CITES-soorten buiten de Europese Unie

Gepubliceerd op:
9 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2022

In de CITES-overeenkomst staan regels om bedreigde planten en dieren te beschermen. De soorten die onder deze overeenkomst vallen, noemen we CITES-soorten. Wilt u een CITES-soort invoeren in de Europese Unie (EU)? Of juist uitvoeren naar buiten de EU? Dan heeft u misschien CITES-documenten nodig.

Maatregelen tegen Rusland en Belarus

De EU heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland). Het gevolg hiervan is dat u veel producten niet meer mag verhandelen met deze landen. In de sanctiemaatregelen zijn ook luxegoederen opgenomen. Onder deze luxegoederen kunnen ook CITES-producten vallen. Zoals kaviaar, lederproducten en muziekinstrumenten.  

Dit betekent dat het onder de sanctiewet verboden is om deze producten naar Rusland en Belarus uit te voeren. Of daarvandaan in te voeren. Overtreding van deze wet is strafbaar en levert een economisch delict op.

Bekijk Informatie over sancties Rusland voor een totaal overzicht van de sanctiemaatregelen. Ook vindt u hier de lijst met daarop de verboden producten. Voor Belarus bekijkt u Sancties Belarus.

Verenigd Koninkrijk hoort niet meer bij de EU

Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort vanaf 1 januari 2021 niet meer bij de EU. Vanaf dat moment heeft u ook voor het VK een in- of uitvoervergunning nodig. Meer informatie hierover leest u op de pagina Gevolgen Brexit voor CITES.

CITES-soorten

Bekijk eerst of uw dier of plant een CITES-soort is. Dit kunt u opzoeken in de Soortenlijst en de Species+ database. Hoe u dat precies doet, leest u op de pagina CITES-soort of niet.

Wanneer is een invoervergunning nodig?

Een CITES-soort mag u niet zomaar van buiten de EU naar Nederland brengen. U heeft hiervoor een invoervergunning nodig. Of een Kennisgeving van invoer. Vaak heeft u ook een uitvoervergunning of verklaring van oorsprong nodig. Deze vraagt u aan in het land waaruit u importeert.

Wat u nodig heeft, hangt af van de bijlage en/of appendix waar uw soort in staat. Een overzicht hiervan staat in het Stroomschema invoer.

Invoervergunning aanvragen of kennisgeving doen

Als u een invoervergunning nodig heeft, vraagt u die aan op mijn.rvo.nl. Hoe u dat doet, wat u mee moet sturen en wat u daarna kunt verwachten, leest u op de pagina CITES-invoervergunning aanvragen.

Kennisgeving van invoer

Voert u een soort in die in bijlage C of D staat? Dan hoeft u geen invoervergunning te hebben. Wel moet u een kennisgeving van invoer doen. Dit doet u op het douanekantoor met het formulier Import Notification. Dit vraagt u telefonisch bij ons aan. U vult het formulier zelf in en geeft dit aan de Douane.

Invoervergunning terugsturen

Heeft u geen dieren of planten meer waarvoor u een invoervergunning heeft gekregen? Stuur het origineel van de vergunning dan terug naar het CITES-bureau. Bewaar wel een kopie in uw eigen administratie.

Wanneer is een (weder)uitvoervergunning nodig?

Een CITES-soort mag u niet zomaar uitvoeren naar een land buiten de EU. U heeft hiervoor documenten nodig. Wat u nodig heeft, hangt af van de bijlage en/of appendix waar uw soort in staat. Het hangt er ook vanaf of het gaat om uitvoer of om wederuitvoer.

Uitvoer of wederuitvoer

  • Komt het dier of de plant die u wilt uitvoeren van oorsprong uit de EU? Dan noemen wij dit uitvoer. Als u een in Duitsland gefokte havik naar de Verenigde Arabische Emiraten stuurt, dan is dat bijvoorbeeld uitvoer. Of als u in Nederland gekweekte sneeuwklokjes naar Zwitserland stuurt.
  • Wilt u een dier of plant uitvoeren die van oorsprong niet uit de EU komt? Dan noemen wij dit wederuitvoer. Bijvoorbeeld als u bloembollen die u uit Turkije heeft ingevoerd naar de Verenigde Staten stuurt.

Vereiste documenten

Een overzicht van de documenten die u nodig heeft, staat in het Stroomschema (weder)uitvoer.

(Weder)uitvoervergunning aanvragen

Heeft u een (weder)uitvoervergunning nodig, dan vraagt u die aan op mijn.rvo.nl. Hoe u dat doet, wat u mee moet sturen en wat u daarna kunt verwachten, leest u op de pagina CITES-(weder)uitvoervergunning aanvragen.

Heeft u ook een invoervergunning nodig, dan vraagt u die aan in het land van invoer. Lees meer hierover op de website CITES.org.

Bijschrijving op het fytosanitair certificaat

Gaat u gekweekte plantensoorten van Bijlage B uitvoeren uit de EU? Voor sommige soorten heeft u geen uitvoervergunning nodig. Wel moet u de planten bijschrijven op het fytosanitair certificaat. Deze bijschrijving geldt dan als CITES-uitvoervergunning. Meer informatie over dit certificaat leest u op de website van de NVWA.

Verbod op handel

U mag niet alle soorten invoeren in de EU. In het document Schorsingsverordening ziet u voor welke soorten een verbod geldt op de invoer in de EU. Voor deze soorten krijgt u nooit een vergunning, bijvoorbeeld omdat ze inheemse soorten kunnen bedreigen. Of ze overleven vervoer vaak niet.

Soms geldt een in- en uitvoerverbod voor een bepaald land. Bijvoorbeeld als een land zich niet aan CITES-afspraken houdt. Lees meer hierover op CITES.org.

Reizen met muziekinstrumenten buiten de EU

Gaat u met uw muziekinstrument op reis naar een land buiten de EU? En zitten daar delen in van een beschermde soort van de CITES-bijlagen A, B of C? Dan geldt het volgende:

  • Neemt u het instrument mee voor persoonlijk gebruik, dan heeft u een muziekinstrumentencertificaat nodig. Meer informatie leest u op de pagina Reizen met muziekinstrumenten buiten de Europese Unie.
  • Neemt u het instrument mee om het aan iemand buiten de EU te verkopen? Of koopt u het instrument van iemand buiten de EU? Dan gelden de regels voor de invoer- en (weder)uitvoer die hierboven staan.

Regelmatig reizen met een CITES-huisdier

Heeft u een CITES-huisdier? En reist u hiermee regelmatig naar hetzelfde land buiten de EU? Vraag dan een Persoonlijk eigendomscertificaat aan. Dan hoeft u niet elke keer een vergunning aan te vragen. Meer informatie leest u op de pagina Regelmatig reizen met een CITES-huisdier.

Vragen over CITES?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?