Vervoersbewijs dierlijke mest

Gepubliceerd op:
11 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2024

Vervoert u als intermediair dierlijke mest? Dan meldt u dat met het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Het VDM zoals u dat kende, mag u alleen nog gebruiken voor import en export.

VDM invullen en versturen

Op het VDM vult u alle gegevens van het vervoer in. Dat zijn gegevens van u als vervoerder, van de leverancier, de afnemer en het vervoer zelf. U vult ook mestcodes in. Zo geeft u aan welk soort mest u vervoert. De mestcodes staan in tabel 11 verderop op deze pagina. U vult ook in hoeveel stikstof en fosfaat u vervoert. Hoefde u niet te wegen en bemonsteren? Dan rekent u met de normen uit tabel 11.

Soms vult u ook opmerkingscodes in. Zo geeft u bijvoorbeeld het type vervoer aan. De opmerkingscodes staan in tabel 11b onderaan deze alinea. Code 34 betekent bijvoorbeeld dat u afvoert naar uw natuurgrond. Code 42 dat u bijvoorbeeld een pijpleiding gebruikt.

Na het invullen stuurt u de gegevens van het VDM digitaal naar ons op. Het papieren VDM neemt u als bewijs mee tijdens het vervoer.

Verschillende codes voor digestaat

Vergist u meer dan 4 mestsoorten in de vergister? Vul dan de meest voorkomende mestcodes in op uw VDM. Vul ook mestcode 116 in voor het co-materiaal. Vul bij vraag 1 de juiste percentages in per mestcode. De som van de verschillende percentages per mestcode moet uitkomen op 100%. Bij het vervoer van digestaat vult u bij onderdeel 4 de opmerkingscode 93 in. Dit staat voor afvoer uit co-vergistingsinstallatie.

Voorwaarden voor deze regeling

U verstuurt het VDM:

  • alleen voor transporten van voor 1 januari 2023. Vanaf 1 januari gebruikt u het rVDM. Lees meer op Vervoeren met rVDM.
  • binnen 30 werkdagen bij vervoer van gewogen en bemonsterde mest en vervoer door intermediair;
  • binnen 10 werkdagen bij vrijgesteld vervoer (dus niet gewogen en bemonsterd, en niet per se door intermediair).

Hoe versturen

Een VDM versturen kan alleen via mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. 

Versturen met bedrijfsmanagementsysteem

Er zijn ook bedrijfsmanagementsystemen waarmee u de gegevens rechtstreeks aan ons kunt doorgeven. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Na het versturen

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Gegevens veranderen

Heeft u een VDM verstuurd, maar een fout gemaakt? Dan kunt u een wijzigingsverzoek doen.

Voorwaarden voor deze regeling

De vervoerder stuurt een wijzigingsverzoek. Hierin staan:

  • de relatienummers van leverancier, vervoerder en afnemer;
  • de handtekeningen van leverancier, vervoerder en afnemer;
  • de nummers van het vervoersbewijs dat jullie willen veranderen;
  • de veranderingen waar het om gaat;
  • de redenen voor de verandering. Stuur ook bewijsstukken mee zoals een kopie van het vervoersbewijs, een analyseverslag en een regionale mestafzetovereenkomst (RMO).

Gaat het om een verandering door een bedrijfsoverdracht? Alleen dan mag ook de leverancier of afnemer het verzoek sturen.

Wanneer en hoe versturen

U kunt binnen 6 weken na het versturen van uw VDM een wijzigingsverzoek met bewijsstukken opsturen. Wilt u opmerkingscode 61, 71, 72 of 73 toevoegen of verwijderen? Stuur dan uw verzoek binnen 10 werkdagen op. U kunt het verzoek doen via Digitaal post versturen op mijn.rvo.nl. Kies bij het onderwerp voor Vervoersbewijs dierlijke mest. Wij verwerken uw verzoek sneller als u pdf-bestanden stuurt.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. 

Met de post versturen

U kunt uw verzoek ook met de post sturen. Stuur uw verzoek naar de afdeling meststromen in Zwolle. Kijk voor het postadres bij contact.

Na het versturen

Na ontvangst beoordelen wij het verzoek binnen 30 werkdagen. Daarna krijgt u bericht van ons.

Iemand machtigen voor uw VDM-zaken

U kunt iemand anders machtigen om uw VDM-gegevens op te halen. Ga daarvoor naar Mijn dossier en kies Machtiging afgeven, wijzigen, intrekken. Vul de gegevens in van degene die u wilt machtigen. Selecteer dan VDM gegevens leveren aan. Deze machtiging kunt u ook gebruiken voor gegevens van het rVDM.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over dierlijke mest vervoeren verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?