Zakendoen in Rwanda

Laatst gecontroleerd op:
26 oktober 2023
Gepubliceerd op:
8 augustus 2019

Rwanda is een klein land met een bewogen verleden en een duurzame toekomst. Dit 'land van duizend heuvels' biedt volop kansen aan ondernemers. Maar hoe doet u zaken in Rwanda en waar liggen de kansen voor u? En waar vindt u informatie over IMVO? Deze pagina helpt u op weg bij zakendoen in Rwanda.

Inwoners en maatschappij van Rwanda

Als u zaken wilt doen in Rwanda, is het goed om de politieke achtergrond van het land te kennen. De politieke situatie is nu een paar decennia stabiel. Dat is lang niet altijd zo geweest. Nadat Rwanda in 1962 onafhankelijk werd, kende het land onrustige tijden. Spanningen tussen de 2 belangrijkste etnische groepen in het land, de Hutu's en de Tutsi's, leidden tot geweldsuitbarstingen. In 1994 escaleerde dit in een genocide, gericht op Tutsi's, gematigde Hutu's en Twa (de oorspronkelijke bewoners van Rwanda).

Sinds die tijd is de situatie veranderd. Rwanda is een stabiel en progressief land. Het grootste deel van de Rwandezen woont verspreid over het platteland. De hoofdstad is Kigali. De belangrijkste religie is het christendom, officiële talen zijn Frans, Engels en verschillende Bantoetalen. Het land grenst aan onder meer Oeganda, Burundi en Congo-Kinshasa.

Economie van Rwanda

Het gaat goed met de economie van Rwanda. De afgelopen jaren groeide de economie grofweg tussen de 6% en 8%. Van oudsher is de economie gebaseerd op landbouwproductie van vooral thee, koffie, bananen en aardappelen. Bijna driekwart van de werkzame bevolking werkt in de agrarische sector. Toch focust Rwanda steeds meer op de dienstensector.

Rwanda heeft de economische groei deels gebruikt om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Ook wordt volop ingezet op een duurzame maatschappij, waarbij het land een voorloper is op het gebied van plastic uitbannen. Rwanda is sinds 2007 lid van de East African Community (EAC), een regionaal samenwerkingsorgaan van 6 Oost-Afrikaanse landen.

Tegenover de economische successen staan een aantal uitdagingen. Langdurige droogte vormt een dreiging voor de landbouw. Ook kan politieke onrust in de buurlanden effect hebben op de Rwandese economie.

Recente economische ontwikkelingen

In Rwanda sloeg de coronacrisis hard toe, maar de economie veerde terug. In 2021 was er ruim 10% economische groei en in 2022 ruim 8%.

Meer weten over de recente economische ontwikkelingen in Rwanda? Bekijk de beknopte analyse van de Wereldbank of lees hun uitgebreide rapport over de economische situatie van Rwanda: 'Rwanda Economic Update, January 2021: Protect and Promote Human Capital in a Post-COVID-19 World'.

Handel Rwanda - Nederland

Voor Nederland staat Rwanda op nummer 142 van de landen waar we goederen heen exporteren (voorlopige cijfers 2022). In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Rwanda € 40,0 miljoen.

Meer weten? De volgende bronnen bieden meer handelscijfers van Rwanda:

 • Bekijk het overzicht van de handel tussen Rwanda en Nederland op Trademap van het International Trade Center (ITC). Via criteria kunt u aanpassen of u naar 'import' of 'export' kijkt.
 • Bekijk de website van het Centraal Bureau voor Statistiek voor informatie over de Nederlandse handel met Rwanda.
 • U vindt het bruto nationaal product, economische groei, demografische gegevens en meer in onze factsheet over Rwanda.

Handelsrelatie EU-Rwanda

Rwanda valt onder het 'Everything But Arms'-stelsel van de EU. Dat houdt in dat alle producten uit Rwanda, behalve wapens en munitie onder voorwaarden tarief- en quotumvrij geïmporteerd kunnen worden in de EU. Kijk voor meer informatie op Access2Markets. Bent u nog niet bekend met Access2Markets? Bekijk dan eerst ons stappenplan hoe u Access2Markets kunt gebruiken.

Zakelijke kansen in Rwanda

In Rwanda liggen er kansen in veel sectoren. Denk aan landbouw, infrastructuur, fintech, duurzame energie en tuinbouw.

Heeft u vragen over zakendoen in Rwanda? Of zoekt u zakenpartners in de landbouw of een andere sector? Neem dan contact op met onze landenadviseurs voor Rwanda. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen aan wetten en regels te voldoen.

TRAIDE Rwanda: hulp bij handel

De stichting TRAIDE helpt bedrijven bij het signaleren en benutten van kansen in Rwanda, om zo duurzame en inclusieve groei in het land te bevorderen. De stichting wil bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Vooral SDG's 8, 11 en 5.

TRAIDE werkt in Rwanda en Ethiopië en heeft plannen om uit te breiden naar andere opkomende economieën. De Nederlandse ambassades in Addis Abeba en Kigali ondersteunen de projecten. Bekijk de website van Traide voor meer informatie over Rwanda.

Rapporten over sectoren en zakendoen

TRAIDE publiceert ook rapporten over verschillende sectoren in Rwanda, en algemene rapporten over zakendoen.

Download de rapporten gratis vanaf de website van TRAIDE.

  Landbouw

  In Rwanda zijn er kansen voor Nederlandse ondernemers in de landbouw. Op de website Agroberichten vindt u gedetailleerde informatie van de Landbouwraad Rwanda. Onder meer over de zuivel, aardappel- en tuinbouwsector. Vooral de Nederlandse successen in de Rwandese tuinbouw vallen op en laten zien dat er in die sector volop kansen liggen. Op de website staat ook contactinformatie van de Landbouwraad.

  Infrastructuur

  Wilt u in een Rwanda een infrastructuurproject uitvoeren? Voor de voorbereidende fase hiervan kunt u misschien financiering krijgen via Invest International. Zo is er geld beschikbaar voor bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, milieueffectrapportages of conceptuele ontwerpen. Ook voor de uitvoering van een project kan Invest International financiering bieden. Bijvoorbeeld met een subsidie, garantie of lening.

  Lees op de website van Invest International meer over:

  Hernieuwbare energie

  In Rwanda is er behoefte aan verbetering en uitbreiding van de elektriciteitsvoorziening. De meeste kansen liggen in levering van elektriciteit, die niet via het algemene elektriciteitsnetwerk loopt (off-grid). Maar ook on-grid zijn er mogelijkheden. Er liggen er kansen op het gebied van:

  • zonne-energiesystemen die niet aan het net gekoppeld zijn (off-grid solar home systems);
  • kleine elektriciteitsnetwerken (mini-grids);
  • verbeteren en leggen van transmissielijnen;
  • leveren van materieel en advies voor projecten;
  • technische ondersteuning, projectontwerp en training van monteurs.

  Digitalisering en fintech

  Digitalisering heeft prioriteit voor spelers die ontwikkeling stimuleren in Rwanda, waaronder de Rwandese overheid. Fintechbedrijven kunnen met hen samenwerken om digitale producten te introduceren.

  Er liggen kansen op het gebied van:

  • digitale financiële diensten in de landbouwsector;
  • digitale verzekeringsproducten- en diensten;
  • vermogensbeheer via innovatieve technologie (WealthTech);
  • beheer van regelgevende processen in de financiële sector (RegTech) en cyberveiligheid;
  • business process outsourcing (bpo);
  • data-analyse.

  Bekijk het rapport Fintech in Rwanda Market Scan op de website van Traide.org voor meer informatie.

  "Ga naar het land toe. Probeer een goed gevoel te krijgen bij de omgeving, de mensen en bij het land. Lokale aanwezigheid is belangrijk voor het succes van je bedrijf."

  Bekijk 7 tips van 3 experts over zakendoen in Oost-Afrika

  Alwin Quispel
  Business Development Coach Oost-Afrika

  Ondernemen in Rwanda

  Rapporten die u helpen bij ondernemen in Rwanda

  Op de website van Traide.org vindt u diverse rapporten die kunnen helpen bij zakendoen in Rwanda.

  Ease of Doing Business

  Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Rwanda. In de rubriek 'Ease of Doing Business' vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Rwanda staat op plaats 38 in de Ease of Doing Business (2020).

  Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

  De Rwanda Development Board (RDB)

  De Rwanda Development Board (RDB) helpt u ook bij zakendoen. U kunt deze overheidsorganisatie zien als de Rwandese tegenhanger van RVO.

  De RDB biedt volop informatie over een bedrijf starten in Rwanda en over de kansrijke sectoren in het land. Houd er wel rekening mee dat deze informatie geschreven is ter promotie van zakendoen in Rwanda.

  Hulp bij financiering nodig?

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen.

  Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies voor Rwanda mogelijk zijn.

  Praktijkverhaal: Gezonde mais helpt tegen ondervoeding in Rwanda

  Bekijk onderstaande video, of lees het praktijkverhaal, van een ondernemer die hielp om de productie van maïs in Rwanda te verbeteren. RVO ondersteunt dit project via de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP).

  Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

  De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

  Onderzoek de risico's

  Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

  Meer weten of hulp nodig?

  Exportregels voor Rwanda

  Documenten en procedures

  De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

  Tijdelijke invoer

  Rwanda is niet aangesloten bij de ATA-conventie. U kunt bij tijdelijke invoer dus ook geen ATA-Carnet gebruiken.

  Hulp van de ambassade

  De ambassade in Kigali staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

  Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten.

  Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd. Daar vindt u ook het reisadvies voor Rwanda.

  Op de website Agroberichten buitenland vindt u informatie over de landbouwraad in Kampala (Oeganda). Deze houdt zich ook bezig met Rwanda.

  Meer weten?

  Vragen over ondernemen in Rwanda?

  Onze adviseurs helpen u graag verder.

  Bent u tevreden over deze pagina?