Mest vervoeren in Nederland

Gepubliceerd op:
11 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
16 mei 2024

U moet als landbouwer of intermediair als u mest vervoert bijna altijd iets melden over het vervoer. Zo weten wij waar de mest vandaan komt en heen gaat. Meestal is de mest wegen, bemonsteren en analyseren ook nodig. Als landbouwer huurt u vaak een intermediair in voor het vervoer. Als intermediair bent u verantwoordelijk voor het hele proces van mestvervoer.

Regels voor landbouwers

Bent u landbouwer? U huurt meestal een intermediair in om uw mest te laten vervoeren. Maar dat hoeft niet altijd. Bijvoorbeeld als u mest vervoert naar een landbouwer in de buurt. Of als u naar uw eigen grensperceel vervoert. De mest hoeft u dan niet te laten wegen, bemonsteren en analyseren. U moet wel een digitaal rVDM invullen.

Lees meer op rVDM voor maatwerk vervoer.

Regels voor intermediairs

Bent u intermediair? Bij dierlijke mest houdt u zich aan deze voorwaarden:

  • U bent geregistreerd als vervoerder.
  • U doet het vervoer met geregistreerde GR-apparatuur.
  • U meldt het vervoer in rVDM.
  • U weegt de vracht.
  • U bemonstert de mest.
  • U laat het monster analyseren.

Andere mest vervoeren

Vervoert u zuiveringsslib, compost, overige organische mest, overige anorganische mest, kalkmest, EG-mest of herwonnen fosfaat? Kijk per mestsoort waarmee u te maken heeft.

Alles over mest vervoeren in Nederland

Lees alle regels over mestvervoer in Nederland.

Dierlijke mest in cijfers

De afgelopen jaren zijn er elk jaar een kleine miljoen transporten gedaan met dierlijke mest. Elk kwartaal publiceren we een actueel overzicht. Deze zijn gemaakt met gegevens uit de vervoersdocumenten van dierlijke mest. Dit is het meest recente kwartaaloverzicht.

Meer weten?

Het is belangrijk dat uw administratie en registratie ook op orde is. Wilt u meer weten? Bekijk dan Uw intermediaire bedrijf en Uw landbouwbedrijf. Hier staan ook alle geregistreerde vervoerders. Meer over het mestbeleid leest u op de Wegwijs in het mestbeleid.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?