Wat verandert er in 2023 voor u als agrarisch ondernemer?

Gepubliceerd op:
15 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 januari 2023

Als agrarisch ondernemer maakt u gebruik van onze regelingen. Het kan zijn dat er voor u iets verandert vanaf 1 januari 2023. In dit overzicht vindt u de veranderingen voor agrarisch ondernemers op een rij. We werken het overzicht regelmatig bij met de laatste informatie.

Illustratie Veranderingen 2023: boerin met tablet, boer met tractor op het land, in het midden smartphone met tekst

De grootste veranderingen

Nieuw in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verandert in 2023. Doel van het nieuwe GLB is om de landbouw toekomstbestendig te maken, de natuur te versterken en het platteland leefbaar te houden. Belangrijk daarin is de eco-regeling: als u eco-activiteiten uitvoert, krijgt u een hogere bijdrage.

Bekijk wat het GLB voor uw bedrijf betekent:

Dit verandert er ook in het GLB vanaf 2023:

Bekijk alle nieuwe mogelijkheden op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023.

Afbouwen derogatie mest met compensatieregeling

De derogatie op mest wordt de komende jaren afgebouwd. Dat heeft het kabinet met de Europese Commissie afgesproken. Voor u betekent dit dat u vanaf 2023 elk jaar minder mest mag uitrijden.

De belangrijkste veranderingen vanaf 2023:

  • Voor percelen in Natura-2000 gebieden of grondwaterbeschermingsgebieden krijgt u geen derogatievergunning.
  • De lagere norm geldt in meer gebieden. Het gaat hierbij om gebieden waar al te veel meststoffen in de grond zitten.
  • U mag geen mest meer uitrijden langs sloten, vaarten of kanalen.

Heeft u de afgelopen jaren een derogatievergunning gehad? Dan kunt u in de loop van 2023 een subsidie aanvragen. Die is ervoor bedoeld dat u minimaal 80% grasland op uw bedrijf houdt.

Bekijk de veranderingen op Derogatie vanaf 2023

Mestbeleid

  • Teelt van mais op zand- of lössgronden hoeft u niet meer te melden. 
  • Mestvervoer registreert u voortaan online en realtime.

Mijn percelen

Dit verandert er vanaf 2023:

  • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de basislaag.
  • Het is belangrijk om nu ook de landschapselementen in uw beheer te registreren. Denk hierbij aan bomen, water en hout. U krijgt hiervoor een basisbetaling vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en kunt extra vergoedingen aanvragen voor het beheer van landschapselementen.
  • U mag maximaal 100 bomen hebben op gras- of bouwland (was maximaal 50). Het maximum is verhoogd om agroforestry beter mogelijk te maken.

Als grondgebonden agrarisch ondernemer legt u bij ons vast welke percelen u heeft. Dit doet u via Mijn percelen. Wat u registreert, is de basis voor uitbetalingen uit het GLB en hoe u regels uit het mestbeleid kunt toepassen.

Bekijk meer informatie op Alles over percelen registreren

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)

Gaat u duurzaam boeren en wilt u daarom een locatie van uw bedrijf beëindigen? Dan kunt u gebruikmaken van de Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (LBV/LBV+). We verwachten dat deze regelingen in 2023 van start gaan. Het is nog niet bekend hoe zij er precies uitzien. Ook weten we nog niet wanneer de regelingen opengaan, maar het wordt zeker na maart.

Energiebesparingsplicht ook voor glastuinbouw

Valt u als glastuinder onder de CO2-regeling en EU-ETS? Dan geldt vanaf 1 juli 2023 ook de energiebesparingsplicht voor u. Dat houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen moet uitvoeren die u in 5 jaar of minder terugverdient. De plicht geldt voor locaties met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Kijk voor meer informatie op Energiebesparingsplicht vanaf 2023.

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar eens in de 4 jaar over rapporteren. Dit is de informatieplicht. Verbruikt u op een locatie vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan geldt ook de onderzoeksplicht voor u.

Wat verandert er nog meer?

Regelingen per sector

Het soort bedrijf dat u heeft, bepaalt voor een groot deel hoe u kunt verduurzamen. En van welke regelingen u gebruik kunt maken. We hebben deze op een rij gezet voor:

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie leest u op Duurzame landbouw.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?