Zakelijke kansen in Hongarije

Gepubliceerd op:
26 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2024

De economie van Hongarije biedt kansen in verschillende sectoren, waaronder landbouw, transport en de auto-industrie. Waar liggen de beste kansen voor u?

Biogas

Hongarije wil de energieproductie breder en groener maken. Het land richt zich hierbij ook op biogas en biomethaan. Het is een haalbaar alternatief voor Hongarije, dat veel geschikt (landbouw)afval heeft om tot biogas te verwerken. Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven op het gebied van techniek en oplossingen.

Precisielandbouw

Hongarije ziet precisielandbouw als belangrijke oplossing om klimaatverandering het hoofd te bieden. Zo heeft de Hongaarse boer minder kunstmest, gewasbescherming en water nodig, wat ook kosten bespaart.

Vanaf 2022 is er in Hongarije veel subsidie beschikbaar voor boeren om over te gaan op precisielandbouw. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven met innovatieve oplossingen. Om succesvol de markt te betreden is het slim om met een lokaal bedrijf samen te werken. Meedoen aan een jaarlijkse landbouwbeurs zoals AGROmashEXPO of PREGA is hiervoor een goede springplank.

Benieuwd naar uw kansen in deze sector? Download ons uitgebreide rapport:

Digitale gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Hongarije is aan modernisering toe. De overheid zet EU-fondsen in om de publieke gezondheidszorg te verbeteren. Ook vanuit de particuliere gezondheidszorg is er behoefte aan innovatieve technologie en e-healthoplossingen. Er liggen onder meer kansen op het gebied van:

 • (digitale) infrastructuur voor openbare gezondheidszorg;
 • bouw van een hightech ziekenhuis;
 • zorg op afstand, waaronder systemen, teleconsulten en thuismonitoring van chronische patiënten;
 • samenwerking op het gebied van innovatie en Research & Development.

Meer weten? Het gratis marktrapport 'E-health sector in the Hungarian Healthcare System' gaat uitgebreid in op deze sector. Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan.

Transport en logistiek

Door zijn centrale ligging geeft Hongarije toegang tot alle delen van Europa. Ook wereldwijd wordt Hongarije een steeds belangrijker distributiepunt. Transport en logistiek zijn er goed ontwikkeld en de kosten liggen laag. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huur van logistieke panden en geavanceerde logistieke diensten. Bovendien heeft Hongarije een hoge wegendichtheid en een goede infrastructuur voor lucht- en treinverkeer.

Door de coronapandemie steeg de behoefte aan intermodaal vervoer. Dit is sneller en duurzamer dan alleen wegtransport, dat daarvoor toonaangevend was in de Hongaarse transportsector.

Er liggen kansen voor Nederlandse ondernemers op het vlak van:

 • bouw van havens aan rivieren;
 • investeren in het spoornetwerk;
 • (gezamenlijk) onderzoek, onderwijs en training;
 • innovatieve IT-systemen en -technologieën;
 • intermodaal vervoer;
 • duurzaam aansluitingsvervoer ('last mile') in steden, waaronder bouw van logistieke centra.

Meer weten over de kansen in het verduurzamen van transport en logistiek? Download ons marktrapport Smart and sustainable mobility in Hungary:

Auto-industrie en elektrisch vervoer

In de Hongaarse auto-industrie zijn veel grote batterij- en autofabrikanten en hun toeleveranciers actief. Bijvoorbeeld Audi, Mercedes, Opel, SK Innovation en Samsung SDI. Ook zijn er meerdere centra voor Research & Development (R&D).

De Hongaarse overheid stimuleert elektrisch vervoer met verschillende stimuleringsmaatregelen. Daarnaast is er vanuit de EU de komende 10 jaar € 4,5 miljard beschikbaar voor transportontwikkeling, waaronder elektrisch vervoer. Al deze aspecten maken de Hongaarse auto-industrie een aantrekkelijke markt. Elektrisch vervoer is hierbij een interessante niche voor Nederlandse ondernemers.

Gratis marktrapporten

Meer weten? Download hieronder het marktrapport 'Smart and Sustainable Mobility in Hungary' (maart 2021). Hierin leest u meer over de kansen voor Nederlandse bedrijven in deze sector.

Ook het rapport 'The Circular Economy in Hungary' (juni 2021) gaat in op kansen. Het beschrijft specifiek de ontwikkelingen op het gebied van batterijproductie en het hergebruik of de recycling hiervan. Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan.

Andere kansrijke sectoren in Hongarije

Behalve in bovengenoemde sectoren, liggen er in Hongarije nog meer kansen. Bijvoorbeeld in life sciences & health en watermanagement. Benieuwd of er kansen zijn voor uw sector? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk ook informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en over internationale organisaties op rvo.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Marktrapporten over Hongarije

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Op internationaalondernemen.nl plaatsen het buitenlandnetwerk en particuliere partijen relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. De beschikbaarheid hiervan wisselt.

Ook wij publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in Hongarije. Indien beschikbaar, vindt u ze onder de sectorinformatie op deze pagina.

Landbouw

Het LNV Attaché Netwerk (LAN), dat hoort bij de Nederlandse overheid, publiceert regelmatig marktinformatie over de landbouwsector in Hongarije. U vindt deze informatie via de website Agroberichten Buitenland: Hongarije.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?