octrooiproducten voor particulieren

Octrooien ofwel patenten

Met een octrooi beschermt u uw uitvinding op een technisch product of proces. U kunt een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren.

Informatie en inspiratie

Octrooien zijn behalve een juridisch beschermingsmiddel ook een bron van informatie en inspiratie. Omdat octrooien openbaar zijn, kunt u er veel informatie uit halen. Bijvoorbeeld wat anderen al hebben bedacht of welke mogelijke partners in uw branche werken.

Octrooi of patent

'Octrooien' worden ook wel 'patenten' genoemd. Beide termen betekenen precies hetzelfde. De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt de term 'octrooi'.

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), is dé octrooiverlener van Nederland.

Bereikbaarheid 25 september 2018

Vanwege het jaarlijkse afdelingsuitje is Octrooicentrum Nederland op dinsdag 25 september 2018 beperkt bereikbaar. Voor algemene vragen kunt u die dag terecht bij de Publieksvoorlichting, octrooicentrum@rvo.nl of 088 042 66 60.
Voor inhoudelijke vragen kunt u een mail sturen naar team.beheer@rvo.nl, teameuropese@rvo.nl of teamverlening@rvo.nl

 

Service menu right