Zakelijke kansen in Spanje

Gepubliceerd op:
15 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2022

Spanje is in 2020 hard geraakt door het coronavirus. Daardoor moest het land ruim 2 maanden in een strenge lockdown. Hoewel de nationale lockdown is opgeheven, zijn er nog steeds beperkende maatregelen in delen van het land. Tóch zijn er ook kansen.

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Impact coronacrisis op sectoren

Vooral de toerismesector heeft het moeilijk nu grote aantallen toeristen wegblijven. Andere economische activiteiten zijn wel weer volledig operationeel.

De pandemie zorgt voor een versnelling van reeds in gang gezette ontwikkelingen. Denk aan digitalisering, automatisering en vergroening. De komende jaren zal er mede door inzet van het Europese herstelfonds extra worden geïnvesteerd in deze sectoren. Dit biedt kansen voor leveranciers van technologie, software en andere smart solutions.

Op deze pagina vindt u een aantal sectoren waar al vóór de pandemie kansen lagen en die ook nu nog actueel zijn. Ook het Digitaal Handelskantoor van de Nederlandse ambassade in Madrid en de NBSO in Barcelona biedt sectorinformatie.

Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. De adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen u helpen bij het verkennen van de markt, het benutten van kansen en het vinden van de juiste zakenpartners. Samen met het buitenlandnetwerk en het digitaal handelskantoor helpen we u op weg op de Spaanse markt.

Water

Watertekort is een toenemend probleem in Spanje. De Spaanse waterreserves slinken en zijn op ongeveer 40% van de totale capaciteit. Hergebruik van afvalwater is daarom erg belangrijk. Mede hierdoor is er behoefte aan technologische oplossingen voor de behandeling en de zuivering van drinkwater. Daarbij moet ook de verouderde waterinfrastructuur onderhouden worden om waterverlies te voorkomen. Bovendien is efficiënt watermanagement in de voor Spanje belangrijke agrifoodsector noodzakelijk. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de watertechnologiesector.

Biedt uw bedrijf innovatieve oplossingen voor de behandeling van afvalwater, waterzuivering of een efficiënter watergebruik in de agrifoodsector?

Agri & Food

In Spanje groeit de vraag naar kennis en producten die bijdragen aan een circulaire economie. Vergroening, verduurzaming en digitalisering zijn prioriteiten voor de Spaanse overheid. Dit biedt ook mogelijkheden in de Agri & Foodsector.

Marktrapport hergebruik van organische reststromen uit de tuinbouw

In de Spaanse tuinbouw wordt er jaarlijks 20 miljoen ton aan groente en fruit geteeld op 800.000 hectare. Bij de productie en de verwerking ontstaan onvermijdelijke reststromen. Het rapport 'Study of organic waste from fruit and vegetable processing companies in Spain' gaat hier verder op in. Dit rapport geeft u inzage in de soorten reststromen, de Spaanse wet- en regelgeving en de verschillen per regio.

Hiermee heeft u een praktisch overzicht van de stand van zaken, ontwikkelingen en mogelijkheden in Spanje. Bekijk welke kansen er voor u liggen en hoe u daarop kunt inspelen.

Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan

Energietransitie

Spanje wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Spaanse bedrijven en organisaties hebben 4.000 projectplannen ingediend om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Nederlandse bedrijven kunnen meeprofiteren van deze projecten en investeringen.

Meer informatie over de mogelijkheden en het leggen van contacten vindt u op het Digitaal Handelskantoor van de Nederlandse ambassade in Madrid en de NBSO in Barcelona.

E-mobiliteit

Spanje wil de uitstoot van broeikasgassen verlagen en de energie en klimaatdoelstellingen halen. Daarom zoekt Spanje oplossingen in e-mobiliteit.

Hoe Spanje dit wil doen en hoe u hier mogelijk een rol in kunt spelen leest u op het Digitaal Handelskantoor van de ambassade in Madrid en de NBSO in Barcelona.

Roadmap waterstof

Ook met waterstoftechnologieën wil Spanje een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Spanje heeft veel potentieel om relatief voordelig waterstof te produceren en te exporteren naar landen waar de productiekosten minder gunstig zijn.

Duurzame energieproducenten hebben hiervoor bouwers van waterstofgeneratoren nodig. Iets voor u? Bekijk de Spaanse plannen en zoek contact via het Digitaal Handelskantoor van de ambassade in Madrid en de NBSO in Barcelona.

Fietsen

Als Spaanse marktkansen en Nederlandse expertise ergens overlappen, dan is het wel in de fietsenbranche. Spanje organiseert met de Vuelta een van de grote 3 wielerkoersen, terwijl Nederland een fietsland bij uitstek is. Een feitje dat ook bij de Spanjaarden bekend is.

Fietsen is in Spanje in opkomst. De sector groeit met dubbele cijfers en zet momenteel ongeveer € 1 miljard om. Ook vanuit de Spaanse overheid wordt er steeds meer aandacht besteed aan de fiets. Zo is gewerkt aan een Nationaal Strategisch Fietsplan (Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta).

Bent u actief in de fietssector? Profiteer dan mee van de zakelijke kansen in Spanje. RVO kan u hierbij helpen. Kijk op onze dienstverleningspagina voor meer informatie over onze ondersteuning. Directeur Internationale Programma's Tjerk Opmeer besprak onlangs de zakelijke kansen Spanje op BNR Nieuwsradio. Luister de aflevering terug op ons YouTube-kanaal.

Regiofocus: Zaragoza en het LaBici-programma

De gemeente Zaragoza is sinds 2017 actief bezig met de positionering van de stad als fietsstad. In de stad worden een aantal evenementen georganiseerd onder de noemer 'Zaragoza City of Bikes'. Sindsdien is ook de fietsinfrastructuur vernieuwd en is er een inovatielab voor fietsinnovaties gekomen genaamd 'LaBici'.

Heeft u interessante fietsinnovaties voor de Spaanse markt? Het Netherlands Businness Support Office in Barcelona kan u verder helpen. Neem contact op voor meer informatie.

Cyberveiligheid

In Spanje zijn veel diensten van de overheid en het bedrijfsleven gedigitaliseerd. De digitale samenleving biedt veel kansen, maar ook een aantal belangrijke risico's op het gebied van digitale veiligheid.

Daarom zet de Spaanse overheid sterk in op dit onderwerp. Zo heeft Spanje de ambitie om van Léon de hoofdstad voor cybersecurity te maken. Hier bevindt zich het Spaanse Nationaal Instituut voor Cybersecurity: INCIBE.

INCIBE stelt in 2019 een nieuwe Seed Capital open. Deze regeling is gericht op ondernemers die een bedrijf willen oprichten in Spaanse cybersecuritysector. Lees in onderstaande pdf meer over de kansen op het gebied van cyberveiligheid in het rapport van de Nederlandse ambassade in Madrid.

Wilt u weten wat RVO voor u kan betekenen bij het verzilveren van kansen op het gebied van cybersecurity in Spanje? Kijk dan op onze dienstverleningspagina.

Gezondheidszorg

Nederland bezit een schat aan expertise op het gebied van gezondheidszorg, ook wel de Life Science & Health-sector genoemd. Spanje biedt mogelijkheden voor deze topsector. Net als in andere Europese landen, is er in Spanje sprake van vergrijzing. Daarom is er behoefte aan innovatieve oplossingen voor de huidige en toekomstige verzorging van ouderen.

Ook gezondheidstoerisme is een sector waar steeds meer kansen ontstaan. Daarnaast hebben ziekenhuizen – door jaren van harde bezuinigingen – verouderde apparatuur die vervangen moet worden. U leest meer over deze en andere ontwikkelingen in bijgevoegd rapport Life Science & Health (pdf) van de Nederlandse ambassade in Madrid.

RVO kan – samen met de ambassade in Madrid en NBSO Barcelona – u helpen bij het betreden van de Spaanse gezondheidssector. Neem contact met ons op.

Kansen in overige sectoren Spanje

Behalve in bovengenoemde sectoren, zijn er in Spanje nog meer mogelijkheden. Voorbeelden van andere kansrijke sectoren zijn duurzame energie en de automotivesector. Ook in de agrifoodsector liggen kansen. De Nederlandse Landbouwraad in Madrid kan u helpen bij het verzilveren van uw mogelijkheden in de agrifoodsector.

Het Digitaal Handelskantoor van de ambassade in Madrid en de NBSO in Barcelona biedt informatie over genoemde en andere sectoren.

Waar liggen de meeste kansen voor u? Onze adviseurs helpen u de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in Spanje.

Marktrapporten over kansrijke sectoren

RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland. Deze zijn terug te vinden onder marktrapporten Spanje.

Verder publiceert het buitenlandnetwerk relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden ook op het Digitaal Handelskantoor en internationaalondernemen.nl. Als er rapporten beschikbaar zijn vindt u deze door te filteren op Spanje en de gewenste sector.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk ook subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en internationale organisaties op RVO.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf, zodat u over de grens uw vleugels uit kunt slaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen graag met adviseren welke financiering bij u past, ook buiten RVO.

Rapporten en websites met zakenkansen

Benieuwd naar de kansen in uw sector?

Onze adviseurs helpen u gratis verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?