Mest vervoeren in Nederland

Gepubliceerd op:
11 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 november 2022

U heeft als landbouwer of intermediair bijna altijd een vervoersbewijs nodig als u mest vervoert. Zo weten wij waar de mest vandaan komt en heen gaat. Meestal is de mest wegen, bemonsteren en analyseren ook nodig. Als landbouwer huurt u vaak een intermediair in voor het vervoer. Als intermediair bent u verantwoordelijk voor het hele proces van mestvervoer.

rVDM: het nieuwe vervoersbewijs

U heeft een vervoersbewijs nodig als u dierlijke mest vervoert. Dit noemen we het Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM). Vanaf 1 januari 2023 gebruikt u een nieuw systeem. U meldt het vervoer dan met een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Wilt u alvast meer weten, bijvoorbeeld hoe u zich kunt voorbereiden? Of wilt u meedoen aan de pilot om het nieuwe rVDM-systeem alvast te testen? Lees meer op Vervoeren met rVDM.

Regels voor landbouwers

Bent u landbouwer? U huurt meestal een intermediair in om uw mest te laten vervoeren. Maar dat hoeft niet altijd. Bijvoorbeeld als u mest vervoert naar een landbouwer in de buurt. Of als u naar uw eigen grensperceel vervoert. De mest hoeft u dan niet te laten wegen, bemonsteren en analyseren. U moet wel een VDM of een verzamel-VDM invullen.

Lees meer op Vervoeren met vrijstelling en Dierlijke mest vervoeren naar grenspercelen. Deze pagina’s staan onder Alles over mest vervoeren in Nederland.

Regels voor intermediairs

Bent u intermediair? Bij dierlijke mest houdt u zich aan deze voorwaarden:

  • U bent geregistreerd als vervoerder.
  • U doet het vervoer met geregistreerde GR/GPS-apparatuur.
  • U weegt de vracht.
  • U bemonstert de mest.
  • U laat het monster analyseren.
  • U vult een VDM in en stuurt het naar ons.

Andere mest vervoeren

Vervoert u zuiveringsslib, compost, overige organische mest, overige anorganische mest, kalkmest, EG-mest of herwonnen fosfaat? Kijk per mestsoort waarmee u te maken heeft.

Alles over mest vervoeren in Nederland

Lees alle regels over mestvervoer in Nederland.

Dierlijke mest in cijfers

De afgelopen jaren zijn er elk jaar een kleine miljoen transporten gedaan met dierlijke mest. Elk kwartaal publiceren we een actueel overzicht. Deze zijn gemaakt met gegevens uit de VDM’s. Dit is het meest recente kwartaaloverzicht.

Meer weten?

Het is belangrijk dat uw administratie en registratie ook op orde is. Wilt u meer weten? Bekijk dan Uw intermediaire bedrijf en Uw landbouwbedrijf. Hier staan ook alle geregistreerde vervoerders. Meer over het mestbeleid leest u op de Wegwijs in het mestbeleid.

Vragen over mest vervoeren in Nederland?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?