Zakelijke kansen in Saoedi-Arabië

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2022

De economie van Saoedi-Arabië biedt veel kansen. Waar liggen de grootste kansen voor u?

RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

Gevolgen van de coronacrisis

Het coronavirus heeft een grote impact op de handel en het dagelijks leven in Saoedi-Arabië. De volledige economische impact per sector is echter nog niet bekend. De maatregelen die Saoedi-Arabië heeft getroffen – zoals de reisbeperkingen – hebben in ieder geval een negatief effect op de economie. Zodra wij meer informatie hebben over de economische gevolgen, delen wij dat met u.

Op dit moment mag u Saoedi-Arabië onder bepaalde voorwaarden in- en uitreizen. Kijk op Nederland Wereldwijd voor de meest recente informatie over de coronamaatregelen in Saoedi-Arabië.

Kansen dankzij Vision 2030

Saoedi-Arabië streeft naar een meer gediversifieerde economie. Daartoe is ‘Vision 2030’ opgezet. De Landbouwraad Golfstaten heeft op een rij gezet hoe de Saoedische Vision 2030 kansen biedt voor Nederlandse ondernemers in de Agro-Foodsector. Maar ook in andere sectoren biedt deze Saudi Vision 2030 mogelijkheden.

De Nederlandse ambassade in Riyad brengt momenteel in kaart wat de kansen zijn voor andere megaprojecten op het gebied van water, voedsel, energie en toerisme. Maatschappelijk ondernemen en de do's-and-don'ts bij het zakendoen in Saoedi-Arabië spelen hierbij een belangrijke rol. Voor meer informatie kunt u terecht bij de ambassade. Zij hebben een uitgebreid netwerk voor grote projecten als NEOM, Qiddiya Amusement Park, Red Sea Development, Amaala en Alula. Lees hierover meer onder het kopje 'Kansen via Saoedische megaprojecten'.

Factsheet Doing Business in Saudi Arabia

Bekijk het factsheet Doing Business in Saudi Arabia van de Nederlandse ambassade in Riyad om meer te lezen over kansen in verschillende sectoren.

Saoedische megaprojecten

NEOM: groene stad

NEOM staat voor 'nieuwe toekomst'. Deze nieuwe groene stad in de provincie Tabuk beslaat straks een gebied van 26.500 km2. Dat is bijna net zo groot als België. Bedrijven en organisaties die zich in NEOM vestigen, vallen buiten de gewone wetgeving op het gebied van belastingen, importeisen, arbeidsrecht en andere zakelijke juridische wetgeving.

Voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen liggen er veel kansen in NEOM. Die kansen zijn verspreid over 16 verschillende sectoren waar NEOM op focust, uiteenlopend van landbouw tot e-health. Lees meer informatie over dit project op de website van de Landbouwraad.

In januari 2021 lanceerde NEOM The Line, een stedelijke strip van 170 kilometer gebaseerd op het principe zero cars, zero streets, zero emissions. Daarmee begint de volgende fase van het project. Bedrijven kunnen zich nu registeren om in een later stadium mee te mogen doen met tenders. U kunt zich via de volgende portalen opgeven:

Qidiyya Amusement Park: een entertainmentstad

Het al-Qiddiya-project richt zich op de bouw van een 'entertainmentstad', 45 kilometer ten westen van Riyad. Denk aan een pretpark, waterpark, cultureel centrum en sportfaciliteiten.

De organisatie achter Qiddiya verwelkomt belangstellende bedrijven in het bezoekerscentrum in Riyad. Daar kunnen ze de status van het project bekijken. Voor Nederlandse bedrijven in de entertainmentsector (zoals attractieparken en pretparken, maar ook de game-industrie) liggen hier veel kansen.

Red Sea Islands: luxueus en duurzaam toerisme

Het project rondom de Red Sea Islands voorziet in de bouw van Saoedi's meest luxueuze en duurzame toeristische oorden. Deze komen verspreid te liggen op een oppervlakte van meer dan 28.000 km2. Daarmee is dit project ook bijna net zo groot als België.

De deadline voor de 1e fase van de aanleg van 5 verschillende eilanden is voorzien in 2022. Hier liggen ook veel kansen voor Nederlandse bedrijven in verschillende sectoren. Denk aan bouw, entertainment en toerisme.

Sinds 2021 is de CEO van de Red Sea Islands ook CEO van het zusterproject 'Amaala', de aanleg van een exclusief en duurzaam toeristisch oord. Amaala wordt 'een Arabische tuin van Eden' aan de Rode Zee. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich registreren op de website van het project.

Meer weten?

Heeft u interesse in een project? Neem dan voor meer informatie contact op met onze ambassade in Saoedi-Arabië.

Watersector

Schaarste aan zoetwatervoorraden is in veel landen een probleem. In Saoedi-Arabië is dat niet anders. Meer dan 80% van alle zoetwaterverbruik gaat naar de landbouw. Innovatie in het ontzilten van zeewater is nodig om aan de vraag te blijven voldoen. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven met expertise op dit gebied. Lees meer over kansen in de watersector bij Invest Saudi.

Gezondheidszorg

De Saoedische gezondheidssector is de grootste in het Midden-Oosten. De vraag naar meer en betere gezondheidszorg neemt alleen maar toe. Saoedi-Arabië is van plan flink te investeren in de medische sector. Groeigebieden in de gezondheidszorg zijn:

  • geneesmiddelen
  • ICT in de gezondheidszorg
  • medische onderwijsfaciliteiten

Let op: Deze sector staat momenteel nog niet volledig open voor buitenlandse investeerders. Wilt u weten waar in deze sector de kansen liggen voor u? Neem dan contact op met onze regio-adviseurs.

Toerisme en entertainment

Toerisme moet in Saoedi-Arabië in 2030 10% uitmaken van het bruto binnenlands product. Verscheidene reuzenprojecten bieden kansen aan Nederlandse bedrijven met kennis van entertainment, duurzaamheid en innovatie.

Zie het kopje 'megaprojecten' voor meer informatie over Neom, het Red Sea project en het al-Qiddiya-project.

Nederlandse expertise kan ook ingezet worden in de recent geopende bioscopen en theaters, en bij de diverse festivals die door het hele land worden georganiseerd.

Energiesector

Energie-efficiëntie

Ongeveer 25% van de totale Saoedische aardolie- en gasproductie wordt in eigen land verbruikt. Met name airconditioning is een grote energieverbruiker in Saoedi-Arabië. Daarom liggen er kansen in investeringen in energie-efficiëntie in gebouwen, industrie en transport.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is een belangrijk onderdeel van de Vision 2030. Doel is om de productie van duurzame energie op te schroeven tot 30% van de totale energie in 2023. De focus ligt daarbij op zonne-energie, windenergie en waste-to-energy. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven met deze expertise.

Groene steden

De grote stadsprojecten in Riyadh kunnen ook kansen bieden aan internationale ondernemers. Het Green Riyadh Project is een van de 4 grote projecten in Riyadh. Kijk bij het kopje 'Kansen via megaprojecten'. Een ander project is het King Salman Park. Dat moet het grootste stadspark van de wereld worden.

Landbouw

De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research helpt bij het opzetten van demonstratievelden voor irrigatie en gewasbescherming, verspreid over het land.

Opschalen voedselproductie

Ongeveer 80% van het voedsel wordt geïmporteerd. Saoedi-Arabië wil daarom de lokale voedselproductie opschalen. Dat betekent zoeken naar waterbesparende oplossingen. Voorbeelden zijn kastechnologieën en oplossingen voor irrigatiebeheer. Nederlandse bedrijven en instellingen zijn al succesvol op dit gebied. Bekijk onderstaand rapport voor een duidelijk beeld van de markt.

Waterbesparende tuinbouw heeft in Saoedi-Arabië al gezorgd voor een productiestijging. Voor Nederlandse agro-foodbedrijven liggen er nu met name kansen in de tuinbouw, aquacultuur en pluimveesector. Wilt u sparren met een van onze regio-adviseurs over uw mogelijkheden? Neem dan contact op voor persoonlijk advies.

Verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is belangrijk als u zaken wilt doen in Saoedi-Arabië, ook bij samenwerkingsverbanden bij megaprojecten. Lees meer over verantwoord ondernemen in Saoedi-Arabië.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Marktrapporten Saoedi-Arabië

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades en landbouwraden publiceren marktrapporten over kansrijke sectoren in Saoedi-Arabië.

Hieronder staan rapporten over de belangrijkste sectoren in Saoedi-Arabië.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Downloads

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?