Stappenplan berekenen collectieve invulling EA

Gepubliceerd op:
12 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Heeft u ervoor gekozen om samen met andere landbouwers het ecologisch aandachtsgebied (EA) in te vullen? Volg het stappenplan om het EA van een collectief te berekenen.

Stap 1: Bereken de oppervlakte EA

Elk bedrijf berekent eerst voor zichzelf de oppervlakte die het bedrijf voor EA moet hebben. De rekenformule hiervoor is: 5% van (oppervlakte bouwland in hectares).

U telt alle hectares bouwland mee voor de oppervlakte. Daarnaast telt u ook de oppervlakte niet-bouwland mee die u inzet als EA (zie voorbeeld).

Voorbeeld

U heeft 20 hectare bouwland. En een heg van 12 meter breed en 400 meter lang. U zet de heg in voor EA. Het aantal hectares bouwland is dan 20 hectare. Het aantal hectares niet-bouwland dat u inzet voor EA is de oppervlakte van de heg. De heg telt mee met een standaardoppervlakte van 5 m² per meter lengte.

De oppervlakte van de heg die meetelt is:
400 m x 5 m² per meter = 2000 m² (0,2 hectare). De totale oppervlakte EA die u moet invullen is dan 5% van 20,2 ha = 1,01 hectare.

Hiervan moet het bedrijf zelf zorgen voor minimaal 50%. De rest mag een van de andere deelnemers ook invullen.

Stap 2: Bepaal de persoonlijke inbreng

Voor het EA richt een collectief 5% oppervlakte bouwland en 5% niet-bouwland in. Elk bedrijf in het collectief bepaalt hoeveel het bedrijf zelf inbrengt. De oppervlakte die u inzet als EA vermenigvuldigt u met de weegfactor. Op de Algemene lijst vindt u de weegfactor. Deze lijst staat op Ecologisch aandachtsgebied 2022.

Voorbeeld

Eén hectare vanggewas met weegfactor 0,3 telt mee voor 0,3 hectare EA. De heg uit stap 1 telt mee met een weegfactor van 2. Het aantal hectare ecologisch aandachtsgebied is dan: 0,2 hectare x 2 = 0,4 hectare.

Stap 3: Bereken hoeveel nodig is uit collectief

Nu bepaalt u hoeveel hectares EA elk bedrijf nog nodig heeft uit het collectief. Trek hiervoor de uitkomst van stap 2 van stap 1 af.

U bepaalt met elkaar hoe groot het collectief EA is. En of dit groot genoeg is om voor alle deelnemers voldoende EA in te zetten.

Stap 4: Bepaal inbreng EA in collectief

De deelnemers spreken af wie zijn deel in het collectief vergroot. En met hoeveel, zodat alle deelnemers voldoende EA hebben. Denk er aan dat een ander bedrijf in het collectief maximaal 50% van uw EA in mag vullen.

Voorbeeld

In deze tabel staan de stappen 1 tot en met 4.

Voorbeeld stappenplan

    Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4
Deelnemer

Oppervlakte
bouwland

Aantal ha EA (5% van oppervlakte bouwland)

Aantal ha EA - individuele inbreng EA nodig uit collectief

Inbreng EA in collectief

A 100 ha 5,0 ha 2,5 ha 2,5 ha -
B 50 ha 2,5 ha 2,0 ha 0,5 ha -
C 150 ha 7,5 ha 5,5 ha 2,0 ha -
D 200 ha 10,0 ha 10,0 ha - 5,0 ha
Totaal 500 ha 25,0 ha 20,0 ha 5,0 ha 5,0 ha

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?