Meer natuur in de landbouw

Gepubliceerd op:
10 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
16 november 2023

Wilt u de natuur meer ruimte geven op uw land- of tuinbouwbedrijf? De biodiversiteit versterken? Daarmee maakt u uw bedrijf duurzamer en toekomstbestendiger. Wij helpen u met regelingen en projecten.

Regelingen voor meer natuur in de landbouw

Meer mogelijkheden in Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn er ruimere mogelijkheden voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). U beheert in een collectief het agrarische landschap. En werkt aan een betere biodiversiteit op en naast landbouwgrond. Ook beschermt en herstelt u de bodem- en waterkwaliteit.

Landbouwgrond omzetten naar natuur

Met de Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) krijg u compensatie voor de waardedaling als u landbouwgrond omzet naar natuur. En subsidie voor bijvoorbeeld de aanleg van landschapselementen, zoals een houtwal of poel.

Voordelig investeren met MIA\Vamil

Wilt u op uw bedrijf werken aan biodiversiteit? U kunt fiscaal voordelig investeren in bedrijfsmiddelen met de MIA\Vamil. Bijvoorbeeld door apparatuur aan te schaffen om akkerbouw of veeteelt te combineren met bomen en struiken.

Koe in de wei

Eco-regeling

Subsidie uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Voor eco-activiteiten die biodiversiteit en de bodem-, lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Deze betaling krijgt u bovenop de basispremie. U vraagt de eco-regeling aan in de Gecombineerde opgave.

  Deze regelingen of projecten zijn misschien ook interessant voor u

  De praktijk van meer natuur in de landbouw

  Hoe geeft u de natuur meer ruimte in uw bedrijf? We laten u 2 voorbeelden uit de praktijk zien:

  "Met de inzet van ANLb bescherm ik zeldzame vogels"

  De Oost-Groningse akkerbouwer en pluimveehouder Gert Sterenborg is druk bezig om de biodiversiteit in zijn gebied te herstellen. Hij hoopt ook andere boeren te inspireren om zich in te zetten voor het herstel van biodiversiteit. “Ik vind het mooi als landbouw en natuur zoveel mogelijk samengaan.”

  boer met hooi

  "Elke dag vers gras met de hooidroger uit MIA\Vamil"

  We spraken met Charl van de Sande, melkveehouder op Schouwen-Duiveland. Van de Sande boert biologisch, heeft oerkoeien en beweegt met zijn bedrijf mee met de natuur. Onder andere met hulp van onze subsidies. Hij is optimistisch over de veranderingen in de agrarische sector. "Anders kan je beter stoppen."

  Chrysantenkweker Koen Kreling tussen kas en groenstrook

  Nauwelijks chemische bestrijdingsmiddelen, toch mooie chrysanten

  De glastuinbouw is de afgelopen jaren steeds meer biologisch gaan werken. Chrysantenkwekerij Diamond Flowers zet natuurlijke bestrijders in tegen schadelijke insecten en experimenteert met biodiversiteit buiten de kas. Via ons krijgt hij subsidie voor bijbehorend onderzoek: goed voor de glastuinbouw.

  Hier doen we het voor

  Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor agrarisch ondernemers en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie vindt u via Landbouw.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?