Gesloten voor aanvragen

Extra betaling jonge landbouwers 2022

Gepubliceerd op:
13 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Bent u jonge landbouwer? Dan kunt u een extra subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Deze krijgt u bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. De betaling geldt voor maximaal 90 betalingsrechten en kunt u maximaal 5 jaar krijgen.

U vraagt de extra betaling jonge landbouwers aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan van 1 maart 2022 tot en met 15 mei 2022.

Budget

Het tarief voor de extra betaling jonge landbouwers 2022 is € 53,60. U kunt de extra betaling maximaal 5 jaar lang krijgen. En voor maximaal 90 betalingsrechten.

Voorwaarden

U moet zich houden aan de volgende voorwaarden:

 • U bent niet ouder dan 40 in het jaar waarin uw bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt. En u bent niet ouder dan 40 in het jaar waarin u voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft. We gaan uit van de leeftijd die u in die jaren op 31 december heeft.
 • U heeft blokkerende zeggenschap in het bedrijf. Op Blokkerende zeggenschap 2022 leest u hoe u aan deze voorwaarde voldoet.
 • U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • U heeft voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht tussen 1 januari 2017 en 15 mei 2022. Hieronder leest u wat wij als oprichting zien.
 • Het bedrijf waarvoor u de rechten aanvraagt is het eerste landbouwbedrijf dat u als bedrijfshoofd heeft opgericht. Of waarin u voor het eerst zeggenschap heeft gekregen.
 • Uw bedrijf vraagt op tijd uitbetaling van betalingsrechten aan in de Gecombineerde opgave.
 • Uw bedrijf vraagt op tijd uitbetaling van de extra betaling jonge landbouwers aan in de Gecombineerde opgave.
 • Uw bedrijf heeft nog niet eerder de extra betaling gekregen voor een andere jonge landbouwer.

Oprichting van uw bedrijf

De volgende situaties zien wij als oprichting van een bedrijf:

 • U heeft voor het eerst een landbouwbedrijf in eigen naam. Dit heeft u als natuurlijk persoon.
 • U bent voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap. Dit bent u als natuurlijk persoon en u heeft blokkerende zeggenschap.
 • U bent voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting. Dit bent u als natuurlijk persoon en u heeft blokkerende zeggenschap.

Aanvragen

U kunt niet meer aanvragen. U kunt hier de uitleg nog nalezen.

Eerste keer aanvragen

Uw bedrijf kan de extra betaling jonge landbouwers maximaal 5 jaar ontvangen. Heeft uw bedrijf nog niet eerder de extra betaling jonge landbouwers gekregen? Dan doet u in 2022 uw eerste aanvraag. Heeft u eerder een aanvraag gedaan? En kreeg u toen geen betaling, omdat u bijvoorbeeld te laat was of bent afgewezen? Dan zien wij uw aanvraag in 2022 opnieuw als eerste aanvraag.

Eerder aangevraagd en ontvangen

Heeft u in 2018 voor het eerst de extra betaling ontvangen? Dan is 2022 het laatste jaar waarin u de betaling kunt aanvragen. Als u de extra betaling al 5 jaar heeft ontvangen, dan kunt u de betaling niet meer krijgen. Ook niet als er in de tussentijd een andere jonge landbouwer bij het bedrijf werkt.

Meerdere jonge landbouwers in één bedrijf

Heeft uw bedrijf meerdere jonge landbouwers? Dan moet minstens één van hen voldoen aan de voorwaarden voor zeggenschap en leeftijd. Voldoen meerdere jonge landbouwers aan alle voorwaarden? Dan krijgt u de betaling maar één keer uitbetaald. We kennen de extra betaling namelijk toe aan het bedrijf en niet aan de jonge landbouwer(s).

Is de eerste extra betaling jonge landbouwers toegekend voor 2 jonge landbouwers in het bedrijf? En verlaat één van hen het bedrijf? Dan krijgt u de extra betaling in de volgende jaren nog steeds uitbetaald. Voldoen beide jonge landbouwers niet meer aan de voorwaarden? Maar heeft u wel een 3e jonge landbouwer die aan de voorwaarden voldoet? Dan krijgt u de betaling niet meer. De extra betaling was in de eerste aanvraag namelijk niet aan deze 3e jonge landbouwer toegekend.

Jonge landbouwer in meer dan één bedrijf

Bent u jonge landbouwer in meer dan één bedrijf? Dan kunt u de extra betaling alleen krijgen voor het bedrijf dat u als eerste heeft gestart. Is dit bedrijf gestopt en heeft u de betaling nog niet maximaal 5 jaar ontvangen? Dan kunt u de extra betaling niet meer aanvragen bij een ander bedrijf. Behalve als het volgende bedrijf een voortzetting is van het eerste bedrijf.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag doen we verschillende controles. Hierover leest u meer op Controles op uw aanvraag.

Beslissing

De beslisbrief van uw aanvraag ontvangt u tussen 1 december 2022 en 30 juni 2023. Keuren we uw aanvraag goed? Dan ontvangt u vaak eerst de uitbetaling en één tot 2 weken later de brief. U leest in de beslisbrief op basis van welke jonge landbouwer(s) we de betaling hebben toegekend. Als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u een afwijsbrief met de reden. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Sanctie

Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten en de extra betaling jonge landbouwers aan? Maar zit er een verschil in de oppervlakte die u opgeeft en die wij uiteindelijk goedkeuren? Dan kunt u een sanctie krijgen op de basisbetaling en de extra betaling jonge landbouwers. Meer hierover leest u op Sanctie basisbetaling, extra betaling jonge landbouwers en NR.

Voorbeelden bij de voorwaarden

Voorbeeld leeftijd

Een man-vrouwmaatschap vraagt in 2019 voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aan. De zoon komt in 2021 bij de maatschap en heeft blokkerende zeggenschap. Vragen ze in 2022 voor het eerst de extra betaling jonge landbouwers aan? Dan moest de zoon in 2021 jonger zijn dan 41 jaar.

Voorbeeld bij eenmanszaak

Een jonge landbouwer heeft in 2020 een eenmanszaak opgericht. Hij heeft ook de dagelijkse leiding. Tot en met 2019 zat hij in een maatschap met zijn vader. Hij had toen geen blokkerende zeggenschap. In 2021 vraagt hij voor zijn eenmanszaak voor de eerste keer uitbetaling van betalingsrechten aan. Hij vraagt geen extra betaling jonge landbouwers aan. Dit doet hij pas in 2022. En in dat jaar werd hij 41 jaar. Hij voldoet aan de voorwaarden:

 • Leeftijd: in 2021 vroeg de jonge landbouwer voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aan. Hij was toen jonger dan 41.
 • Voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht: de jonge landbouwer heeft een eenmanszaak opgericht. Hij zat eerder in de maatschap van zijn vader, maar had daar geen blokkerende zeggenschap. De eenmanszaak is daarmee het eerste landbouwbedrijf waarvan de jonge landbouwer bedrijfshoofd is.
 • Startdatum extra betaling: de jonge landbouwer startte de eenmanszaak in 2020. Dat is binnen de periode van 1 januari 2017 tot en met 15 mei 2022.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?