Vervoersbewijs dierlijke mest

Gepubliceerd op:
11 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2022

Vervoert u als intermediair dierlijke mest? Dan vult u elke keer een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) in. Er staan gegevens in van u, de leverancier en de afnemer. En ook over het vervoer. U stuurt de gegevens van het VDM digitaal naar ons op. Tijdens het vervoer neemt u als bewijs een papieren VDM mee.

VDM invullen en versturen

Op het VDM vult u mestcodes in. Zo geeft u aan welk soort mest u vervoert. De mestcodes staan in tabel 11 onderaan deze alinea. U vult ook in hoeveel stikstof en fosfaat u vervoert. Hoefde u niet te wegen en bemonsteren? Dan rekent u met de normen uit tabel 11.

U vult soms ook opmerkingscodes in. Zo geeft u bijvoorbeeld het type vervoer aan. De opmerkingscodes staan in tabel 11b onderaan deze alinea. Code 34 betekent bijvoorbeeld dat u afvoert naar uw natuurgrond. Code 42 dat u bijvoorbeeld een pijpleiding gebruikt.

Verschillende codes voor digestaat

Vergist u meer dan 4 mestsoorten in de vergister? Vul dan de meest voorkomende mestcodes in op uw VDM. Vul ook mestcode 116 in voor het co-materiaal. Vul bij vraag 1 de juiste percentages in per mestcode. De som van de verschillende percentages per mestcode moet uitkomen op 100%. Bij het vervoer van digestaat vult u bij onderdeel 4 de opmerkingscode 93 in. Dit staat voor afvoer uit co-vergistingsinstallatie.

Voorwaarden voor deze regeling

U verstuurt het VDM:

 • binnen 30 werkdagen bij vervoer van gewogen en bemonsterde mest en vervoer door intermediair;
 • binnen 10 werkdagen bij vrijgesteld vervoer (dus niet gewogen en bemonsterd, en niet per se door intermediair).

Hoe versturen

Een VDM versturen kan alleen via mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes nodig.

Versturen met bedrijfsmanagementsysteem

Er zijn ook bedrijfsmanagementsystemen waarmee u de gegevens rechtstreeks aan ons kunt doorgeven. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Na het versturen

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Verzamel-VDM invullen en versturen

Soms kunt u meerdere vrachten doorgeven met één VDM. We noemen dit een verzamel-VDM. Dit kan als de mest niet gewogen, bemonsterd en geanalyseerd hoeft te worden. Dat is in deze situaties:

 • afvoer naar een particulier.
 • vervoer van boer naar boer.
 • vervoer van boer naar boer naar tijdelijk uit gebruik gegeven grond.
 • afvoer naar natuurgrond en/of overige grond.
 • afvoer naar een klein bedrijf.
 • vervoer naar grenspercelen.
 • vervoer van konijnengier.
 • afvoer van paardenmest naar een substraatbedrijf.

Als eerste vult u als vervoerder het verzamel-VDM in. Dat doet u op dezelfde manier als een normale VDM. De gegevens over het gewicht en het tijdstip van lossen vult u dan later in. U vult ook in hoeveel stikstof en fosfaat u vervoert. Daarvoor rekent u met de normen uit tabel 11. Deze staat hierboven.

Bijlage invullen

Van elke vracht houdt u het tijdstip van laden, het gewicht en het tijdstip van lossen bij. Dat vult u in op een bijlage. U bepaalt zelf hoe de bijlage eruit ziet. Op de bijlage moet wel het VDM-nummer staan. Het verzamel-VDM en de bijlage moeten tijdens het vervoer aanwezig zijn.

VDM en bijlage ondertekenen

Nadat u alle vrachten heeft gelost, vult u het verzamel-VDM verder in. U vermeldt het totale, geschatte gewicht en het tijdstip van het laatste losmoment. Voordat de laatste vracht is gelost, ondertekent u het verzamel-VDM en de bijlagen.

Voorwaarden voor deze regeling

 • Al het vervoer is op dezelfde dag.
 • Het gaat om één mestcode. Of om gemengde mest van één of meer diersoorten uit één opslag.
 • Bij elk vervoer is dezelfde leverancier, vervoerder en afnemer betrokken.
 • Bij elk vervoer gaat het om dezelfde postcode van laden en postcode van lossen.
 • Bij het vervoer wordt telkens hetzelfde vervoermiddel gebruikt.
 • Op een aparte bijlage vermeldt u bij elk vervoer het tijdstip van laden en het geschat gewicht.
 • Op een aparte bijlage vermeldt u bij elk vervoer het tijdstip van lossen.
 • U stuurt het verzamel-VDM binnen 10 werkdagen naar ons.

Hoe versturen

Versturen doet u op dezelfde manier als een normale VDM, maar u doet dat binnen 10 werkdagen op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes nodig.

Na het versturen

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. U bewaart het verzamel-VDM en de bijlage. De leverancier en de afnemer bewaren een afschrift hiervan in hun administratie.

Gegevens veranderen

Heeft u een VDM verstuurd, maar een fout gemaakt? Dan kunt u een wijzigingsverzoek doen.

Voorwaarden voor deze regeling

De vervoerder stuurt een wijzigingsverzoek. Hierin staan:

 • de relatienummers van leverancier, vervoerder en afnemer;
 • de handtekeningen van leverancier, vervoerder en afnemer;
 • de nummers van het vervoersbewijs dat jullie willen veranderen;
 • de veranderingen waar het om gaat;
 • de redenen voor de verandering. Stuur ook bewijsstukken mee zoals een kopie van het vervoersbewijs, een analyseverslag en een regionale mestafzetovereenkomst (RMO).

Gaat het om een verandering door een bedrijfsoverdracht? Alleen dan mag ook de leverancier of afnemer het verzoek sturen.

Wanneer en hoe versturen

U kunt binnen 6 weken na het versturen van uw VDM een wijzigingsverzoek met bewijsstukken opsturen. Wilt u opmerkingscode 61, 71, 72 of 73 toevoegen of verwijderen? Stuur dan uw verzoek binnen 10 werkdagen op. U kunt het verzoek doen via Digitaal post versturen op mijn.rvo.nl. Kies bij het onderwerp voor Vervoersbewijs dierlijke mest. Wij verwerken uw verzoek sneller als u pdf-bestanden stuurt.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw wijzigingsverzoek heeft u TAN-codes nodig.

Met de post versturen

U kunt uw verzoek ook met de post sturen. Stuur uw verzoek naar de afdeling meststromen in Zwolle. Kijk voor het postadres bij contact.

Na het versturen

Na ontvangst beoordelen wij het verzoek binnen 30 werkdagen. Daarna krijgt u bericht van ons.
Door drukte duurt het beoordelen op dit moment ongeveer 3 tot 4 weken langer. U krijgt een bericht van ons als uw verzoek is beoordeeld. Onze excuses voor het ongemak.

Iemand machtigen voor uw VDM-zaken

U kunt iemand anders machtigen om uw VDM-gegevens op te halen. Ga daarvoor naar Mijn dossier en kies Machtiging afgeven, wijzigen, intrekken. Vul de gegevens in van degene die u wilt machtigen. Selecteer dan VDM gegevens leveren aan.

Machtigen voor handtekening

Normaal gesproken ondertekenen de leverancier en de afnemer het VDM. Beiden krijgen van u een doordruk van het VDM voor de administratie. Zij kunnen u ook machtigen om voor hen de handtekening te zetten. De leverancier of afnemer stelt de machtiging samen met u op. Dit kan op papier of elektronisch. U hoeft de machtiging niet naar ons op te sturen, maar u bewaart deze in uw administratie.

Het moet duidelijk zijn welke handtekening hoort bij de vervoerder, leverancier en afnemer. Bij een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet u de machtiging kunnen laten zien, of doorsturen in een e-mail.

VDM bestellen

Nieuwe VDM’s bestellen kan het hele jaar door op mijn.rvo.nl. U kunt ze ook bestellen door ons te bellen. Neem hiervoor contact met ons op.  U ontvangt uw bestelling meestal binnen 5 tot 10 werkdagen. Vanaf 1 januari 2023 gebruikt u een rVDM als u dierlijke mest vervoert. U verstuurt alle meldingen dan digitaal. Houd hier rekening mee als u VDM's bestelt. U leest meer over het nieuwe vervoersbewijs op Vervoeren met rVDM.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over dierlijke mest vervoeren verzameld.

Vragen over vervoersbewijs dierlijke mest?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?