Wat verandert er in 2024 voor u als agrarisch ondernemer?

Gepubliceerd op:
10 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
23 april 2024

Als agrarisch ondernemer maakt u gebruik van onze regelingen. Het kan zijn dat er voor u iets verandert vanaf 1 januari 2024. In dit overzicht vindt u de veranderingen voor agrarisch ondernemers op een rij. We werken het overzicht regelmatig bij met de laatste informatie.

Gecombineerde opgave

U hoeft in 2024 minder vragen in de opgave in te vullen dan in 2023. Dit komt omdat we dit jaar geen extra vragen stellen voor de Europese landbouwtelling. 

Vanuit het GLB en het mestbeleid zijn er een aantal veranderingen in de opgave.  Wilt u weten wat er anders is? U vindt de belangrijkste punten op Veranderingen in de Gecombineerde opgave 2024.

Afbouw derogatie

De derogatie op mest wordt verder afgebouwd. Dit zijn de veranderingen voor komend jaar:

 • De gebruiksnorm gaat verder omlaag naar 230 of 210 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare. Dit was 240 of 220 kilogram. De norm hangt af van het gebied waar uw grond ligt.
 • U kunt geen derogatievergunning meer gebruiken voor percelen in derogatievrije zones rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze derogatievrije zones liggen tot 250 meter vanaf de grenzen van de Natura 2000-gebieden.  
 • De met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) zijn voor 2024 definitief aangewezen. Dit heeft ook gevolgen voor bedrijven met een derogatievergunning. Meer hierover leest u op Derogatie. Daar vindt u ook de overige voorwaarden.

Mestbeleid

 • De met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) zijn voor 2024 definitief aangewezen. In deze gebieden gaat de stikstofgebruiksnorm voor alle landbouwers omlaag. In het grootste deel van de NV-gebieden is dat 5%. In grondwaterbeschermingsgebieden (GWB-gebied) op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg zijn extra maatregelen nodig. Daar is de verlaging 10%.
 • Vanaf 1 januari 2024 kan import en export van dierlijke mest alleen nog via rVDM. 

GLB

In grote lijnen blijft het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2024 hetzelfde als in 2023. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen en aanvullingen ziet u hieronder. 

Stikstof

U kunt zich tot en met vrijdag 5 april aanmelden voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus).

Wat verandert er nog meer  

 • In 2024 geldt de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit voor alle ondernemingen met meer dan 100 werknemers. Dit geldt ook voor de agrarische sector.
 • Bent u producent van een innovatief stalsysteem? Of wilt u als veehouder zo’n stalsysteem gebruiken? Dit regelt u niet meer allemaal bij ons, maar ook bij het Omgevingsloket. 
  U kunt nog wel bij ons terecht voor het aanvragen van een advies. Binnenkort leest u hier meer over op onze website.
 • Vanaf 1 januari 2024 is het definitief verboden om varkens in Nederland een klopmerk te geven. Gaan varkens vanaf dat moment direct naar een Duitse slachterij? Dan krijgen ze alleen het verplichte goedgekeurde oormerk als identificatiemiddel. 
 • Zelf knaagdieren beheersen met chemische middelen? Sinds 26 december 2023 mag dat alleen nog als u een bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing en een persoonlijke IPM-KBA-licentie heeft. Dit is onderdeel van het Integrated Pest Management (IPM) dat sinds 1 januari 2023 geldt. In 2023 gold nog een overgangsperiode voor gebruik en opslag van chemische middelen met oude etiketten. Die periode liep op 26 december 2023 af. Wat dit voor u betekent, leest u op Knaagdierbeheersing (IPM).

Regelingen per sector

Wilt u weten welke regels voor u gelden en van welke regelingen u gebruik kunt maken? We hebben deze op een rij gezet voor:

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor agrarisch ondernemers en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie vindt u via Landbouw.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?