De-minimissteun voorschot GLB 2022

Gepubliceerd op:
23 mei 2022

Vraagt u het voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022 van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan? Houd er rekening mee dat u maximaal € 20.000 aan de-minimissteun mag ontvangen in de landbouwsector. De de-minimissteun is steun die u krijgt van de overheid. U controleert zelf of u zich aan de voorwaarden houdt.

Heeft u in 2020 en/of 2021 het voorschot basis- en vergroeningsbetaling ontvangen? Dan staat per jaar in de beslisbrief basis- en vergroeningsbetaling hoeveel de-minimissteun u heeft gekregen. Deze steun is het rentevoordeel van het voorschot. De subsidies van het GLB vallen niet onder de-minimissteun.

Voorwaarden

U houdt zich aan de voorwaarden van de de-minimissteun:

  1. Kijk of u eerder de-minimissteun heeft ontvangen. Dit zijn niet alleen subsidies van ons. Uw bedrijf mag over een periode van 3 belastingjaren maximaal € 20.000 de-minimissteun krijgen. Het gaat dan over de afgelopen 2 jaren en het lopende belastingjaar. In 2022 gaat het dus over de belastingjaren 2020, 2021 en 2022.
  2. Het voorschot zelf valt niet onder de-minimissteun. Maar het rentevoordeel wel. Bereken uw rentevoordeel en zorg dat u daarmee niet boven de € 20.000 uitkomt.

In het aanvraagformulier verklaart u dat u zich aan deze voorwaarden houdt.

Wat telt mee als de-minimissteun?

U leest in een besluit of beslissing over de steun of subsidie of het de-minimissteun is. En om welk bedrag het gaat. Twijfelt u of u de-minimissteun heeft ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de instantie waarvan u de steun heeft ontvangen. Het gaat om de-minimissteun die u heeft ontvangen van:

  • Rijksoverheid
  • provincies
  • gemeenten
  • waterschappen
  • andere subsidieverstrekkers

Wat is het rentevoordeel?

U hoeft geen rente over het voorschot te betalen, omdat de Nederlandse overheid het voorschot betaalt. Daardoor hoeft u dat geld niet van de bank te lenen. En betaalt u ook geen rente aan de bank. Omdat u aan de Nederlandse overheid ook geen rente hoeft te betalen, is dat stukje rente staatssteun. Dit rentevoordeel heet de-minimissteun.

Hoe berekent u het rentevoordeel?

U rekent met een rente die bij de markt past. Wij gebruiken een gemiddelde rente van 4% op jaarbasis. Het rentevoordeel berekent u over het verwachte voorschotbedrag voor een periode van 12 maanden. Dit is de maximale periode tussen de uitbetaling van het voorschot en uw eerste beslisbrief vanaf december. Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeldberekening.

Berekening voorschot en rentevoordeel

Voor de berekening van het voorschot en het rentevoordeel kijken we naar de:

  • oppervlakte landbouwgrond die u in de Gecombineerde opgave heeft opgegeven voor uitbetaling;
  • geregistreerde betalingsrechten op 15 mei 2022.

De laagste waarde vermenigvuldigen wij met € 270. Dit is de hoogte van uw voorschot. Heeft u betalingsrechten overgenomen en hebben wij de overdracht nog niet verwerkt? Dan krijgt u voor deze betalingsrechten geen voorschot.

Voorbeeld

U heeft 60 hectare landbouwgrond opgegeven en uitbetaling van 50 betalingsrechten aangevraagd. Uw voorschot is 50 x € 270 = € 13.500. De rente over het voorschot (rentevoordeel) is 4% van € 13.500 = € 540.

Dit bedrag telt u op bij de al gekregen de-minimissteun in de belastingjaren 2020, 2021 en 2022. Als dit niet meer dan € 20.000 is, heeft u recht op het voorschot.

Meer weten?

Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de-minimissteun. U leest daar ook wat de voorwaarden zijn.

Vragen over de-minimissteun?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?