Reizen met muziekinstrumenten buiten de Europese Unie

Gepubliceerd op:
23 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2022

Soms zit er een (deel van) beschermde dier- of plantensoort in uw muziekinstrument. Denk hierbij aan ivoor, schildpadschild of Dalbergia-hout. Heeft u een muziekinstrument en wilt u hiermee reizen naar een land buiten de Europese Unie (EU)? Vraag dan een paspoort voor uw instrument aan. Dit paspoort noemen wij muziekinstrumentencertificaat of Musical Instrument Certificate (MIC).

Wanneer heeft u een certificaat nodig?

Gaat u met uw muziekinstrument op reis naar een land buiten de EU? En zitten daar delen in van een beschermd soort van de CITES-bijlagen A, B of C? Als u het instrument meeneemt voor persoonlijk gebruik, heeft u een MIC nodig. Op CITES-soort of niet kunt u opzoeken of u te maken heeft met CITES-soort uit de genoemde bijlagen.

U heeft geen MIC nodig als uw instrument van Dalbergia-hout van Bijlage B is gemaakt. Voor meer informatie kijkt u op Dalbergia.

Niet bij verkoop

Verkoopt u uw instrument aan iemand in het buitenland? Daarvoor is het MIC niet bedoeld. In dat geval stuurt u het MIC terug naar het CITES-bureau. Misschien heeft u een (weder)uitvoervergunning nodig. Dat leest u op CITES-soorten buiten de Europese Unie.

Hoe vraagt u het certificaat aan?

U vraagt een MIC aan op mijn.rvo.nl. Neem daarvoor de volgende stappen:

Stap 1: Bekijk of u aan de voorwaarden voldoet

U kunt een MIC aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U gebruikt het instrument waarvoor u het MIC aanvraagt voor optredens, producties (opnames), uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen, wedstrijden of ander persoonlijk gebruik.
  • De beschermde soorten die in het instrument zijn verwerkt, zijn opgenomen in bijlagen A, B of C van de CITES-overeenkomst. Een uitzondering geldt voor planten, dieren of delen van soorten die in Bijlage A zijn opgenomen en die verworven zijn ná de opname van de soort op een Appendix bij CITES.
  • Het deel dat is gemaakt van de beschermde soort dat in het muziekinstrument is gebruikt, is legaal verkregen.
  • Het muziekinstrument is naar behoren geïdentificeerd.

Stap 2: Vraag een identificatiemiddel aan

Om het MIC aan te vragen moet u inloggen bij op mijn.rvo.nl. Daarvoor heeft u het volgende nodig:

  • Als ondernemer logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger.  Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.
  • Als particulier logt u in met DigiD met een sms-code of via de DigiD-app. Heeft u deze nog niet? Vraag dan DigiD aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.

Stap 3: Vraag het MIC aan

U vraagt het MIC aan op mijn.rvo.nl. Klik op de button ‘Muziekinstrumentencertificaat aanvragen’ en log in met uw identificatiemiddel. Kies in het formulier voor ‘U wilt met uw muziekinstrument buiten de EU reizen’.

Bij uw aanvraag toont u aan dat u aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. Daarnaast levert u informatie over het instrument aan, zoals de naam van de fabrikant, het bouwjaar, het serienummer en eventueel foto’s.

Een MIC kost € 45. U machtigt ons in het formulier voor € 60. Wij schrijven maar € 45 van uw rekening af.

Stap 4: U ontvangt het MIC

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij deze. Is de aanvraag compleet en keuren wij hem goed, dan ontvangt u het MIC. Hiervoor geldt een termijn van 4 weken. U kunt de status van uw aanvraag bekijken op mijn.rvo.nl. Daarvoor logt u in met eHerkenning of Digid.

Hoe lang is het certificaat geldig?

U hoeft niet voor elke reis een MIC aan te vragen. Dit certificaat is namelijk 3 jaar geldig. Daarna moet u weer een nieuwe MIC aanvragen. Naast het MIC heeft u geen andere vergunning nodig voor CITES.

Meer weten?

  • Is in uw instrument Dalbergia-hout verwerkt? Lees meer over de regels hiervoor op Dalbergia.
  • Reist u binnen de EU moet uw muziekinstrument? Dan heeft u geen MIC nodig. Maar wilt u het instrument in een land binnen de EU verkopen, dan is mogelijk een EU-certificaat vereist. Dit leest u op CITES-soorten binnen de Europese Unie.

Vragen over CITES?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?