Zakendoen in Luxemburg

Gepubliceerd op:
11 januari 2024

Het Groothertogdom Luxemburg kennen we vooral van de fraaie natuur en de pittoreske plaatsjes. Maar hoe zit het met de zakelijke kansen? Wilt u weten wat uw kansen zijn, of hoe u internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt? Wij helpen u op weg.

Inwoners en maatschappij

Het EU-land dat we nu kennen als Luxemburg maakte eeuwenlang deel uit van grotere rijken, zoals het Heilige Roomse Rijk en het Frankische Rijk. In 963 kreeg het land voor het eerst zijn onafhankelijkheid, al verloor het die weer snel aan buurlanden als Frankrijk en later aan Nederland. In 1815 werd Luxemburg een groothertogdom, nog zonder volledige zelfstandigheid. In 1867 werd het land definitief onafhankelijk, een onafhankelijkheid die alleen tijdens de wereldoorlogen tijdelijk verloren ging.

Tegenwoordig is Luxemburg een constitutionele monarchie. In het land wonen zo'n 0,6 miljoen mensen (2020), verdeeld over meer dan 175 nationaliteiten. Iets meer dan de helft van de bevolking is Luxemburgs. Meer dan 90% van alle inwoners woont in steden zoals hoofdstad Luxemburg. De officiële talen zijn Luxemburgs, Frans, Duits. Een flink deel van de bevolking is rooms-katholiek maar het land kent geen staatsreligie. Veel instellingen van de EU hebben Luxemburg als thuisbasis, zoals Eurostat en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Economie

De Luxemburgse economie draait vooral om zakelijke dienstverlening. Bijna 90% van het bruto nationaal product is afkomstig van deze branche; en daarvan komt ongeveer een derde uit de financiële dienstverlening. Vooral de bankensector is groot, met zo'n 120 banken die actief zijn in het land.

Ook ICT en audiovisuele producties zijn belangrijke takken van de Luxemburgse dienstensector. De industriesector is goed voor 10% van de economie, de agrarische sector voor minder dan 1%.

Recente economische ontwikkelingen

Volgens de Economic forecast for Luxembourg (februari 2024) van de Europese Commissie (EC) is de Luxemburgse economie in 2023 met 0,8% gekrompen. Voor 2024 en 2025 voorspelt de EC een bescheiden economisch herstel. Hogere lonen, lagere inkomstenbelasting en meer particuliere consumptie zorgen voor dat herstel. In 2024 zullen investeringen op een laag peil blijven, vooral door teruglopende bouwactiviteiten. In 2025 trekken die investeringen volgens de EC weer aan en zal ook de export van diensten stijgen.

Bekijk voor meer economische trends de Luxembourg Economic Snapshot van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handel Nederland – Luxemburg

Nederland en Luxemburg kennen een lange handelsrelatie. In 2021 exporteerde Nederland voor € 1,6 miljard naar Luxemburg. Nederland exporteert onder meer telecomapparaten, kunststof en elektrische apparatuur naar Luxemburg. Nederland importeerde in 2022 voor 1,6 miljard euro vanuit Luxemburg. IJzer en staal zijn verreweg de grootste importproducten. Ook Luxemburgse voertuigen, machines en fabricaten vinden hun weg naar Nederland.

Meer weten? De volgende bronnen bieden meer handelscijfers van Luxemburg:

Zakelijke kansen

In Luxemburg zijn er zakelijke kansen op het gebied van ICT en van retail. Luxemburg wil wereldwijd een van de meest vooruitstrevende digitale samenlevingen worden. Om dit te bereiken wil het land buitenlands talent en buitenlandse bedrijven aantrekken.

Kansen in kunstmatige intelligentie (AI)

Het Engelstalige marktrapport 'The artificial intelligence landscape in Luxembourg' (2023) gaat in op de vraag hoe Luxemburg zijn nationale AI-strategie uitvoert. Bovendien gaat het rapport dieper in op de belangrijkste economische/industriële sectoren die AI toepassen. Ook vindt u hier kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in AI op de Luxemburgse markt.

Vraag het rapport aan

Rapport Luxemburgse detailhandel

In het Franstalige Retail Report 2023 van de Luxemburgse overheid vindt u informatie over de Luxemburgse detailhandel. Onder meer over de structuur, geografische spreiding en ontwikkeling van deze sector. Ook staan er adviezen in voor winkeliers en horecaondernemers die interesse hebben in zakendoen in Luxemburg. Bovendien beschrijft het rapport Luxemburgse markttrends, zoals de groei van alternatieve winkelformules.

Ondernemen in Luxemburg

Ondernemingsvormen

Welke ondernemingsvorm past bij uw bedrijf? Een belangrijke vraag als u gaat investeren in Luxemburg. De belangrijkste en meest voorkomende ondernemingsvormen in Luxemburg zijn:

  • Limited Liability Company (Société à Responsabilité Limitée - SARL)
  • Joint Stock Company (Société Anonyme - SA)
  • General Partnership
  • Limited Partnership

Op de Luxemburgse overheidssite Guichet vindt u Engelstalige informatie over deze ondernemingsvormen.

Speciale economische zones

Speciale economische zones kunnen voor u als buitenlandse investeerder fiscaal aantrekkelijk zijn. Luxemburg heeft een Speciale Economische Zone: de 'Luxembourg Free Port' bij het vliegveld Findel. Goederen die naar deze zone worden gebracht, zijn officieel gezien in transit. Daarom zijn ze vrijgesteld van btw, accijnzen en douanerechten.

Meer weten over ondernemen in Luxemburg?

De investeringsgids van Luxembourg Trade & Invest geeft informatie over het opzetten van een bedrijf in Luxemburg.

Ook op de website 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u praktische informatie over het beginnen van een eigen bedrijf in Luxemburg.

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

(Tijdelijk) werken in Luxemburg

Gaat u in Luxemburg tijdelijk diensten verlenen of gaat u daar werknemers tijdelijk plaatsen? Hou dan rekening met het volgende:

Dit laatste houdt bijvoorbeeld in dat uw werknemers een 'badge social' nodig hebben van de Inspection du Travail et des Mines (ITM). Om deze te verkrijgen moet u een aantal documenten sturen naar de ITM, waaronder een medisch attest van uw werknemer. Op de overheidssite Guichet (onder 'How to proceed') vindt u welke documenten u moet inzenden en waarheen. 

Ook in de brochure Temporary services in Luxembourg leest u wat u moet doen wanneer u of uw werknemers tijdelijk diensten verlenen in Luxemburg.  Heeft u nog vragen hierover? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels Luxemburg

Nederland en Luxemburg zijn lidstaten van de Europese Unie en de Europese gemeenschappelijke markt. Binnen de gemeenschappelijke markt geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Toch zijn er zaken waarmee u rekening moet houden. 

Als u verpakte producten op de markt brengt in een EU-land krijgt u mogelijk te maken met verpakkingseisen. Zoals verpakkingssymbolen, etikettering en registratie bij lokale instanties. Bekijk de Europese regels en doelen over verpakkingen en verpakkingsafval (richtlijn 94/62)

Verpakkingen die u in Luxemburg op de markt brengt, moet u ook weer inzamelen. U kunt deze verplichting overdragen aan Valorlux, de enige organisatie die hiervoor in Luxemburg is bevoegd. Als lid van deze organisatie betaalt u een bijdrage per kilo verpakkingsafval.

Voor producten die zich niet in het vrije verkeer van de EU bevinden en waarvoor u een invoervergunning moet hebben, kunt u terecht bij de Luxemburgse Douane.

Hulp van de ambassade

Ook als u al succesvol zakendoet in Luxemburg, kan het zijn dat u toch ergens tegenaan loopt. Of een zetje in de juiste richting nodig heeft. Dan is het handig om hulp ter plaatse te krijgen. De ambassade in Luxemburg staat voor u klaar.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?