Zakelijke kansen in Zwitserland

Gepubliceerd op:
8 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2021

Zwitserland kent een aantal aantrekkelijke sectoren voor Nederlandse ondernemers. Denk aan de farmaceutische industrie, medische technologie en duurzaamheid. Veel ondernemers zijn u al voorgegaan bij het betreden van de Zwitserse markt. Waar liggen de kansen voor u?

Hieronder hebben we een aantal kansrijke sectoren verder toegelicht. Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. De adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen u helpen bij het verkennen van de markt, het benutten van kansen en het vinden van de juiste zakenpartners. Samen met het buitenlandnetwerk helpen we u op weg op de Zwitserse markt.

    Life sciences & e-Health

    Zwitserland beschikt over een uitstekende en zeer ontwikkelde Life Sciences-sector. Grote farmaceutische bedrijven, zoals Roche en Novartis, zijn hier gevestigd. De ontwikkelingen op het gebied van e-health verlopen echter relatief langzaam. Ook zijn veel ziekenhuizen nog lang niet ingespeeld op alle ontwikkeling in de digitale gezondheidszorg. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. In Zwitserland is er belangstelling voor onder meer mobile health, personalized medicine, thuiszorg, ouderenzorg en e-mental health.

    Uitgelicht: Kansenrapport Digital Health sector

    In het voorjaar van 2019 verscheen het kansenrapport 'The Digital Health Market'. Dit rapport is samengesteld door de Nederlandse ambassade in Bern en biedt een gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in Zwitserland. Het vergelijkt de situatie in het land met die van Nederland en identificeert verschillende kansen in de Zwitserse gezondheidssector.

    Duurzame mobiliteit

    Net als in Nederland, is er in Zwitserland steeds meer aandacht voor nieuwe en duurzame mobiliteit. Verwacht wordt dat in de komende jaren de verkeersdrukte sterk zal toenemen. De Zwitserse autoriteiten zijn daarom bezig met het ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen om deze drukte in goede banen te leiden.

    Nederland heeft op het gebied van nieuwe en duurzame mobiliteit een uitstekende reputatie in Zwitserland. Wat betreft ontwikkeling op dit gebied loopt Zwitserland ongeveer 3 jaar achter op Nederland. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. De volgende onderwerpen staan in het bijzonder in de belangstelling: laadinfrastructuur, stadsmobiliteit en logistiek, gedeelde mobiliteit en fietsinfrastructuur. Meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

    Uitgelicht: Rapport over duurzame en slimme mobiliteit in Zwitserland en Nederland

    De Zwitserse transportsector is goed voor 1/3 van de Co2-uitstoot van het land. Om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, wil Zwitserland investeren in een groenere en slimmere transportsector. Nederland heeft op dit gebied veel kennis en een goede reputatie. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. De Nederlandse ambassade in Bern heeft hierover het onderstaande rapport opgesteld.

    Uitgelicht: Kansenrapport Fietsinfrastructuur Zwitserland

    In juli 2023 publiceerde de Nederlandse ambassade in Zwitserland het kansenrapport 'Fietsinfrastructuur Zwitserland'. Dit rapport biedt een overzicht van de huidige fietssector in Zwitserland en Liechtenstein, de kansen in deze sector en advies over hoe u op deze ontwikkelingen kunt inspelen.

    Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan.

    Circulaire economie

    In Nederland is het streven naar een duurzame economie omgezet in beleid. Met behulp van een rijksbreed programma wil Nederland in 2050 een volledig circulaire economie hebben. In Zwitserland ontbreekt dergelijk centraal gestuurd beleid. Toch zijn de Zwitsers zich bewust van de noodzaak om te verduurzamen. En dat biedt kansen voor u als ondernemer.

    Nederland heeft een goede reputatie en wordt (ook in Zwitserland) gezien als koploper op circulair gebied. Zwitserland kijkt daarom graag naar de Nederlandse aanpak en heeft behoefte aan concrete voorbeelden van circulaire initiatieven. Specifieke onderwerpen die in de belangstelling staan zijn circulair inkopen/aanbesteden, textiel en circulair bouwen. Bent u actief in deze sector? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs helpen u op weg op de Zwitserse markt.

    Uitgelicht: Kansenrapport Circulaire economie Zwitserland

    In juli 2023 publiceerde de Nederlandse ambassade in Zwitserland het kansenrapport 'Circulaire economie Zwitserland'. Dit rapport geeft een overzicht van hoe de circulaire economie in Zwitserland eruit ziet, en welke kansen dat biedt voor ondernemers met oplossingen in de voedselsector, bouw en financiële dienstverlening.

    Lees de samenvatting of vraag direct het rapport aan.

    In opdracht van:
    • Ministerie van Buitenlandse Zaken
    Bent u tevreden over deze pagina?