Gesloten voor aanvragen

Brede weersverzekering 2022

Gepubliceerd op:
13 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
10 juni 2022

Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreem weer. Bijvoorbeeld hagel, regenval, (nacht)vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag. U kunt subsidie aanvragen voor een deel van de kosten van de premie.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 28 februari 2022
11:00 PM (CET)
Einddatum:
zaterdag 14 mei 2022
10:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal 63,7% van de kosten verzekeringspremie
Totaal budget:
€ 17.500.000

De brede weersverzekering is een subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U vraagt deze aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2022 tot en met 15 mei 2022.

Voor wie?

Bent u een actieve landbouwer en heeft u grond met open teelt? En sloot u een brede weersverzekering af bij een verzekeraar waarvan wij de polis goedkeurden? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie. Bij grond met open teelten gaat het om de volgende bedrijfstakken:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Budget

Voor deze subsidie is € 17,5 miljoen beschikbaar in 2022. U krijgt maximaal 63,7% aan subsidie voor de kosten van uw verzekeringspremie. Dit kan ook lager zijn. Dat heeft te maken met het plafondbedrag van € 17,5 miljoen. Dit bedrag verdelen we over het aantal aanvragers dat subsidie krijgt.

Voorbeeld

De kosten van uw brede weersverzekering zijn € 1.000. U krijgt maximaal € 637 subsidie. 63,7% van 1.000 is 637.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van deze subsidie houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U heeft grond met een open teelt.
 • U verbouwt uw gewassen voor eigen rekening en risico.
 • U sluit een polis brede weersverzekering af bij een verzekeraar die wij hebben goedgekeurd.
 • U betaalt de verzekeringspremie voor 1 november 2022.
 • Het verzekerde perceel ligt in Nederland. U heeft het perceel waarvoor u de verzekering afsluit in gebruik. U mag een perceel niet dubbel verzekeren tegen schadelijke weersinvloeden.
 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de verzekeringspremie.
 • U zorgt dat uw verzekeraar uw gegevens voor 1 november 2022 naar ons opstuurt.

Na uw aanvraag

Uw verzekeraar stuurt ons voor 1 november 2022 de volgende gegevens:

 • uw polisnummer;
 • het bedrag aan verzekeringspremie waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • het bedrag dat u aan de verzekeraar betaalde;
 • het aantal door u verzekerde hectares;
 • de datum waarop de verzekeraar het (laatste) bedrag ontving.

Het kan zijn dat we nog vragen hebben over uw aanvraag of gegevens. We nemen dan schriftelijk contact met u op.

U krijgt onze beslisbrief tussen 1 december 2022 en 16 mei 2023. Als wij uw aanvraag goedkeuren, maken wij het subsidiebedrag over naar u of uw verzekeraar.

Aaneengesloten stuk grond en enkel gewas

In de verzekeringsvoorwaarden van uw polis leest u wanneer uw verzekeraar schade uitkeert. U houdt zich dan aan de volgende voorwaarden:

 • Op uw verzekerde aaneengesloten stuk grond staat een enkel gewas.
 • Uw financieel verlies is minimaal 20% van de gemiddelde jaarproductie van dat gewas.

Aaneengesloten stuk grond

Een aaneengesloten stuk grond heeft geen natuurlijke afscheiding, zoals een sloot of een bomenrij. Ook een weg of hekwerk telt als afscheiding. De schadetaxateur beoordeelt de schade van het aaneengesloten stuk grond waar één gewas op staat.

Enkel gewas

Een gewas is een groep planten van dezelfde soort. De verschillende rassen appels en peren zien wij als verschillende gewassen. Het appelras Golden Delicious is bijvoorbeeld een ander gewas dan het appelras Kanzi. Ook gewassen die u teelt met een ander doel zien wij als verschillende gewassen. Zo is een pootaardappel een ander gewas dan een consumptieaardappel.

Informatie voor verzekeraars

Bent u verzekeraar? En wilt u in 2023 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden? Op Goedkeuring brede weersverzekeraar leest u hoe u dit doet.

Het nieuwe GLB komt eraan

Wist u dat u zich nu alvast kunt voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023? Beluister bijvoorbeeld onze podcasts en lees meer over de nieuwe eco-regeling. Alles over het nieuwe GLB vindt u op rvo.nl/nieuw-glb. Het beleid dat toekomstbestendig boeren sterker gaat belonen.

Vragen over brede weersverzekering?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?