Zakelijke kansen in Frankrijk

Gepubliceerd op:
4 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2022

Frankrijk is een van de grootste Nederlandse afzetmarkten voor producten en diensten voor consumenten en de industrie. De verwachting is dat dit potentieel alleen nog maar zal toenemen. Waar liggen de kansen voor u?

Olympische spelen 2024

Frankrijk zal in 2024 gastland zijn voor de Olympische Spelen & Paralympische Spelen. Om deze Spelen te realiseren kijken de organiserende instanties naar duurzame, inclusieve en circulaire oplossingen. Samen met diverse omvangrijke infrastructuurprojecten, biedt dit kansen voor Nederlandse bedrijven. Daarom organiseren wij (RVO) verschillende activiteiten rondom dit thema. (Digitale) bijeenkomsten vindt u terug op onze evenementenpagina.

Buitenlandnetwerk

Het buitenlandnetwerk van de Nederlandse ambassade in Parijs helpt Nederlandse ondernemers op verschillende manieren bij de aanbestedingen van de Spelen in 2024. Michael Pistecky vertelt in een gesprek met Globe over de kansen voor Nederlandse ondernemers (pdf). De ambassade organiseerde al een webinar (beschikbaar op YouTube) dat inzicht geeft in de mogelijkheden en werkwijze.

Wilt u meer lezen over de kansen die dit prestigieuze evenement biedt? Bekijk dan onderstaand kansenrapport.

Agri & Food

Net als in Nederland ligt in Frankrijk de focus op kringloop-landbouw. Hiermee wordt een maximale inzet van reststromen bedoeld, met een minimale uitstoot naar de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan restanten van gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica, mest en broeikasgassen. Nederlandse en Franse ondernemers en kennisinstellingen kunnen hierbij samen optrekken. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk circulariteit te brengen in het productieproces. Maar ook door samen te werken op het gebied van kennis en innovatie.

De Nederlandse ambassade in Frankrijk brengt u in contact met Franse partijen en helpt u op weg met onder andere themabijeenkomsten, kansenrapporten, netwerkbijeenkomsten en bedrijvenmissies.

De focus hierbij ligt op de volgende subsectoren:

 • Kringlooplandbouw, inclusief biologische landbouw;
 • AgTech & Artificiële Intelligentie;
 • Bedekte teelt, teelt in een gebouw zonder daglicht;
 • Korte ketens en stadslandbouw, om de verbinding tussen boer en consument te versterken.

AgTech

Onderaan deze alinea is het Engelstalige marktrapport 'Opportunities for Trade and Collaboration in the Agri Tech Sector in France' (pdf, 32 pagina's) opgenomen. Dit rapport gaat in op de meest veelbelovende kansen voor digitale landbouw in Frankrijk (duurzame landbouwproductie voor voedsel- en non-foodconsumptie). Omdat dit speelveld zo divers is, is dit rapport uitgewerkt aan de hand van de volgende 6 onderwerpen:

 1. Precisielandbouw (software en apparatuur voor intra-plotmodulatie);
 2. Autonome onkruidrobots (mechanische en spotspuitende chemicaliën);
 3. Monitoring van dierenwelzijn (software en sensoren);
 4. Slimme verzekeringscontracten (blockchain);
 5. Traceerbaarheidssystemen (inclusief blockchain) die boeren een premie bieden voor koolstoflandbouw (koolstofopslag, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen) en zichtbaarheid voor consumenten (streepjescodes, QR-codes, labels); en
 6. Verticale stadslandbouw (kassen, aeroponics en aquaponics apparatuur, energiebesparende systemen).

AGTech valt onder de topsector HTSM-agrifood dat staat voor High Tech Systemen & Materialen. De overkoepelende organisatie Holland High Tech brengt industrie, wetenschap en overheid in sleuteltechnologieën bij elkaar om gezamenlijk grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Bedekte teelten

In onderstaand Engelstalige marktrapport: 'Sector study on covered horticulture in France' (pdf, 126 pagina's) staan feiten en cijfers over overdekte tuinbouw in Frankrijk. Het geeft geeft Nederlandse ondernemers in de overdekte tuinbouw inzicht in de kansen in Frankrijk op korte en middelllange termijn.

Wilt u meer weten over Agri & Food? Op de website topsectoren.nl vindt u actuele informatie over regelingen en samenwerkingsverbanden. Of bekijk de website van het landbouwattachénetwerk. Zij houden u dagelijks op de hoogte van agrogerelateerde actualiteiten, evenementen en mogelijke kansen wereldwijd. Focus daarbij ligt op de 80 landen die het landbouwattachénetwerk bedient.

Wilt u meer weten over Agri & Food projecten in Frankrijk? Neem dan contact op met het landbouwteam, gevestigd op de Nederlandse ambassade in Parijs.

Circulaire plastics

De plastic industrie is een belangrijke sector voor de Franse economie, goed voor 4% van het industrieel bnp (€ 65 miljard), 5.000 bedrijven en 230.000 werknemers. Maar plastic vervuilt ook ons milieu. Een circulaire plasticketen kan een oplossing bieden. Daarom zoekt Frankrijk naar oplossingen, van ecodesign tot recycling.

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen hier hun voordeel mee doen. Lees het kansenrapport over circulaire plastics, om te weten te komen hoe de markt er in Frankrijk uitziet en welke concrete kansen er liggen.

Life Sciences & Health (LSH)

De Franse markt voor medische hulpmiddelen is de op één na grootste markt in Europa en de op 3 na grootste in de wereld. Een groot deel van de medische hulpmiddelen in Frankrijk wordt geïmporteerd. Kortom, veel kansen voor u als Nederlandse ondernemer in deze sector.

E-Health

Toenemende digitalisering in de gezondheidszorg kan zowel de kwaliteit als de veiligheid binnen onze zorgstelsels verder verbeteren. Frankrijk en Nederland werken al intensief samen op het gebied van ICT en gezondheid. In bijgevoegd marktrapport over de digitalisering van healthcare in Frankrijk (Engelstalig) leest u waarom Frankrijk interessant is voor de Nederlandse gezondheidssector.

Wilt u meer weten over de topsector Life Sciences & Helath? Op onze topsectorpagina vindt u informatie over regelingen en samenwerkingsverbanden.

Smart Industry

Smart Industry ofwel Industrie 4.0, de vierde industriële revolutie. Dit is de herdefinitie van de industriële sector waarbij nieuwe digitale technologieën, nieuwe materialen en nieuwe processen worden toegepast.

Door digitalisering van de maakindustrie is de industriële sector radicaal aan het veranderen. Bedrijven en met name het mkb moeten deze trend volledig omarmen om concurrerend te blijven. De bijbehorende technologieën zijn uiteenlopend, van 3D printen, blockchain, robotica, AI en cloud, tot big data en immersive content als VR en AR (diverse manieren voor digitale gesprekken tussen zender en ontvanger).

Frankrijk heeft een gunstig klimaat voor digitale transformatie. Dat komt door de ondernemerscultuur, de grote bedragen die worden geïnvesteerd en de toegang tot financiering voor bedrijven. Bovendien kan Frankrijk rekenen op goede arbeidskrachten en een geschoolde beroepsbevolking.

De Franse overheid heeft een stimuleringsplan opgesteld en 1 miljard euro vrijgemaakt voor de transformatie van de huidige industrie naar de industrie van de toekomst. Onderdeel hiervan is subsidie voor digitalisering of het robotiseren van processen en productielijnen. De ontwikkeling van nieuwe productietechnologieën biedt veel kansen voor de Nederlandse maakindustrie, ook om duurzamer te worden.

Modesector

De Franse modesector heeft op jaarbasis een omzet van € 154 miljard. Hiervan wordt € 35,7 miljard geëxporteerd. De meeste omzet (66,3%) komt voort uit textiel en kleding. Meer dan 1 miljoen mensen werken in de mode-industrie. In 2017 werd in Frankrijk voor € 13,4 miljard aan kleding en textiel geproduceerd.

De sector zoekt naar innovatie en duurzaamheid. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, start-ups en onderzoeksinstellingen. In het onderstaande kansenrapport leest u over de mogelijkheden.

Digitale samenleving

In Frankrijk staan digitale toepassingen hoog op de agenda en ook hier liggen kansen voor u. Er is vooral aandacht voor de thema's cybersecurity, artificial intelligence en virtual reality.

Op het gebied van Artifical Intelligence zet Frankijk zich in om innovatie, kennis en handel met elkaar te verbinden. Nieuws hierover leest u op de website van de Nederlandse ambassade in Parijs. Maar ook de kleinschalige jaarlijkse beurs Laval Virtual biedt informatie en aanknopingspunten.

Meer over digitaal zakendoen in Grenoble is te lezen in bijgevoegd rapport.

Innovatie

Frankrijk beschikt over een goed ontwikkelde industrie in verschillende regio's. Het IA-netwerk (Innovatie Attachés) Parijs volgt de technologische ontwikkelingen en het innovatiebeleid in Frankrijk en richt zich daarbij vooral op:

 • Smart & Green Mobility
 • Life Sciences & Health
 • Aerospace
 • Sustainable Energy
 • Digitalization (AI, Blockchain)

Dit netwerk helpt u bij het signaleren van zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers. Publicaties over innovatie in Frankrijk vindt u op onze website. In het blog van het IA-netwerk schrijven trendwatchers over allerlei innovatieve ontwikkelingen in Frankrijk.

In bijgaande rapporten leest u meer over Franse innovaties.

Havens en Scheepsbouw

Onderstaande studie: 'French ports & yards analytic overview' (pdf, 36 pagina's), biedt een overzicht van Franse havens en scheepswerven. Hierbij worden de meestvoorkomende activiteiten per haven en soorten schepen benoemd. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor richtingen die de beste verkenningsmogelijkheden bieden voor zowel havens als scheepswerven.

Wilt u meer weten over de topsector Water en Maritiem? Kijk op de website van Water & Maritime voor meer informatie.

Waterstof

Tot 2030 stelt de Franse overheid ruim 7 miljard euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een koolstofarme waterstofindustrie op internationale schaal, waarvan 2,2 miljard tussen 2020 en 2022.

In bijgevoegd Engelstalig rapport: 'Hydrogen sector study France' (pdf, 60 pagina's) staan aanbevelingen voor publieke en private partijen en samenwerkingsmogelijkheden. Hiernaast krijgt u inzicht in de Franse nationale waterstofstrategie, de gebieden die hiervoor aangewezen (kunnen) worden en de belangrijkste waterstofactoren.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de meeste kansen voor u? RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in Frankrijk. Neem contact op met onze adviseurs.

Meer weten?

RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in Frankrijk.

Aanbestedingen

Verder komen er ook kansen uit de aanbestedingen van grote internationale organisaties, zoals de Wereldbank en de Europese Unie. U leest hier meer over op de pagina Hulp bij financiering in Europa.

Zakelijke ondersteuning voor u

Wij kunnen u ondersteunen om de markt in Frankrijk te verkennen en te betreden. Hierbij werken wij nauw samen met het Economisch Netwerk Frankrijk. Het ENF bestaat uit de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Parijs en de Netherlands Business Support Offices (NBSO's) die gevestigd zijn in Lyon en Nantes.

Gezamenlijk ondersteunen wij bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij hun ambities op de Franse markt. Als onafhankelijke partners staan wij voor u klaar met onze expertise en ons netwerk.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?