Service menu right

Octrooien ofwel patenten

Met een octrooi beschermt u uw uitvinding op een technisch product of proces. U kunt een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren.

Informatie en inspiratie

Octrooien zijn behalve een juridisch beschermingsmiddel ook een bron van informatie en inspiratie. Omdat octrooien openbaar zijn, kunt u er veel informatie uit halen. Bijvoorbeeld wat anderen al hebben bedacht of welke mogelijke partners in uw branche werken.

Octrooi of patent

'Octrooien' worden ook wel 'patenten' genoemd. Beide termen betekenen precies hetzelfde. De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt de term 'octrooi'.

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is dé octrooiverlener van Nederland.