Zakelijke kansen in Zwitserland

Laatst gecontroleerd op:
20 december 2023
Gepubliceerd op:
8 april 2013

Zwitserland kent een aantal aantrekkelijke sectoren voor Nederlandse ondernemers. Denk aan de farmaceutische industrie, medische technologie en duurzaamheid. Op deze pagina vindt u informatie over zakelijke kansen in Zwitserland, maar ook over subsidies, financiering en IMVO.

Circulaire economie

In Nederland is het streven naar een duurzame economie omgezet in beleid. Met behulp van een rijksbreed programma wil Nederland in 2050 een volledig circulaire economie hebben. In Zwitserland is er nog niet zo'n centraal gestuurd beleid. Toch zijn de Zwitsers zich bewust van de noodzaak om te verduurzamen. Dat biedt kansen voor u als ondernemer.

Nederland heeft een goede reputatie en wordt ook in Zwitserland gezien als koploper op circulair gebied. Het land kijkt daarom graag naar de Nederlandse aanpak voor concrete voorbeelden van circulaire initiatieven. Specifieke onderwerpen die de Zwitsers interesseren zijn circulair inkopen en aanbesteden, textiel en circulair bouwen.

Rapport: kansen in circulaire economie Zwitserland

In juli 2023 publiceerde de Nederlandse ambassade in Zwitserland het kansenrapport 'Circulaire economie Zwitserland'. Dit rapport geeft een overzicht van de circulaire economie in Zwitserland. Ook licht het uit welke kansen er zijn voor ondernemers met oplossingen in de voedselsector, bouw en financiële dienstverlening.

Lees de samenvatting of vraag direct het rapport aan.

High Tech Systemen & Materialen

Op het gebied van innovatietechnologie presteert Zwitserland erg goed. Op internationale ranglijsten neemt het land vaak een 1e of 2e plaats in. Datzelfde geldt voor internationale ranglijsten op het gebied van concurrentiekracht en innovatie; ook daar staat Zwitserland vaak bovenaan. Sterk gespecialiseerde sectoren als de microtechnologie, medische technologie, biotechnologie en de farmaceutische sector dragen daaraan bij. Maar ook het gunstige Zwitserse leefklimaat maakt het een hotspot voor innovatie.

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) volgt de ontwikkelingen in Zwitserland en signaleert zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers.

Publicaties

Bekijk ons overzicht van publicaties over innovatie in Zwitserland.

Life sciences & e-Health

Zwitserland heeft een uitstekende en sterk ontwikkelde lifesciences-sector. Grote farmaceutische bedrijven, zoals Roche en Novartis, zijn hier gevestigd. De ontwikkelingen op het gebied van e-health verlopen echter relatief langzaam. Ook zijn veel ziekenhuizen nog lang niet ingespeeld op alle ontwikkelingen in de digitale gezondheidszorg. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. In Zwitserland is er belangstelling voor onder meer mobile health, personalised medicine, thuiszorg, ouderenzorg en e-mental health.

Logistiek

Duurzame mobiliteit

Net als in Nederland, is er in Zwitserland steeds meer aandacht voor nieuwe en duurzame mobiliteit. Verwacht wordt dat in de komende jaren de verkeersdrukte sterk toeneemt. De Zwitserse autoriteiten ontwikkelen daarom mobiliteitsoplossingen om deze drukte in goede banen te leiden.

Nederland heeft op het gebied van nieuwe en duurzame mobiliteit een uitstekende reputatie in Zwitserland. Wat betreft ontwikkeling op dit gebied loopt Zwitserland ongeveer 3 jaar achter op Nederland. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Vooral de volgende onderwerpen staan in de belangstelling:

  • laadinfrastructuur
  • stadsmobiliteit en logistiek
  • gedeelde mobiliteit
  • fietsinfrastructuur

Kansen in fietsinfrastructuur Zwitserland

In juli 2023 publiceerde de Nederlandse ambassade in Zwitserland het kansenrapport 'Fietsinfrastructuur Zwitserland'. Dit rapport biedt een overzicht van de huidige fietssector in Zwitserland en Liechtenstein, de kansen in deze sector en advies over hoe u op deze ontwikkelingen kunt inspelen.

Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan.

Zurich, Zwitserland

Overzicht van Zürich, grootste stad van Zwitserland

Lees ook: 'Overwin de bergen en ga zakendoen in Zwitserland!'

Zakendoen in Zwitserland staat meer en meer op de radar van ondernemers. Reden om enkele van uw ondernemersvragen te beantwoorden, zoals: welke kansen liggen er in Zwitserland? Hoe kan ik me voorbereiden op zakendoen met dit land? Wat zijn de cultuurverschillen? Wij helpen u op weg met 9 tips om van uw export naar Zwitserland een succes te maken.
Lees: Overwin de bergen en ga zakendoen in Zwitserland!

Zakelijke ondersteuning in Zwitserland

Het IA-netwerk

Bent u benieuwd welke innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends er in Zwitserland zijn? Wilt u internationale Research & Development (R&D)-contacten maken? Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) signaleert kansen voor R&D en helpt bij het maken van innovatieve matches tussen Nederland en Zwitserland.

De ambassade

Als u al succesvol zakendoet in Zwitserland, kan het zijn dat u toch ergens tegenaan loopt. Of een zetje in de juiste richting nodig heeft. Dan is het handig om hulp ter plaatse te krijgen. De ambassade in Bern staat voor u klaar. 

Vind de juiste contactpersoon voor uw sector en neem direct contact met hen op.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Publieke aanbestedingen in Zwitserland vindt u op de website simap.ch. Wilt u meer weten over aanbestedingen? Neem dan contact met ons op.

Team Internationale Organisaties (TIO) kan u helpen om uw bedrijf te positioneren voor tenders en opdrachten bij internationale organisaties. Zwitserland is bijvoorbeeld gastland voor de Verenigde Naties en het CERN

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In de Subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag de juiste financiering te vinden.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten of hulp nodig?

Alle marktrapporten over Zwitserland

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en landbouwraden publiceren wij regelmatig marktrapporten over kansrijke sectoren in Zwitserland. U vindt ze op deze pagina ter download. Maar er zijn mogelijk nog rapporten: voor sectoren die hier niet genoemd zijn. In onze bibliotheek vindt u een volledige lijst van marktrapporten over Zwitserland.

Meer informatie 

In onze evenementenagenda vindt u alle internationale activiteiten die wij (samen met andere partijen) organiseren.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?