Vanggewassen EA 2022

Gepubliceerd op:
10 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

U kunt vanggewassen gebruiken voor uw ecologisch aandachtsgebied (EA). Vanggewassen voorkomen uitspoeling van meststoffen. Daarnaast zijn ze goed voor de bodemstructuur. U geeft teelt van vanggewassen op in de Gecombineerde opgave.

Categorieën

Er zijn 3 categorieën vanggewassen. Dat heeft te maken met de eigenschappen en het doel van een vanggewas. De categorieën zijn:

  1. vanggewassen algemeen
  2. vanggewassen aaltjesbestrijding
  3. vanggewassen onderzaai van gras en vlinderbloemige gewassen

Deze categorieën vindt u in de tabel Gewassen en GLB 2022 op Tabellen en documenten GLB. Daarin staan ook de gewascodes die daarbij horen.

Aanmelden per perceel

Geef de categorie vanggewassen die u gaat verbouwen op in de Gecombineerde opgave. Dat doet u per perceel. Sommige vanggewassen vallen onder meer categorieën. U kiest dan zelf de goede categorie. U kunt voor elk perceel een categorie vanggewassen kiezen.

Voorwaarden

Aan het verbouwen van vanggewassen zitten voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden waar u zich aan moet houden. En er zijn voorwaarden vanuit uw EA-invulling. Bekijk welke activiteiten u mag uitvoeren bij uw vanggewassen. Dit leest u in de opties en voorwaarden van de Algemene lijst en het Akkerbouw-strokenpakket. Deze vindt u als PDF-documenten op Tabellen en documenten GLB. Voor het Vezelhennep-pakket kunt u terecht op Vlasenhennep.NL.

Algemene voorwaarden

Houd u aan deze algemene voorwaarden voor vanggewassen:

  • U gebruikt een mengsel van zaaizaad bij vanggewassen van categorie 1 en 2. Het mengsel moet bestaan uit zaad van vanggewassen uit dezelfde categorie. U gebruikt daarvoor zaaizaad van gewassen met verschillende wetenschappelijke namen. Die namen vindt u in het document Zaaizaadhoeveelheden teelt vanggewassen EA 2022 hieronder. Bij onderzaai (categorie 3) hoeft u geen mengsel te gebruiken.
  • U bewaart de originele etiketten en aankoopbewijzen van uw zaaizaad. Deze moet u 5 jaar bewaren en bij een controle laten zien.

Voorwaarden hoeveelheid zaaizaad

Houd u aan deze 2 voorwaarden voor de hoeveelheid zaaizaad die u gebruikt:

In het document Zaaizaadhoeveelheden voor teelt vanggewassen 2022 staan mogelijke gewassen voor uw EA-verplichting. Per gewassoort ziet u:

  • de wetenschappelijke naam;
  • de minimale hoeveelheid zaaizaad (kilogram per hectare);
  • de categorie vanggewas.

Instandhoudingsperiode

Vanggewassen moeten minimaal 8 weken op het land blijven staan. Dat heet de instandhoudingsperiode en u geeft die op in de Gecombineerde opgave. De ingangsdatum van deze periode is de inzaaidatum. De ingangsdatum bij onderzaai is de oogstdatum van het hoofdgewas. U kunt geen datum in het verleden opgeven in de Gecombineerde opgave. Geef veranderingen dus op tijd door.

Uitzonderingen

Gebruikt u vanggewassen uit categorie 3 als onderzaai bij uw hoofdteelt? En zaait u een nieuwe hoofdteelt op het perceel in vóór het einde van de instandhoudingsperiode? Dan mag u het vanggewas eerder omzetten. U moet de nieuwe hoofdteelt dan direct inzaaien.

Bewerkingen tijdens de 8-wekenperiode

Wilt u vanggewassen maaien of laten begrazen tijdens de verplichte instandhoudingsperiode van 8 weken? In de tabel Overzicht vanggewassen EA staat per vanggewas of dit geschikt is voor bewerking. Zorg altijd dat het vanggewas de grond voldoende bedekt.

Veranderingen doorgeven

U kunt veranderingen van vanggewassen als volgteelt tot en met 15 oktober 2022 aan ons doorgeven. Zorg dat u die op tijd doorgeeft. Op Vanggewassen EA wijzigen 2022 staat hoe u dat doet.

Overmacht

Lukt het u niet om aan de voorwaarden te voldoen? Kijk dan of u een beroep kunt doen op overmacht. Op Overmacht GLB-subsidies staat hoe u dat doet.

Vanggewas na mais

Tijdens of na een hoofdteelt van mais kunt u een vanggewas inzaaien. Soms is dit verplicht. Namelijk als u mais op zand- of lössgrond heeft verbouwd. Een verplicht vanggewas telt niet mee voor uw EA. Bij andere grondsoorten telt het vanggewas wel mee voor uw EA. Uitgebreide informatie vindt u op Vanggewas na mais.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?