Zakelijke kansen in Australië

Laatst gecontroleerd op:
30 november 2023
Gepubliceerd op:
22 mei 2012

Australië is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Het land heeft een sterke economie, transparante regelgeving en veel grondstoffen. Verschillende sectoren in Australië bieden interessante mogelijkheden.

Agri & Food

In Australië liggen de kansen in de agrifoodsector vooral op het gebied van nieuwe technologieën en innovaties. Deze Australische sector staat bekend om de productie van veilige producten van hoge kwaliteit. Ook nieuwe technologieën en duurzame productieprocessen kenmerken de sector.

In verschillende staten worden nieuwe, duurzame landbouwgebieden ontwikkeld. Dat biedt ook kansen voor Nederlandse ondernemers.

Het verslag 'Landbouw in Australië' (ministerie van Buitenlandse Zaken, 2023) geeft een actuele schets van de Australische agrifoodsector, en welke kansen de sector biedt voor meer samenwerking tussen Nederlandse en Australische bedrijven.

Handboek voor ondernemers in de Australische agrifoodsector

De Europese Unie heeft een handboek ('Food and beverage Handbook') uitgebracht voor ondernemers die actief zijn in de agrifoodsector en van plan zijn de Australische markt te betreden. Lees daar over:

 • algemene info over de Australische markt;
 • analyses van verschillende categorieën producten;
 • informatie over markttoegang;
 • bescherming van intellectueel eigendom;
 • verwijzingen naar inkopers.

Download het handboek op de website van de Europese Unie

Energie

Australië heeft grote voorraden gas en en olie. Daarbij zijn er mogelijkheden voor het aanboren van nieuwe bronnen. De sector groeit en wil in de toekomst een belangrijkere rol spelen bij het leveren van olie en gas aan Azië. Een belangrijke voorwaarde voor Australië om concurrerend te zijn, is de kosten zo laag mogelijk houden. Hierbij kan Nederlandse kennis waardevol zijn.

Duurzame energie

Australië zet in op waterstof als duurzame energiedrager. De verwachting is dat Australië de komende jaren steeds meer waterstof gaat consumeren, produceren en exporteren. 

Een deel van de waterstoftechnologische innovaties zal uit het buitenland moeten komen. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers op onder meer overheidssubsidies en zakelijke aanbestedingen.

Wilt u meer weten over uw kansen in de Australische waterstofsector? In september 2022 is daar onderzoek naar gedaan. Het bijbehorende handboek legt uit hoe u de Australische waterstofmarkt betreedt en wat de beste manier is om te werken in de Australische waterstofsector.

Download het handboek 'Australian Hydrogen Industry Guide 2022' hieronder. U vindt er 2 versies:

 • Het volledige rapport
 • De samenvatting

Afvalverwerking

Australië kent flinke uitdagingen op het gebied van afvalverwerking. De infrastructuur voor afvalverwerking moet verbeteren en investeringen in recycling hebben prioriteit. Een aantal deelstaten brengt nieuwe wettelijke richtlijnen uit om het probleem aan te pakken en concrete doelen te stellen. 

Door de urgentie en het vernieuwde afvalbeleid zijn er kansen ontstaan. De expertise van Nederlandse bedrijven binnen deze sector kan helpen de gestelde doelen te behalen.

Lees meer over kansen in de afvalindustrie in het onderstaande rapport 'Kansdossier Waste Management Australië 2020'.

Gezondheidszorg

Australië zet in op medische technologie in de gezondheidszorg. Voor Nederlandse ondernemers ontstaan er verschillende mogelijkheden en kansen, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • productontwikkeling in de biotech;
 • farmacie;
 • medische apparaten;
 • technologieën rond digitale gezondheid.

Bouw en infrastructuur

De bevolking van Australië groeit snel. Daarom is het land bezig een inhaalslag te maken op het gebied van infrastructuur, (agro)logistiek en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Zo wordt in het westen van Sydney de komende jaren een nieuw vliegveld gebouwd, met daaromheen een nieuwe stad. In deze stad komen woningen en een technische universiteit. In de stad wordt ook een groot zakelijk gebied ontwikkeld, wat vooral bedoeld is voor mensen die in de defensie en luchtvaart werken. Op dit moment lopen er verschillende grote projecten in Australië. 'Western Sydney Precinct Development' is er één van.

Op dit moment lopen er verschillende grote projecten in Australië. Bijvoorbeeld het project 'Western Sydney Precinct Development', inclusief de bouw van een tweede vliegveld met omringende 'aerotropolis' in het westen van Sydney.

Kansen in Sydney, Melbourne en Brisbane

Australische steden bieden goede kansen voor Nederlandse ondernemers. Buitenlandse investeerders zijn zeer welkom in Australië. De economisch sterkste regio is Sydney, gevolgd door Melbourne en Brisbane. In deze regio's is grote vraag naar kennis en producten op het gebied van:

 • Leefbaarheid en bereikbaarheid
 • Duurzame voedselproductie
 • Gezondheidszorg
 • Circulaire economie en duurzaamheid

Kansdossiers Australië

Wilt u meer informatie over lopende projecten in Australië? Het ambassadenetwerk heeft onder andere de volgende rapportages uitgebracht:

 • Kansdossier Western Sydney
 • Kansdossier Noord Australië
 • Kansdossier Infrastructuur Australië

U kunt deze kansendossiers opvragen bij de Nederlandse ambassade in Sydney via een e-mail naar syd-ez@minbuza.nl. Daar kunt u ook andere vragen stellen over lopende projecten.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten?

Alle marktrapporten over Australië

Wij publiceren samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland. Deze zijn terug te vinden onder Marktrapporten Australië.

Meer informatie

 • In de agenda internationaal ondernemen vindt u alle internationale activiteiten die wij (samen met andere partijen) organiseren. U kunt rechts bij Landen verfijnen op Australië.
 • Op internationaalondernemen.nl vindt u soms ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Selecteer hiervoor het land Australië en eventueel uw sector. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook andere handelsbevorderende organisaties hier interessante marktrapporten.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?