Wat verandert er in 2024 voor u als agrarisch ondernemer?

Gepubliceerd op:
10 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
21 november 2023

Als agrarisch ondernemer maakt u gebruik van onze regelingen. Het kan zijn dat er voor u iets verandert vanaf 1 januari 2024. In dit overzicht vindt u de veranderingen voor agrarisch ondernemers op een rij. We werken het overzicht regelmatig bij met de laatste informatie.

De grootste veranderingen

Hoe gaat het verder met de afbouw van derogatie? En wat is er nieuw in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Hieronder ziet u de grootste veranderingen voor 2024. 

Afbouw derogatie

De derogatie op mest wordt verder afgebouwd. Dit zijn de veranderingen voor komend jaar:

  • De gebruiksnorm gaat verder omlaag naar 230 of 210 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare. Dit was 240 of 220 kilogram. De norm hangt af van het gebied waar uw grond ligt.
  • U kunt geen derogatievergunning meer gebruiken voor percelen in bufferzones rondom Natura 2000-gebieden. Het is nog niet bekend hoe groot deze gebieden worden. Zodra dat bekend is, laten wij dat weten. 
  • Er komen extra met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) bij. Op dit moment is nog niet bekend welke dit zijn. Zodra dat bekend is, laten wij dat weten. 

Wanneer de voorwaarden voor derogatie in 2024 definitief bekend zijn, leest u daarover op derogatie

Mestbeleid

  • Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanwijzing van NV-gebieden. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat hier. 

GLB

In grote lijnen blijft het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2024 hetzelfde als in 2023. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen en aanvullingen ziet u hieronder. 

rVDM

Vanaf 1 januari kunt u ook voor import en export van dierlijke mest alleen nog gebruikmaken van rVDM. Voor import en export was rVDM op 1 juli 2023 al van start gegaan. 

Stikstof

U kunt zich tot en met vrijdag 5 april aanmelden voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus).

Wat verandert er nog meer  

  • In 2024 geldt de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit voor alle ondernemingen met meer dan 100 werknemers. Dit geldt ook voor de agrarische sector.
  • Bent u producent van een innovatief stalsysteem? Of wilt u als veehouder zo’n stalsysteem gebruiken? Dit regelt u niet meer allemaal bij ons, maar ook bij het Omgevingsloket. 
    U kunt nog wel bij ons terecht voor het aanvragen van een advies. Binnenkort leest u hier meer over op onze website.
  • Vanaf 1 januari 2024 is het definitief verboden om varkens in Nederland een klopmerk te geven. Gaan varkens vanaf dat moment direct naar een Duitse slachterij? Dan krijgen ze alleen het verplichte goedgekeurde oormerk als identificatiemiddel. 

Regelingen per sector

Het soort bedrijf dat u heeft, bepaalt voor een groot deel hoe u kunt verduurzamen. En van welke regelingen u gebruik kunt maken. We hebben deze op een rij gezet voor:

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor agrarisch ondernemers en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie vindt u via Landbouw.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?