Zakelijke kansen in Zwitserland

Gepubliceerd op:
8 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2021

Zwitserland kent een aantal aantrekkelijke sectoren voor Nederlandse ondernemers. Denk aan de farmaceutische industrie, medische technologie en duurzaamheid. Veel ondernemers zijn u al voorgegaan bij het betreden van de Zwiterse markt. Waar liggen de kansen voor u?

Hieronder hebben we een aantal kansrijke sectoren verder toegelicht. Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. De adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen u helpen bij het verkennen van de markt, het benutten van kansen en het vinden van de juiste zakenpartners. Samen met het buitenlandnetwerk helpen we u op weg op de Zwitserse markt.

    Life scienes & e-Health

    Zwitserland beschikt over een uitstekende en zeer ontwikkelde Life Sciences-sector. Grote farmaceutische bedrijven, zoals Roche en Novartis, zijn hier gevestigd. De ontwikkelingen op het gebied van e-health verlopen echter relatief langzaam. Ook zijn veel ziekenhuizen nog lang niet ingespeeld op alle ontwikkeling in de digitale gezondheidszorg. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. In Zwitserland is er belangstelling voor onder meer mobile health, personalized medicine, thuiszorg, ouderenzorg en e-mental health.

    Uitgelicht: Kansenrapport Digital Health sector

    In het voorjaar van 2019 verscheen het kansenrapport 'The Digital Health Market'. Dit rapport is samengesteld door de Nederlandse ambassade in Bern en biedt een gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in Zwitserland. Het vergelijkt de situatie in het land met die van Nederland en identificeert verschillende kansen in de Zwitserse gezondheidssector.

    Duurzame mobiliteit

    Net als in Nederland, is er in Zwitserland steeds meer aandacht voor nieuwe en duurzame mobiliteit. Verwacht wordt dat in de komende jaren de verkeersdrukte sterk zal toenemen. De Zwitserse autoriteiten zijn daarom bezig met het ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen om deze drukte in goede banen te leiden.

    Nederland heeft op het gebied van nieuwe en duurzame mobiliteit een uitstekende reputatie in Zwitserland. Wat betreft ontwikkeling op dit gebied loopt Zwitserland ongeveer 3 jaar achter op Nederland. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. De volgende onderwerpen staan in het bijzonder in de belangstelling: laadinfrastructuur, stadsmobiliteit en logistiek, gedeelde mobiliteit en fietsinfrastructuur. Meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

    Uitgelicht: Rapport over duurzame en slimme mobilieit in Zwitserland en Nederland

    De Zwitserse transportsector is goed voor 1/3 van de Co2-uitstoot van het land. Om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, wil Zwitserland investeren in een groenere en slimmere transportsector. Nederland heeft op dit gebied veel kennis en een goede reputatie. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. De Nederlandse ambassade in Bern heeft hierover het onderstaande rapport opgesteld.

    Circulaire economie

    In Nederland is het streven naar een duurzame economie omgezet in beleid. Met behulp van een rijksbreed programma wil Nederland in 2050 een volledig circulaire economie hebben. In Zwitserland ontbreekt dergelijk centraal gestuurd beleid. Toch zijn de Zwitsers zich bewust van de noodzaak om te verduurzamen. En dat biedt kansen voor u als ondernemer.

    Nederland heeft een goede reputatie en wordt (ook in Zwitserland) gezien als koploper op circulair gebied. Zwitserland kijkt daarom graag naar de Nederlandse aanpak en heeft behoefte aan concrete voorbeelden van circulaire initiatieven. Specifieke onderwerpen die in de belangstelling staan zijn circulair inkopen/aanbesteden, textiel en circulair bouwen. Bent u actief in deze sector? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs helpen u op weg op de Zwitserse markt.

    Uitgelicht: Kansendossier Circulaire Economie (CE) Zwitserland

    De Nederlandse ambassade in Bern heeft een rapport opgesteld waarin de kansen in de Zwitserse circulaire sector besproken worden. U vindt er meer informatie over Zwitsers/Nederlands circulair beleid, relevante actoren en verdienmodellen.

    Innovatie

    Op het gebied van innovatietechnologie presteert Zwitserland zeer goed. Op internationale ranglijsten neemt het land vaak een 1e of 2e plaats in. Datzelfde geldt voor internationale ranglijsten op het gebied van concurrentiekracht en innovatie; ook daar staat Zwitserland vaak bovenaan. Zeer gespecialiseerde sectoren als de microtechnologie, medische technologie, biotechnologie en de farmaceutische sector dragen daaraan bij. Maar ook het gunstige Zwitserse leefklimaat maakt het een hotspot voor innovatie.

    Het IA-netwerk in Berlijn volgt de ontwikkelingen in Zwitserland en signaleert zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers.

    Publicaties

    Internationale aanbestedingen in Zwitserland

    Jaarlijks besteden internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Unie miljarden euro's aan projecten. Uit deze projecten komen zeer veel opdrachten. Hier liggen mogelijk kansen voor u.

    Bekijk projecten en aanbestedingen (tenders) van internationale organisaties op Netvibes. Ook op de website Development Business van de Verenigde Naties vindt u veel projecten en tenders. Om deze informatie te bekijken (en om goed te kunnen zoeken), moet u zich wel abonneren op deze site. Een abonnement kost rond de 600 Amerikaanse dollar per jaar.

    In opdracht van:
    • Ministerie van Buitenlandse Zaken
    Bent u tevreden over deze pagina?