Zakelijke kansen in Noorwegen

Gepubliceerd op:
16 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2021

Noorwegen is bij Nederlanders bekend als een land met ruige natuur en prachtige bergen en fjorden. Het is ook een van onze 20 belangrijkste handelspartners en staat in de top 10 van landen waarmee het gemakkelijk zakendoen is.

Andere Nederlandse ondernemers zijn al met succes actief op de Noorse markt. Hun kracht ligt over het algemeen in het bieden van complexe en innovatieve oplossingen in bijna alle sectoren. Bij de kansrijke sectoren in Noorwegen is duurzaamheid een rode draad. Goed willen doen is een kenmerk van de Noorse mentaliteit en de zorg voor het milieu en klimaat is dus een belangrijk speerpunt voor de overheid.

Olie- en gassector

Nog steeds is de olie- en gassector de belangrijkste sector voor het land. Dat zorgt voor een gestaag inkomen. Noorwegen investeert al jaren om deze sector veiliger en schoner te maken. Dat vertaalt zich onder meer naar duurzame offshore-ontwikkelingen en biedt kansen voor Nederlandse bedrijven met die expertise. Daarnaast is Noorwegen ook actief bezig met het verder ontwikkelen van andere sectoren. Aan de ene kant om een diverse economie te ontwikkelen. En aan de andere kant om de economie stabiel te houden als de vraag naar olie en gas afneemt.

27 juni: Webinar kansen waterstofsector Nordics 

Tijdens het gratis webinar op dinsdag 27 juni 2023 hoort u over kansen in de waterstofsector in Noorwegen en andere landen in de Nordics. Wij presenteren samen met de ambassades de resultaten van een marktstudie naar de waterstofsector in de Nordics. De voertaal is Engels en u kunt zich aanmelden tot uiterlijk 26 juni 2023.

E-mobility

Het belang van duurzaamheid voor de Noorse overheid vertaalt zich onder andere naar kansen op het gebied van e-mobility. Elektrisch rijden is in Noorwegen in vergevorderd stadium en wordt door de overheid gestimuleerd met belastingvoordelen en kortingen. Voor Nederlandse ondernemers zijn er dus kansen op het gebied van elektrische personenauto's en de faciliteiten daarvoor (zoals oplaadpunten), maar ook op het gebied van duurzame oplossingen voor openbaar vervoer en infrastructuur. Lees het marktrapport over e-mobility.

Duurzame bouw

Ook de duurzame bouwsector in Noorwegen biedt mogelijkheden. Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda in de bouwsector en zowel Nederland als Noorwegen zijn pioniers op het gebied van duurzaam bouwen. Dat biedt kansen voor ondernemers om gezamenlijk duurzame oplossingen te vinden voor de wereldwijde behoefte aan woningen en stedelijke ontwikkeling. Lees het marktrapport over kansen voor Nederlandse ondernemers in Noorwegen.

Gezondheidszorg

Door de vergrijzing in Noorwegen stijgt de behoefte aan medische apparatuur en producten. Noorwegen produceert daar zelf weinig van, dus moet het land veel importeren. Dat biedt kansen voor Nederlandse producenten van deze apparatuur. Ook liggen er kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van de bouw en renovatie van ziekenhuizen.

Daarnaast zet het land in op digitalisering in de gezondheidszorg. Een van de redenen hiervoor is de uitgestrektheid van het land. Want door de nieuwe mogelijkheden van digitalisering en eHealth, kunnen mensen in afgelegen streken ook goede zorg krijgen. Bijvoorbeeld met innovatieve oplossingen voor thuiszorg en het monitoren van patiënten op lange afstand door middel van kunstmatige intelligentie.

Noorwegen heeft een nationaal zorgverzekeringsstelsel. De overheid is dus voor het overgrote deel investeerder en afnemer. Lees ook het marktrapport:

ICT / High tech

Aansluitend bij de kansen in bovengenoemde sectoren zijn er kansen op het gebied van ICT-oplossingen in die sectoren. De schaarse bevolking is ook verspreid over grote afstanden. Mede dankzij het hoge opleidingsniveau van de Noren is het land in hoge mate gedigitaliseerd. Daar wordt ook bewust op ingezet, wat logisch is als men bedenkt hoe langgestrekt het land is. Het land moet namelijk op innovatieve en duurzame manier communicatie-uitdagingen overwinnen. Voor Nederlandse bedrijven met expertise op dit gebied liggen er dan ook kansen.

Agrifood

De import van voedingswaren is de laatste jaren sterk gestegen. Het gaat dan onder meer om vers (exotisch) fruit en verse groenten, maar ook om luxe consumentenproducten, snacks, chocolade, wijnen en bieren. Daarnaast groeit de vraag naar nieuwe voedselcategorieën, zoals biologische, vegetarische en 'plant-based' producten. De vraag naar zoals bloemen en planten neemt ook toe.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op InternationaalOndernemen.nl. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Blue Bio Economy

De Blue Economy – oftewel het op duurzame manier economisch exploiteren van oceanen – is een belangrijke sector voor de Noorse economie. Dat heeft onder andere te maken met de 100.000 kilometer lange kustlijn van Noorwegen.

De Noorse visserijsector is een volwassen exportsector, maar de aquacultuur is een stuk kleiner. Toch is de Noorse de aquacultuursector nog steeds relatief groot in vergelijking met andere Europese landen.

Aquacultuur

Denk bij aquacultuur onder andere aan viskwekerijen en het kweken van algen en zeewieren. Noorwegen wil in de nabije toekomst meer aandacht geven aan het duurzaam ontwikkelen van deze branche. De bedoeling is om in 2050 20 miljoen ton zeewier te produceren. Dat is ongeveer de helft van de huidige totale visexport.

Het onderstaande rapport geeft een overzicht over de belangrijkste oceaanbeleidsstukken en activiteiten van de Noorse overheid. Daarnaast schetst het de meest recente ontwikkelingen in de Noorse blue economy sector.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk ook subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en internationale organisaties op RVO.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf, zodat u over de grens uw vleugels uit kunt slaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen graag met adviseren welke financiering bij u past, ook buiten RVO.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?