Zakelijke kansen in Saoedi-Arabië

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
3 juli 2023

De economie van Saoedi-Arabië groeit hard, in 2022 met 8,7%. Saoedi-Arabië heeft een grote hervormingsagenda opgesteld voor verschillende sectoren. Dit biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Maar waar liggen de grootste kansen voor u? En hoe pakt u IMVO aan bij het verzilveren ervan?

Hervormingsagenda Vision 2030 en Nederlandse expertise

Saoedi-Arabië streeft naar een diversere economie. Daarom is de hervormingsagenda 'Vision 2030' opgezet, die leidt tot investeringen in de hele Saudische economie. Nederlandse kennis en kunde sluiten hier goed op aan. Vooral binnen sectoren die voor Nederland belangrijk zijn, zoals:

  • de energietransitie (waterstof en energie-efficiëntie);
  • duurzame landbouwproductie (lokale productie en Research & Development);
  • circulaire economie (watermanagement en afvalverwerking);
  • life sciences and health (gezonde voeding, gezond bewegen en e-health).

Een aantal zogenaamde 'megaprojecten' zoals NEOM, Qiddiya Amusement Park, Red Sea Development, Amaala en Al-Ula maken onderdeel uit van Vision 2030. Deze projecten bieden kansen op het terrein van onder meer de bovengenoemde sectoren, zoals duurzame energie, landbouw en gezondheidszorg.

Watersector

Schaarste aan zoetwatervoorraden is in veel landen een probleem. In Saoedi-Arabië is dat niet anders. Meer dan 80% van alle zoetwaterverbruik gaat naar de landbouw. Innovatie in het ontzilten van zeewater is nodig om aan de vraag te blijven voldoen. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven met expertise op dit gebied.

Lees meer over kansen in de watersector bij Invest Saudi.

Energietransitie

Energie-efficiëntie

Ongeveer 25% van de totale Saoedische aardolie- en gasproductie wordt in eigen land verbruikt. Met name airconditioning is een grote energieverbruiker in Saoedi-Arabië. Daarom liggen er kansen in investeringen in energie-efficiëntie in gebouwen, industrie en transport.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is een belangrijk onderdeel van de Vision 2030. Doel is om de productie van duurzame energie op te schroeven tot 30% van de totale energie in 2023. De focus ligt daarbij op (groene) waterstof, zonne-energie, windenergie en energie uit afval (waste-to-energy). Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven met deze expertise.

Landbouw

Opschalen voedselproductie

Saoedi-Arabië importeert ongeveer 80% van het voedsel. Het land wil daarom de lokale voedselproductie opschalen. Dat betekent zoeken naar waterbesparende oplossingen. Voorbeelden zijn kastechnologieën en oplossingen voor irrigatiebeheer. Nederlandse bedrijven en instellingen zijn al succesvol op dit gebied.

Wilt u een duidelijker beeld van de markt? Lees dan het artikel op Agroberichten Buitenland over de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research. Deze unit helpt bij het opzetten van demonstratievelden voor irrigatie en gewasbescherming, verspreid over het land.

Waterbesparende tuinbouw heeft in Saoedi-Arabië al gezorgd voor een productiestijging. Voor Nederlandse agrofoodbedrijven liggen er nu vooral kansen in de tuinbouw, aquacultuur en pluimveesector. Wilt u sparren met een van onze regio-adviseurs over uw mogelijkheden?

Neem contact op voor persoonlijk advies

Gezondheidszorg

De Saoedische gezondheidssector is de grootste in het Midden-Oosten. De vraag naar meer en betere gezondheidszorg neemt alleen maar toe. Saoedi-Arabië is van plan flink te investeren in de medische sector. Groeigebieden in de gezondheidszorg zijn:

  • geneesmiddelen;
  • ICT in de gezondheidszorg;
  • medische onderwijsfaciliteiten.

Let op: deze sector staat momenteel nog niet volledig open voor buitenlandse investeerders. Wilt u weten waar in deze sector de kansen liggen voor u?

Neem contact op voor persoonlijk advies

Circulaire economie

Afvalbeheer

In het afvalbeheer (waste management) in Saoedi-Arabië zijn nog veel verbeteringen aan te brengen. Nederlandse bedrijven hebben een erg goede naam op dit gebied. Zij kunnen in Saoedi-Arabië een waardevolle bijdrage leveren met hoogwaardige technologieën. Ook kunnen zij optreden als kennispartner voor efficiënt afvalbeheer.

Groene steden

Grote stadsprojecten in Riyadh kunnen ook kansen bieden aan internationale ondernemers. Het 'Green Riyadh Project' is een van de 4 grote projecten in Riyadh. Een ander project is het King Salman Park. Dat moet het grootste stadspark van de wereld worden.

Meer weten?

Heeft u interesse in zakendoen in Saoedi-Arabië? Neem dan voor meer informatie contact op met onze ambassade in Saoedi-Arabië.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Zakendoen in Saoedi-Arabië kent uitdagingen die om een goede voorbereiding vragen. U moet er goed op letten dat u internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt (IMVO). De Nederlandse overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij zich houden aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Uw bedrijf mag geen negatieve invloed hebben op de plaatselijke situatie. Onderzoek bijvoorbeeld of er in uw keten of bij uw zakenpartner geen mensenrechtenschending of schade aan het milieu plaatsvindt. Wilt u weten hoe u dit aanpakt?

Lees meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Saoedi-Arabië en in de Golfregio.

Marktrapporten Saoedi-Arabië

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades en landbouwraden publiceren wij marktrapporten over kansrijke sectoren in Saoedi-Arabië.

Als er rapporten beschikbaar zijn, vindt u ze onder de desbetreffende sectoren op deze pagina of via onze bibliotheek.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Heeft u vragen?

Wij kunnen voor uw bedrijf de markt verkennen en de mogelijkheden uitzoeken. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?