Open voor aanvragen

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2024
Gepubliceerd op:
23 maart 2022

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of monumenten? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Uw aanvraag direct regelen

Hoogte subsidie en budget

Startdatum:
maandag 3 juni 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 31 oktober 2024
17:00
Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 als u 1, 2 of 3 maatregelen uitvoert, en minimaal € 25.000 bij een integraal project. In alle gevallen is het maximaal € 1,5 miljoen.
Totaal budget:
€ 452.300.000
In behandeling:
€ 314.854.091
Nog beschikbaar op 8 juli 2024:
30 % (€ 137.445.909)
Aanvullende informatie:
Nog gereserveerd voor integrale projecten: € 42.857.156

Voor wie?

U kunt DUMAVA aanvragen als u maatschappelijk vastgoed bezit in Nederland, zoals een school, gebedshuis of overheidsgebouw. Lees meer op de voorwaardenpagina.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor DUMAVA moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

  • U vraagt subsidie aan voordat u start met de verduurzamingsactiviteiten of een contract tekent met een aannemer. Let op: start u met de maatregelen voordat uw aanvraag is toegekend? Houd dan rekening met het risico dat u geen subsidie krijgt.
  • U voert verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een passend verduurzamingsadvies.
  • U voert een integraal verduurzamingsproject uit, óf u voert 1, 2 of 3 maatregelen uit. U leest de details in de officiële maatregelenlijst (zie hieronder). De voorwaarden en subsidiebedragen verschillen per project. 
  • Heeft u eerder DUMAVA ontvangen voor losse maatregelen aan uw vastgoed? Dan mag u een tweede keer aanvragen: voor andere losse maatregelen, óf een integraal project. Heeft u eerder DUMAVA-subsidie ontvangen voor een integraal traject? Dan kan u geen DUMAVA-subsidie meer ontvangen voor hetzelfde vastgoed. 
  • Heeft u eerder subsidie ontvangen voor dezelfde maatregelen, via een andere regeling? U kunt dan geen extra subsidie krijgen via DUMAVA.
  • Is uw vastgoed opgeleverd op of na 1 januari 2012? Dan komt u alleen in aanmerking voor DUMAVA als het vastgoed voor het einde van het project is afgesloten van het aardgas. Voor oudere panden geldt deze voorwaarde niet.

Bekijk alle voorwaarden

Wat is een integraal verduurzamingsproject?

Een integraal verduurzamingsproject is een maatregelenpakket gebaseerd op een Maatwerkadvies (of een Duurzame Monumenten-advies. Lees daarover meer op monumenten.nl). U leest meer over de 3 soorten integraal verduurzamingsprojecten in de maatregelenlijst hierboven.

Voor niet-monumentale panden moet het maatregelenpakket leiden tot een energieprestatieverbetering van minstens 3 energielabelstappen tot minimaal:

Voor monumenten moet het maatregelenpakket leiden tot:

  • Een energieprestatieverbetering, gemeten in een vermindering van het primaire energieverbruik met minstens 20%, óf 
  • Een energieprestatieverbetering van minstens 3 energielabelstappen tot minimaal een 'hoge energieprestatie', ook Renovatiestandaard genoemd

Let op: om DUMAVA aan te vragen voor de integrale verduurzaming van een monument is een Duurzame Monumenten-advies verplicht. Voor losse maatregelen is een DuMo-advies optioneel.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het grootste deel van DUMAVA is gereserveerd voor integrale projecten: € 283.700.000. Met een integraal project maakt u dus meer kans op subsidie. Daarnaast is € 47 miljoen van de beschikbare subsidie speciaal gereserveerd voor gebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs. Eigenaren van deze gebouwen kunnen deze gereserveerde subsidie aanvragen voor integrale verduurzamingsprojecten óf voor PV-panelen of PVT-panelen als losse maatregelen. 

Kiest u voor een integraal verduurzamingsproject, of voor 1, 2 of 3 losse verduurzamingsmaatregelen? Hieronder leest u hoeveel subsidie u kunt krijgen. In de maatregelenlijst hierboven vindt u meer informatie over eventuele maximumbedragen per maatregel.

Vergoeding projectkosten

Onder projectkosten vallen de kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid. Ook kosten voor indexering, sloop en lood- en asbestverwijdering mag u onder projectkosten rekenen. Daarnaast moeten de kosten technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan de maatregel. Dit betekent dat alleen de kosten in aanmerking komen die zijn gemaakt met als doel te verduurzamen en die noodzakelijk zijn om de maatregel aan te brengen.

Bereken uw subsidiebedrag 

Download de rekentool om te berekenen hoeveel subsidie u kunt aanvragen. Het gaat daarbij altijd om een schatting; u kunt geen rechten ontlenen aan de rekentool. De rekentools voor integrale verduurzamingsprojecten en losse maatregelen staan op verschillende tabbladen in onderstaand bestand. 

Uw aanvraag voorbereiden

Lees welke gegevens u moet aanleveren onder het kopje Benodigde gegevens en verklaringen.  

Adviesgesprek aanvragen

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet of heeft u specifieke vragen? 

Webinar DUMAVA 21 maart 2024

Op 21 maart 2024 organiseerde RVO een webinar over de nieuwe ronde van DUMAVA die opent op 3 juni 2024. In dit webinar leert u alles over de wijzigingen ten opzichte van 2023 en de aanvraagprocedure zelf. Kijk het webinar terug op Youtube

Aanvragen

Van 3 juni 2024, 9:00 uur, tot 31 oktober 2024 om 17:00 uur kunt u DUMAVA aanvragen.  U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. 

Op de dag dat het budget wordt overtekend, verloten we het budget dat die dag nog beschikbaar was tussen alle aanvragen. Als budget is overtekend, betekent dit dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is.

Na uw aanvraag

Na uw subsidieaanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. We beoordelen aanvragen op volgorde van ontvangst. Op de dag dat het budget wordt overtekend, verdelen we het beschikbare bedrag per loting onder de aanvragen van die dag. Binnen 13 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. U vindt het besluit in Mijn RVO. U ontvangt hiervan ook bericht per e-mail of per post.

U kunt ook de status van uw aanvraag volgen en uiteindelijk vaststelling aanvragen in Mijn RVO. Alle belangrijke berichten vindt u onder ‘Mijn aanvragen’.

Wanneer ontvangt u subsidie?

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan? Dan ontvangt u meteen 100% van het subsidiebedrag als wij uw aanvraag goedkeuren. 

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan? Dan ontvangt u eerst een voorschot van 70% als wij uw aanvraag goedkeuren. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna tot maximaal 30% van de subsidiekosten, afhankelijk van de beoordeling van de vaststelling. 

Aanvragen uit 2023 of 2022

De informatie op deze pagina geldt voor de huidige versie van de regeling. Vroeg u in 2022 of 2023 DUMAVA aan? Dan moet uw project misschien voldoen aan andere technische voorwaarden. In de maatregelenlijsten van 2022 en 2023 leest u de technische eisen terug die gelden voor deze oudere aanvragen. 

Cijfers per gemeente en provincie

Wilt u weten hoeveel DUMAVA in uw provincie of gemeente is verleend? En voor welke maatregelen dat was? U ziet het in één oogopslag in de Klimaatmonitor van Nederland.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?