Zakelijke kansen in Noorwegen

Gepubliceerd op:
16 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023

Noorwegen staat bekend om z'n ruige natuur, prachtige bergen en fjorden. Maar het is ook een van de 20 belangrijkste handelspartners van Nederland. In welke sectoren liggen er zakelijke kansen voor u? En waar vindt u informatie over aanbestedingen en IMVO?

Energie

Olie- en gassector

De olie- en gassector is de belangrijkste sector voor Noorwegen. Het land investeert al jaren om deze sector veiliger en schoner te maken. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld naar duurzame offshore-ontwikkelingen en biedt kansen als u die expertise heeft. 

Daarnaast is Noorwegen actief bezig met de ontwikkeling van andere sectoren. Aan de ene kant om een diverse economie te ontwikkelen. Aan de andere kant om de economie stabiel te houden als de vraag naar olie en gas afneemt.

Waterstofsector 

Kansen waterstofsector Nordics

De Nordics bieden veelbelovende kansen voor Nederlandse bedrijven om samen te werken en een groene waterstofeconomie te ontwikkelen. Benieuwd naar uw kansen in Zweden, Denemarken, Noorwegen, IJsland en Finland? Vraag het gratis marktrapport aan.

Batterijsector

Noorwegen zet actief in op de batterij-industrie als economische sector. De opkomende sector biedt mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast kan de batterijsector veel werkgelegenheid en economische groei opleveren in Noorwegen. Dat biedt ook kansen voor u als Nederlandse ondernemer.

U leest in 'Norway Unplugged: Exploring the Battery Value Chain' (Engels, 2023) over deze zakelijke kansen in Noorwegen. De Nederlandse ambassade in Oslo onderzoekt in het rapport de Noorse waardeketen en de initiatieven van de overheid. 

E-mobility

Het belang van duurzaamheid voor de Noorse overheid vertaalt zich ook naar kansen in de e-mobility. De overheid ondersteunt elektrisch rijden met belastingvoordelen en kortingen. Voor u als Nederlandse ondernemer zijn er dus kansen in elektrische personenauto's en de faciliteiten daarvoor (zoals oplaadpunten). Maar denk ook aan duurzame oplossingen voor openbaar vervoer en infrastructuur.

Nationaal transportplan 

In het National Transport Plan (Engels) vindt u het Noorse overheidsbeleid op transportgebied voor de jaren 2022-2033, met een vooruitblik tot 2050. Hierin vindt u onder meer het beleid over duurzaam transport. Het uiteindelijke doel is een milieuvriendelijk, veilig en efficiënt transportsysteem in 2050. 

Electric Vehicle Summit

Op de Noorse Electric Vehicle Summit worden ieder jaar alle ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden belicht. Vaak is er ook een Nederlandse stand. Neem contact op met de Nederlandse ambassade in Oslo voor meer informatie over dit evenement.

Duurzame bouw

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda in de Noorse bouwsector. Nederland en Noorwegen zijn daarnaast pioniers in duurzaam bouwen. Dat biedt kansen voor ondernemers om samen duurzame oplossingen te vinden voor de wereldwijde behoefte aan woningen en stedelijke ontwikkeling.

Marktrapport kansen duurzame bouw 

Onze marktstudie 'Sustainable building in Norway' (Engels, 2021) laat u zien dat er veel mogelijkheden zijn voor zakendoen en samenwerking met Noorwegen. Denk vooral aan circulair bouwen: hergebruik van grondstoffen en afvalvrije bouwplaatsen. Maar ook aan duurzame energiesystemen in het kader van energieneutraal bouwen, energierenovatie en emissievrije bouwplaatsen.

Gezondheidszorg

Produceert u medische apparaten en producten? Noorwegen produceert daar zelf weinig van, maar de vraag neemt toe door de vergrijzing. Daardoor moet het land dus veel importeren. Ook liggen er kansen voor Nederlandse ondernemers in de bouw en renovatie van ziekenhuizen.

Daarnaast zet het land in op digitalisering in de gezondheidszorg. Een van de redenen hiervoor is dat het land zo uitgestrekt is. Door de nieuwe mogelijkheden van digitalisering en eHealth, kunnen mensen in afgelegen streken ook goede zorg krijgen. Bijvoorbeeld met innovatieve oplossingen voor thuiszorg. Maar ook het monitoren van patiënten op lange afstand door kunstmatige intelligentie.

Noorwegen heeft een nationaal zorgverzekeringsstelsel. De overheid is dus voor het overgrote deel investeerder en afnemer.

Marktrapport kansen gezondheidszorg

Bent u geïnteresseerd in de Noorse gezondheidsmarkt? Download dan 'Matching Dutch Solutions to Nordic Challenges for Future-Proof Healthcare (Engels, 2021)'. Dit rapport belicht de prioriteiten, kansen en uitdagingen in Noorwegen. Daarnaast leest u trends, financiële en praktische informatie. 

ICT / high tech

Uw ICT-oplossingen zijn volop nodig in de volgende Noorse sectoren:

  • olie- en gas
  • e-mobility
  • duurzame bouw
  • gezondheidszorg

Ook uw innovatieve en duurzame communicatie-oplossingen zijn welkom. Noorwegen is dunbevolkt en de Noren wonen verspreid over grote afstanden. U kunt daarom met uw kennis helpen bij de communicatie-uitdagingen die hierbij horen. 

Agrifood, bloemen en planten

Exporteert u voeding? De import van voedingswaren in Noorwegen is de laatste jaren sterk gestegen. Denk aan de import van:

  • vers (exotisch) fruit en verse groenten;
  • luxe producten, snacks, chocolade, wijn en bier;
  • biologische, vegetarische en 'plant-based' producten.

Daarnaast importeren Noren steeds meer bloemen en planten. 

Blue bio economy en aquacultuur

De 'blue economy' – het op duurzame manier economisch exploiteren van oceanen – is een belangrijke sector voor de Noorse economie. De 100.000 kilometer lange kustlijn van Noorwegen speelt daarbij een grote rol.

De Noorse visserijsector is een volwassen exportsector. De aquacultuur is een stuk kleiner, maar nog steeds groot vergeleken met andere Europese landen. Denk bij aquacultuur aan viskwekerijen en het kweken van algen en zeewieren.

Noorwegen wil meer aandacht geven aan het duurzaam ontwikkelen van deze branche. De bedoeling is om in 2050 20 miljoen ton zeewier te produceren. Dat is ongeveer de helft van de huidige totale visexport.

Marktrapport kansen blue bio economy

Benieuwd naar uw mogelijkheden in de Noorse blue economy? U vindt in 'Blue Bio Economy in Norway (Engels, 2021)' de belangrijkste oceaanbeleidsstukken en activiteiten van de Noorse overheid. Daarnaast schetst het rapport de laatste ontwikkelingen in de 'blue economy' van Noorwegen.

Aanbestedingen, subsidies en financiering

Heeft u een zakelijke kans gevonden in Noorwegen? Onze adviseurs kunnen u adviseren welke financiering bij u past. Daarnaast komen er kansen uit de aanbestedingen van grote internationale organisaties, zoals de Wereldbank en de Europese Unie. Lees meer op de pagina Hulp bij financiering in Europa.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

IMVO in Noorwegen

Gaat u ondernemen in Noorwegen? Houd dan rekening met de Noorse regels over IMVO. Zo moeten in Noorwegen ook grote buitenlandse ondernemingen due diligence uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van werkomstandigheden en kinderarbeid. Daarnaast moeten bedrijven transparant zijn over hoe zij hiermee omgaan. Wat u precies moet doen en om welke bedrijven het gaat, staat in de Transparantiewet (Åpenhetsloven) die vanaf juli 2022 geldt. Bekijk de Engelse vertaling van deze transparantiewet.

Gratis persoonlijk advies  

Waar liggen de grootste kansen voor u? Onze adviseurs denken graag met u mee. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?