Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Gepubliceerd op:
23 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2023

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 3 oktober 2022
07:00 (CET)
Einddatum:
vrijdag 4 november 2022
16:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvraag
Totaal budget:
€ 150.000.000

Aanvragen

Het is op dit moment niet mogelijk DUMAVA aan te vragen. De regeling is eerder gesloten dan verwacht, omdat het budget op is. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend, dan er geld beschikbaar is.

Bent u uw aanvraag nog aan het voorbereiden? Ga daar dan vooral mee door. U kunt bij de volgende ronde weer een aanvraag indienen. DUMAVA gaat begin januari 2024 nog een keer open. We doen op dit moment ons best om deze datum naar voren te halen.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+. Heeft u deze nog niet? Vraag dan alvast eHerkenning aan. 

Voor wie?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf.

Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking voor DUMAVA.  

Betaalt u als onderneming inkomsten- of vennootschapsbelasting? Dan komt u niet in aanmerking voor DUMAVA. U komt mogelijk wel in aanmerking voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)  of Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil)

Twijfelt u of u als eigenaar van maatschappelijk vastgoed binnen de doelgroep van DUMAVA valt? Neem contact met ons op

U vindt de regelingstekst in de publicatie Staatscourant onderaan deze pagina, onder Meer weten?.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Wilt u weten voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt krijgen? Deze vindt u hieronder in de maatregelenlijst. Hierin vindt u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen per maatregel.

Komt u in aanmerking?

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen? Lees goed de voorwaarden door van de regeling. U vindt deze op de pagina DUMAVA: Voorwaarden. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste voorwaarden:

 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. U vindt de maatregelenlijst in de paragraaf hierboven;
 • Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, voert u verduurzamingsmaatregelen uit;
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd voor 2012. Is uw vastgoed opgeleverd vanaf 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten nádat  u een subsidieaanvraag heeft ingediend. Dit kan vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat u pas vanaf 3 oktober 2022 een contract kan aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking; 
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend. U vindt hierover meer informatie in toelichting 3.6 van de regelingstekst.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Kiest u voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject? Hieronder leest u hoeveel u minimaal moet investeren en hoeveel subsidie u kunt krijgen.

1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen Integraal verduurzamingsproject

De subsidie is 30% van de projectkosten.
De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen.
Dit betekent dat uw minimale projectkosten €16.666 zijn. 

De subsidie is 30% van de projectkosten.
De minimale subsidiekosten zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen.
Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 83.333 zijn.

De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten.
Het laten opstellen van een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies is verplicht.

De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten.
Het laten opstellen van een Integraal Maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw, portefeuilleroutekaart met energielabel of DuMo-advies is verplicht.

De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten. De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan en zijn uw projectkosten dus lager dan € 83.333? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag. 

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan en zijn uw projectkosten dus € 83.333 of meer? Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna de overige 30% van de subsidiekosten. 

Hieronder vindt u alvast in het kort de stappen die u doorloopt als u deze subsidie aanvraagt. U leest hierover meer op de pagina DUMAVA: Aanvraagproces.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. Binnen 13 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. U vindt het besluit in de digitale omgeving waar u uw aanvraag heeft ingediend. U ontvangt hiervan ook bericht per e-mail of per post.

U kunt ook de status van uw aanvraag volgen in deze digitale omgeving. Alle belangrijke berichten vindt u onder ‘Mijn aanvragen’. U kunt inloggen via onderstaande knop.

Vaststelling aanvragen

Heeft u subsidie aangevraagd voor € 25.000 of meer? En zijn de verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd en is uw project afgerond? Dan kunt u vaststelling aanvragen. U doet dit met de blauwe knop die hier uiterlijk juni 2023 verschijnt.

Op de aanvraagprocespagina onder Benodigde gegevens en verklaringen, leest u welke gegevens u moet aanleveren. Bij vaststelling van uw subsidie ontvangt u de resterende 30% van het subsidiebedrag.

Webinar

Op dinsdag 13 september 2022 vond het webinar over DUMAVA plaats. Hierin vertelden we u alles over de regeling, het aanvraagproces en meer. Kijk het webinar terug 

De meest gestelde vragen uit het webinar en onze antwoorden, vindt u in het onderstaande document. We hopen u hiermee op weg te helpen.

Resultaten 1e aanvraagronde

2e aanvraagronde DUMAVA

Het totale budget voor de 1e ronde van DUMAVA was € 150 miljoen. In 2024 gaat de regeling opnieuw open en is er nieuw budget beschikbaar. Het is mogelijk dat de regeling dan wijzigt. Op deze manier kunnen we leren van de 1e aanvraagronde en de regeling zo goed mogelijk laten aansluiten op uw behoefte. Wat er wijzigt in de 2e aanvraagronde is nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Controle

Wij controleren of het juist is dat u subsidie krijgt. Bewaar daarom documenten en facturen van uw aanvraag minimaal 5 jaar. Tijdens een controle kunnen we hierom vragen.

Doel van de regeling

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is namelijk veel maatschappelijk vastgoed. Daarnaast hebben deze gebouwen ook een voorbeeldfunctie. Het hoofddoel van deze regeling is daarom om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Oriënterend gesprek over DUMAVA?

Neem contact met ons op voor een gratis oriënterend gesprek met een van onze adviseurs. We informeren u graag over de subsidie en alle vervolgstappen. Hiermee voorkomt u teleurstelling. Vul het contactformulier op de volgende manier in:

 1. Vink aan: 'Bedrijf/instelling' en vervolgens 'Duurzaam'.
 2. Vul onder vragen/opmerkingen in: 'Adviesgesprek DUMAVA'.
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?