Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden en verplichtingen SSEB Aanschaf

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2023

Wilt u in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden en verplichtingen.

Voorwaarden onderneming

 • Uw onderneming of groep van ondernemingen (economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen) moet eigenaar worden van de nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwmachine waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland en staat op het moment van aanvragen ingeschreven in het handelsregister onder een van de volgende SBI-codes: 39, 390, 41, 411, 412, 42, 421, 422, 429, 43, 431, 432, 433, 439, 4941, 50201, 7712, 7732, 7739, 77399. De SBI-code is de Standaard Bedrijfsindelingscode. Deze code laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is.

Voorwaarden overeenkomst

 • De overeenkomst moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: het merk, type, de handelsbenaming. En (indien van toepassing) tenminste de volgende technische eigenschappen: accucapaciteit in kilowattuur, continu elektrisch motorvermogen in kilowatt en vermogen van de brandstofcel in kilowatt.
 • U vraagt subsidie aan nadat u een overeenkomst heeft afgesloten die geen onherroepelijke verplichtingen bevat voor de aanschaf of financial lease van een emissieloze bouwmachine. Ook op het moment van uw subsidieaanvraag is deze overeenkomst nog niet definitief. Er staat in dat deze op een latere datum pas definitief wordt of zodra er subsidie verleend is. De overeenkomst mag sowieso pas definitief worden nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend.

Voorwaarden bouwmachine

 • De bouwmachine moet nieuw en emissieloos zijn.
 • De bouwmachine moet in de Lijst bouwmachines SSEB Aanschaf staan onder onderdeel A, B of C (met een J in de betreffende kolom) om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Download deze onder aan de pagina.
 • Voor een bouwvoertuig geldt dat deze de voertuigkwalificatie N2 of N3 heeft (volgens kentekenregister RDW) en de carrosseriecode 9, 10, 15, 16, 26, 27 en 28 of de aanduiding voor speciale doeleinden SF. Heeft het bouwvoertuig voertuigcategorie N2? Dan is er alleen een aanvraag mogelijk bij een gewicht vanaf 4.250 kg.
 • De elektrische aandrijfmotor met een brandstofcel of een loodvrij accupakket voor aandrijving van een opbouw (hulpfunctie) komt alleen in aanmerking als de hulpfunctie geplaatst wordt op een vrachtwagen met tenminste milieuklasse Euro VI. Ook moet de hulpfunctie de verbrandingsmotor automatisch afschakelen als de elektromotor van de hulpfunctie wordt gebruikt. Het batterijpakket moet met een stekker oplaadbaar zijn.
 • De bouwmachine is bedoeld (en wordt minimaal 70 % van de tijd gebruikt) voor het verrichten van bouwwerkzaamheden in de open lucht en in Nederland.
 • De bouwmachine beschikt - indien elektrisch aangedreven - over een continu elektrisch vermogen van 8 kilowatt of hoger.
 • Het accupakket bevat geen lood.

Instandhoudingsverplichting

 • De bouwmachine waarvoor u subsidie ontvangt, blijft na vaststelling van de subsidie 4 jaar uw eigendom.
 • Bouwmachines met een kenteken moeten op uw naam staan vanaf de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling in het kentekenregister van het RDW. Dit controleren wij periodiek in het kentekenregister. Voor bouwmachines zonder kenteken kunnen wij u om bewijs vragen. Denk bijvoorbeeld aan een verzekeringsbewijs waaruit blijkt dat de bouwmachine gedurende de 4 jaar na vaststelling van de subsidie in uw bezit is. Als u de bouwmachine binnen 4 jaar verkoopt, dan betaalt u de subsidie naar verhouding terug.
 • Bent u eigenaar van een bouwmachine met kenteken, maar stelt u deze via operational lease ter beschikking aan een klant die ermee rijdt en werkt? Dan mag u de bouwmachine ook op naam van deze klant (de lessee) zetten. U zet de bouwmachine via een verstrekkingsvoorbehoud* op uw naam in het kentekenregister van de RDW. Zo kunt u als eigenaar nog steeds subsidie krijgen.
 • In de 4 jaar na vaststelling van de subsidie toont u als subsidieontvanger desgevraagd aan dat de bouwmachine voor minimaal 70% van de tijd in Nederland en in de bouwsector wordt ingezet.

*Een verstrekkingsvoorbehoud zorgt er voor dat alleen uw maatschappij de tenaamstellingscode bij de RDW kan opvragen. De persoon of onderneming die het voertuig op naam krijgt, ontvangt geen tenaamstellingscode. Het voertuig kan hierdoor niet zomaar worden overgeschreven op naam van een andere eigenaar.

Download

Vragen over SSEB Aanschaf

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?