.

Het bedrag voor de graasdierpremie 2022 is € 153 per vrouwelijk rund en € 23 per schaap. Er zijn meer schapen aangevraagd dan binnen ons budget past. Daarom krijgt u een korting van 17,89%. Heeft u ook de graasdierpremie aangevraagd voor runderen? Op die dieren krijgt u geen korting.

In de beslisbrief leest u hoeveel subsidie u ontvangt. De brief kunt u vanaf 1 maart 2023 verwachten.

Lees alles over de graasdierpremie.

Plafondkortingen

In 2022 is er geen plafondkorting. Er is ook geen financiële discipline (extra plafondkorting) in 2022.

Lees alles over de plafondkorting.

Over uw aanvraag

Status van aanvraag

In Mijn dossier op mijn.rvo.nl vindt u de status van uw aanvraag. Als u inlogt, ziet u de status van uw aanvraag bij Lopende zaken. Wij kunnen niet precies zeggen op welke datum u een beslissing of uitbetaling krijgt.

Controles

Na uw aanvraag in de Gecombineerde opgave doen we verschillende controles. Hierbij kijken wij of u aan de voorwaarden van de aangevraagde subsidies voldoet. Sommige controles kunnen wij alleen in een bepaalde periode doen. Hierdoor kunt u uw beslissing later krijgen.

Voortgang

In de grafiek hieronder ziet u hoeveel aanvragen wij tot nu toe hebben afgehandeld. De kolom Eerste betaling is inclusief de voorschotbetalingen.

Over oppervlaktes

Percelen bekijken

Wilt u weten welke percelen wij gebruiken om uw uitbetaling te berekenen? Dit ziet u in Mijn percelen op mijn.rvo.nl. Zet de peildatum op 15 mei 2023 en vink daarna de kaartlaag BBR geconstateerd 2022 aan.

Uitleg oppervlaktes uit beslisbrief

In de beslisbrieven hebben we het over verschillende oppervlaktes:

Opgegeven oppervlakte

Hier staat het aantal hectare landbouwgrond dat u in de Gecombineerde opgave heeft opgegeven.

In aanmerking genomen oppervlakte

Hier staat het aantal hectare subsidiabele landbouwgrond dat we aan u uitbetalen.

Gecorrigeerde opgegeven oppervlakte

Dit is de oppervlakte die wij gebruiken om uw totale uitbetaling te berekenen. Meestal is dit hetzelfde als het aantal betalingsrechten dat u heeft.

Is deze oppervlakte groter dan de in aanmerking genomen oppervlakte? Dan voldoet een deel van uw percelen niet aan de voorwaarden. Het oppervlakteverschil nemen we mee in de berekening van de sanctie.

Gewogen oppervlakte

Dit is de oppervlakte die meetelt voor uw ecologisch aandachtsgebied (EA). In het aantal hectares hebben we de weegfactor en/of conversiefactor al verrekend.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?