Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Gepubliceerd op:
23 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2023

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Startdatum:
maandag 18 september 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
dinsdag 31 december 2024
16:00 (CET)
minimaal €5.000 en maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvraag
Totaal budget:
€ 190.000.000

Meer aanvragen dan budget

Op maandag 18 september hebben we voor de DUMAVA-regeling meer aanvragen ontvangen dan er subsidie beschikbaar is. Daarom is de regeling gesloten.
We verloten het beschikbare budget onder de aanvragen die we voor de sluiting hebben ontvangen.

Heeft u dit jaar geen DUMAVA aangevraagd? Naar verwachting keert de regeling vanaf 2024 jaarlijks terug. U kunt in de toekomst dus opnieuw subsidie aanvragen. Tot 2030 is het voorgestelde budget € 1,9 miljard.

Webinar openstelling 2023

Op donderdag 29 juni 2023 vond er een webinar over de subsidieregeling DUMAVA plaats. Hierin werden de wijzigingen in de nieuwe openstelling toegelicht. Tijdens het webinar was het ook mogelijk om vragen in te sturen. Een overzicht van de meest gestelde vragen vindt u hieronder.

Voor wie?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;
 • rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf.

Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking voor DUMAVA.

SBI-codes DUMAVA

Let op: het hebben van een SBI-code van de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’ betekent niet dat u automatisch binnen de doelgroep van DUMAVA valt. Als uw organisatie inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig is, komt u niet in aanmerking. U komt mogelijk wel in aanmerking voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)  of Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil).

Oriënterend gesprek over DUMAVA?

Neem contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek met een van onze adviseurs. We informeren u graag over de subsidie en alle vervolgstappen. Hiermee voorkomt u teleurstelling. Vul het contactformulier op de volgende manier in:

Vink aan: 'Bedrijf/instelling' en vervolgens 'Duurzaam'.
Vul onder vragen/opmerkingen in: 'Adviesgesprek DUMAVA'.

Waarvoor krijgt u subsidie?

Wilt u weten voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt krijgen? Deze vindt u hieronder in de maatregelenlijst. Hierin vindt u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen per maatregel.

Komt u in aanmerking?

Voldoet u aan de voorwaarden om subsidie te krijgen? Lees goed de voorwaarden door van de regeling. U vindt deze op de pagina DUMAVA: Voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan. Of u voert een integraal verduurzamingsproject (4 of meer maatregelen) uit. U vindt de maatregelenlijst in de paragraaf hierboven.
 • Op basis van een energieadvies voert u verduurzamingsmaatregelen uit.
 • Is uw vastgoed opgeleverd vanaf 1 januari 2012? Dan krijgt u alleen subsidie als u ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. Voor vastgoed dat eerder dan 2012 is opgeleverd, geldt deze voorwaarde niet.
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten nadat u de subsidie aanvraagt. Dit houdt in dat u pas een contract kan aangaan met een aannemer die de activiteiten uitvoert, nadat uw aanvraag bij ons bekend is. Let op: uw aanvraag kan dan nog (gedeeltelijk) worden afgewezen. U loopt het risico geen, of minder subsidie te krijgen.
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking. U kunt maximaal 12 maanden uitstel aanvragen.
 • Voor het maatschappelijk vastgoed waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is niet eerder DUMAVA-subsidie toegekend.
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, kreeg u geen andere subsidie. U vindt hierover meer informatie in toelichting 3.4 van de wijzigingsregeling.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Kiest u voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject? Hieronder leest u hoeveel u minimaal moet investeren en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

Wanneer ontvangt u subsidie?

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag. 

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan? Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna tot maximaal 30% van de subsidiekosten, afhankelijk van de beoordeling van de vaststelling. 

Projectkosten

Onder projectkosten vallen de kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid. Ook kosten voor indexering, sloop en lood- en asbestverwijdering mag u onder projectkosten rekenen. Daarnaast moeten de kosten technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan de maatregel. Dit betekent dat alleen de kosten in aanmerking komen die zijn gemaakt met als doel te verduurzamen en die noodzakelijk zijn om de maatregel aan te brengen.

Uw aanvraag voorbereiden

Hieronder vindt u alvast in het kort de stappen die u doorloopt als u deze subsidie aanvraagt. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan.

U leest meer over uw aanvraag voorbereiden op de pagina DUMAVA: Aanvraagproces.

Aanvraagproces subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. Binnen 13 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. U vindt het besluit in de digitale omgeving waar u uw aanvraag heeft ingediend. U ontvangt hiervan ook bericht per e-mail of per post.

U kunt ook de status van uw aanvraag volgen in deze digitale omgeving. Alle belangrijke berichten vindt u onder ‘Mijn aanvragen’. U kunt inloggen via onderstaande knop.

Vaststelling aanvragen

Heeft u in oktober 2022 subsidie aangevraagd voor € 25.000 of meer? En zijn de verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd en is uw project afgerond? Dan kunt u vaststelling aanvragen. Bij vaststelling van uw subsidie ontvangt u tot maximaal 30% van het subsidiebedrag, afhankelijk van de beoordeling van uw vaststelling.

Meer informatie over het aanvragen van vaststelling leest u op DUMAVA: Aanvraagproces.

Controle

Wij controleren of het juist is dat u subsidie krijgt. Bewaar daarom documenten en facturen van uw aanvraag minimaal 5 jaar. Tijdens een controle kunnen we hierom vragen.

Doel van de regeling

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is namelijk veel maatschappelijk vastgoed. Daarnaast hebben deze gebouwen ook een voorbeeldfunctie. Het hoofddoel van deze regeling is daarom om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Door de regeling jaarlijks open te stellen, kunnen we het maatschappelijk vastgoed sneller verduurzamen. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot en dragen we bij aan nationale en Europese ambities om dit proces te versnellen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?