Gesloten voor aanvragen

Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2019

Gepubliceerd op:
28 februari 2018
Laatst gecontroleerd op:
7 januari 2021

Houdt u kalveren voor de kalfsvleesproductie? En doet u voor de eerste keer mee aan een erkende kwaliteitsregeling? Vraag dan subsidie aan voor de kosten die u maakt voor de certificering voor deze kwaliteitsregeling.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Met deze subsidie stimuleren we de kalversector om mee te doen aan vrijwillige kwaliteitssystemen. Zo kan de sector doorgroeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Hiermee verbetert de kwaliteit van het kalfsvlees. En dat is goed voor de gezondheid van de mens en het welzijn van het dier.

Erkende kwaliteitsregeling

Vitaal Kalf van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is in 2019 als enige kwaliteitsregeling erkend.

Budget

Het budget in 2019 is € 6 miljoen. Het totale budget voor alle jaren van deze subsidie is € 30 miljoen. Vanaf 2017 is er 5 jaar lang een bedrag van € 6 miljoen per jaar beschikbaar.

Voor een aanvraag in 2019 krijgt u maximaal 3 jaar lang een vergoeding voor de jaarlijkse kosten om mee te doen aan de kwaliteitsregeling. U kunt jaarlijks maximaal € 3.000 subsidie krijgen.

Kosten waarvoor u subsidie krijgt

Voor de volgende kosten krijgt u subsidie:

 • de eenmalige kosten voor het aanmelden bij de kwaliteitsregeling;
 • de jaarlijkse bijdrage voor het meedoen aan de kwaliteitsregeling;
 • de kosten voor de controle of u voldoet aan de eisen van de kwaliteitsregeling.

Kosten waarvoor u geen subsidie krijgt

U krijgt geen subsidie voor:

 • de kosten om aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling te kunnen voldoen, zoals aanpassingen in de bedrijfsvoering;
 • de kosten voor het uitbesteden van de subsidieaanvraag.

Verdeling budget door rangschikking

De subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van 2 criteria rangschikken we de aanvragen: de bedrijfsgrootte en het antibioticagebruik. Het budget gaat naar de aanvragen met de hoogste rangschikking.

Lees meer hierover op de informatiepagina Rangschikking van de aanvragen.

Uitbetaling aanvragen

Heeft u subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen? Dan kunt u 3 jaar lang elk jaar uitbetaling van de subsidie aanvragen. U kunt elk jaar een bedrag van maximaal € 3.000 krijgen. Dit is voor de subsidiabele kosten voor deelname aan de kwaliteitsregeling. 

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag om uitbetaling stuurt u een aantal bijlagen mee:

 • Certificaat Vitaal Kalf:
  U stuurt een bewijs mee waaruit duidelijk wordt dat u voldoet aan de voorwaarden. Heeft de SKV uw Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s) gecertificeerd voor Vitaal Kalf? Stuur dan een kopie van het certificaat mee met uw aanvraag. De SKV moet deze hebben gegeven in de periode wanneer u de kosten heeft gemaakt.
 • Factuur en bewijs betaling:
  Stuur een kopie van de factuur mee. De hoogte van de kosten waarvoor u subsidie krijgt moet op de factuur te zien zijn. Ook moet u bewijs meesturen waarop wij kunnen zien dat u de factuur betaald heeft.
 • Accountantsverklaring:
  Voor deze subsidie moet u met een landbouwactiviteit als hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan bij KVK. Heeft u wel een landbouwactiviteit geregistreerd staan bij KVK, maar niet als hoofdactiviteit? Stuur dan een accountantsverklaring (een samenstellingsverklaring) mee met uw aanvraag.

Is de situatie hieronder op u van toepassing? Dan stuurt u ook nog de volgende bijlagen mee:

 • Bewijs vrijstelling btw-plicht:
  Hoeft u geen btw te betalen? Dan kunt u ook subsidie krijgen voor de btw. Dit kan tot een maximum van de totale kosten van € 3.000 per jaar. Geef dit aan in uw aanvraag.

Beslissing

Als wij uw uitbetalingsaanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag compleet is. U krijgt daarover bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijs? Dan heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren.

Hebben wij uw complete aanvraag voor uitbetaling ontvangen? Dan krijgt u de beslissing van ons binnen 13 weken. In de brief staat hoeveel subsidie u ontvangt. Dit bedrag is gelijk aan de betaalde kosten voor deelname aan Vitaal Kalf en de controle op de naleving van de voorwaarden. Het maximum is € 3.000.

Uitbetaling

Het subsidiebedrag maken wij binnen 6 weken over op uw rekening.

Is het overgemaakte bedrag lager dan het bedrag dat in de betalingsbrief of beslissing staat? Dan hebben wij het subsidiebedrag verrekend met een factuur die u heeft openstaan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Over een verrekening krijgt u apart bericht.

Alle openstellingen van deze subsidie

Heeft u in een ander jaar subsidie aangevraagd? Op onderstaande informatiepagina’s vindt u alle informatie over die aanvraagjaren.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?