Instandhoudingsplicht

Gepubliceerd op:
14 september 2015
Laatst gecontroleerd op:
7 juni 2018

Bij sommige regelingen krijgt u te maken met een instandhoudingsplicht. Dit houdt in dat de investering of concrete actie geen belangrijke wijzigingen mogen ondergaan die raken aan de aard of uitvoeringsvoorwaarden van die investering of concrete actie. De instandhoudingsplicht geldt tot en met 5 jaar na subsidievaststelling.

U moet aan de instandhoudingsplicht voldoen bij een aantal regelingen met cofinanciering uit de volgende fondsen in de programmaperiode 2007–2013:

 • Europees Visserij Fonds (EVF)
 • Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)
 • Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

Daarnaast geldt de instandhoudingsplicht voor een aantal Nationaal gefinancierde regelingen. Tijdens de instandhoudingsplicht is het mogelijk dat u een controlebezoek krijgt. Daarin beoordelen wij of u de instandhoudingsvoorwaarden naleeft.

Voor welke regelingen?

Heeft u subsidie ontvangen voor een regeling die niet meer op onze website staat en wilt u weten of u aan de een instandhoudingsplicht moet voldoen? Hieronder vindt u de regelingen waarvoor de instandhoudingsplicht geldt. De datum van uw vaststellingsbeschikking is de periode vanaf wanneer de 5 jaar instandhouding ingaat.

Europees Visserij Fonds (EVF)

 • Certificering in de visketen
 • Collectieve Acties
 • Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden
 • Individuele visbeschikkingen
 • Innovatie Visketen
 • Investeringen Aquacultuur
 • Investeringen in bedwelmingsapparatuur voor aal
 • Investeringen in duurzame garnalenvisserij
 • Investering in duurzame vissersvaartuigen: duurzame vistuigen
 • Investeringen in duurzame vissersvaartuigen: omschakeling naar andere visserijmethoden
 • Investering in koelvries-installaties
 • Investering in rondvisvissersvaartuigen
 • Investering in verwerking en afzet
 • Investering in weegschalen
 • Investering mosselzaadinvanginstallaties
 • Kwal. Rendement en Nieuwe Markten

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) POP 2

 • Investeringen in gecombineerde luchtwassystemen
 • Investeringen in integraal duurzame stallen
 • Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen
 • Jonge Landbouwers
 • Marktintroductie Energie-innovaties

Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) artikel 68

 • Investering in integraal duurzame stallen
 • Investeringen in landbouwapparatuur met GPS of Verduurzaming bewaarplaatsen
 • Investeringen in mestbewerkingsinstallaties
 • Investeringen in welzijnsvriendelijke kalvervloeren

Nationale regelingen

 • Fijnstofmaatregelen
 • Investeringen in energie glastuinbouw
 • Investeringen in integraal duurzame stallen

Vragen over de instandhoudingsplicht?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?