Zakelijke kansen in Spanje

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2024

De Spaanse economie biedt genoeg kansen voor Nederlandse ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan sectoren als water, landbouw en energie. Maar misschien ook minder bekende kansrijke subsectoren als de fietsbranche en cyberveiligheid. Waar liggen de kansen voor u?

Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. De adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen u helpen bij het verkennen van de markt, het benutten van kansen en het vinden van de juiste zakenpartners. Samen met het buitenlandnetwerk en het Digitaal Handelskantoor helpen we u op weg op de Spaanse markt.

Meer informatie over sectoren? Het Digitaal Handelskantoor van de Nederlandse ambassade in Madrid en de NBSO in Barcelona bieden ook sectorinformatie op de website handelmetspanje.com.

Agri & food

In Spanje groeit de vraag naar kennis en producten die bijdragen aan een circulaire economie. Vergroening, verduurzaming en digitalisering zijn prioriteiten voor de Spaanse overheid. Dit biedt ook mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers die goed zijn in deze zaken.

In de Spaanse tuinbouw wordt er jaarlijks 20 miljoen ton aan groente en fruit geteeld op 800.000 hectare. Bij de productie en de verwerking ontstaan onvermijdelijke reststromen. Het rapport 'Study of organic waste from fruit and vegetable processing companies in Spain' gaat hier verder op in. Dit rapport geeft u inzicht in de soorten reststromen, de Spaanse wet- en regelgeving en de verschillen per regio.

Hiermee heeft u een praktisch overzicht van de stand van zaken, ontwikkelingen en mogelijkheden in Spanje. Bekijk welke kansen er voor u liggen en hoe u daarop kunt inspelen.

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan.

Water

Watertekort is een toenemend probleem in Spanje. De Spaanse waterreserves slinken en zijn op ongeveer 40% van de totale capaciteit. Hergebruik van afvalwater is daarom erg belangrijk. Er is behoefte aan technologische oplossingen voor de behandeling en de zuivering van drinkwater. Daarbij moet ook de verouderde waterinfrastructuur onderhouden worden om waterverlies te voorkomen.

Efficiënt watermanagement is ook heel belangrijk voor de agrifoodsector, die veel betekent voor Spanje. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de watertechnologiesector.

Energie

Energietransitie

Spanje wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Spaanse bedrijven en organisaties hebben 4.000 projectplannen ingediend om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Nederlandse bedrijven kunnen meeprofiteren van deze projecten en investeringen.

Meer informatie over de mogelijkheden en het leggen van contacten vindt u op het Digitaal Handelskantoor van de Nederlandse ambassade in Madrid en de NBSO in Barcelona.

Rapport groene waterstof

Spanje wil ook minder broeikasgassen uitstoten door waterstoftechnologie te gebruiken. Het land heeft veel mogelijkheden om relatief voordelig waterstof te produceren. En ook om te exporteren naar landen waar de productiekosten minder gunstig zijn. In het Engelstalige rapport 'Green Hydrogen Sector Study Spain' staan de kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. 

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan.

E-mobiliteit

Spanje wil de uitstoot van broeikasgassen verlagen en de energie en klimaatdoelstellingen halen. Daarom zoekt het land oplossingen in e-mobiliteit.

Hoe Spanje dit wil doen en hoe u hier mogelijk een rol in kunt spelen leest u op het Digitaal Handelskantoor van de ambassade in Madrid en de NBSO in Barcelona.

Fietsen

Als Spaanse marktkansen en Nederlandse expertise ergens overlappen, dan is het wel in de fietsenbranche. Spanje organiseert met de Vuelta een van de grote 3 wielerkoersen, terwijl Nederland een fietsland bij uitstek is. Een feitje dat ook bij de Spanjaarden bekend is.

Fietsen is in Spanje in opkomst. Ook vanuit de Spaanse overheid wordt er steeds meer aandacht besteed aan de fiets. Zo is gewerkt aan een Nationaal Strategisch Fietsplan (Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta). De gemeente Zaragoza is een voorbeeld van een stad waar fietsinnovaties plaatsvinden.

Heeft u interessante fietsinnovaties voor de Spaanse markt? Het Netherlands Businness Support Office in Barcelona kan u verder helpen. Neem contact op voor meer informatie.

Cyberveiligheid

In Spanje zijn veel diensten van de overheid en het bedrijfsleven gedigitaliseerd. De digitale samenleving biedt veel kansen, maar ook een aantal belangrijke risico's op het gebied van digitale veiligheid. Daarom zet de Spaanse overheid sterk in op dit onderwerp.

Spanje heeft de ambitie om van Léon de hoofdstad voor cybersecurity te maken. Hier bevindt zich het Spaanse Nationaal Instituut voor Cybersecurity: INCIBE.

Life Science & Health

Nederland bezit een schat aan expertise op het gebied van gezondheidszorg, vooral Life Science & Health. Spanje biedt mogelijkheden voor deze topsector. Net als in andere Europese landen, is er in Spanje vergrijzing. Daarom is er behoefte aan innovatieve oplossingen voor de verzorging van ouderen.

Gezondheidstoerisme is ook een sector waar steeds meer kansen ontstaan. Daarnaast hebben ziekenhuizen apparatuur die vervangen moet worden. Lees meer over deze en andere ontwikkelingen in het rapport Life Science & Health hieronder van de Nederlandse ambassade in Madrid.

Aanbestedingen en subsidies

Aanbestedingen in Spanje

Er komen kansen uit de aanbestedingen van grote internationale organisaties, zoals de Wereldbank en de Europese Unie. Lees hier meer over op de pagina over subsidies en financiering bij internationaal zakendoen.

Spanje ontvangt een groot deel van de Next Generation EU-fondsen. Denk daarom ook aan kansen via aanbestedingen in Spanje.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf, zodat u over de grens uw vleugels uit kunt slaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen graag met adviseren welke financiering bij u past, ook buiten RVO.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten?

Ons buitenlandnetwerk biedt informatie over actualiteiten, evenementen en kansrijke sectoren in Spanje. Bekijk hiervoor volgende websites:

  • Bezoek de website Handelmetspanje.com voor concrete zakelijke kansen per sector.
  • In onze evenementenkalender vindt u alle internationale activiteiten die wij (samen met andere partijen) over of in Spanje organiseren. 
  • Op internationaalondernemen.nl vindt u soms ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Selecteer hiervoor het land Spanje en eventueel uw sector. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook andere handelsbevorderende organisaties hier interessante marktrapporten.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? RVO denkt graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?