Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SSEB Retrofit: Voorwaarden en verplichtingen

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 december 2022

Wilt u in aanmerking komen voor SSEB Retrofit? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden en verplichtingen.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 9 mei 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 december 2022
11:00 AM (CET)

Voorwaarden

Voorwaarden voor uw onderneming

 • Uw onderneming of groep van ondernemingen (economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen) is eigenaar van het bouwwerktuig (of zeegaand bouwvaartuig) die u wilt ombouwen en waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Deze regeling is er voor bedrijven in de bouwsector die bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen ombouwen voor eigen gebruik. En voor bedrijven die omgebouwde bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen via lease of verhuur aan andere bedrijven aanbieden.
 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland en staat op het moment van aanvragen ingeschreven in het handelsregister onder een van de volgende SBI-codes*: 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739.

*De SBI-code is de Standaard Bedrijfsindelingscode. Deze code laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is.

Voorwaarden voor uw koop- of financial leaseovereenkomst

 • U schaft een ombouw naar zero-emissieaandrijving of SCR-katalysator aan, inclusief installatie.  Deze aanschaf doet u met een nog niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst. Ook op het moment van uw subsidieaanvraag is deze overeenkomst nog niet definitief. In de overeenkomst staat dat deze aanschaf op een latere datum pas definitief wordt of zodra er subsidie verleend is. De overeenkomst mag sowieso pas definitief worden, nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend.
 • De overeenkomst is gesloten op of na 1 januari 2022.

Netto-investeringskosten

De volgende netto-investeringskosten van de ombouw komen in aanmerking voor subsidie:

Bij ombouw naar zero-emissie (geen uitstoot):

 • aanschafkosten van een elektromotor, besturingselektronica, batterijpakket en/of brandstofcelsysteem met waterstof(drager)opslagsysteem;
 • uren van het installeren van de genoemde systemen of componenten;
 • materiaalkosten van montagemateriaal voor het installeren;
 • eventuele kosten om een CE-markering (keurmerk) te krijgen voor een substantiële aanpassing van de machine.

Bij ombouw met SCR-katalysator:

 • aanschafkosten van de SCR-katalysator;
 • kosten van de enkelstukskeuring van de katalysator;
 • uren van het installeren van de katalysator. Dit is inclusief het verleggen van leidingen;
 • materiaalkosten van montagemateriaal om de katalysator te monteren.

Om te bouwen bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig:

 • Het om te bouwen bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig is bedoeld (en wordt minstens 70% van de tijd gebruikt) voor  bouwwerkzaamheden in de open lucht in Nederland.
 • Bouwwerktuigen die op de 'Lijst bouwmachines SSEB Aanschaf en Retrofit' staan bij onderdeel A of zeegaande bouwvaartuigen bij onderdeel E, komen in aanmerking voor subsidie als ze passen binnen 1 van de 5 onderstaande situaties. Dit hangt af van een combinatie van criteria: of het om te bouwen bouwwerktuig al in gebruik is, de emissienorm waaraan deze nu voldoet, het motorvermogen én de beoogde emissievermindering.

De tabel toont de 5 situaties waarin subsidie mogelijk is voor de genoemde bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen.

Subsidiemogelijkheden

Optie De ombouw van motorvermogen Resultaat van de ombouw
1 Uw bouwwerktuig, pas aangeschaft of al in gebruik, met emissienorm fase V** Vanaf 19 kilowatt tot 56 kilowatt De ombouw leidt door installatie van een SCR-katalysator tot een emissiearm bouwwerktuig dat voldoet aan limietwaarden voor NOx***
2 Uw bouwwerktuig, al in gebruik, met emissienorm fase II, IIIA of IIIB ** Vanaf 56 kilowatt tot en met 560 kilowatt De ombouw leidt door installatie van een SCR-katalysator tot een emissiearm bouwwerktuig dat voldoet aan normen fase V voor NOx**
3 Uw bouwwerktuig, pas aangeschaft of al in gebruik Groter dan 560 kilowatt De ombouw leidt door installatie van een SCR-katalysator tot een emissiearm bouwwerktuig dat voldoet aan limietwaarden voor NOx***
4 Uw bouwwerktuig, al in gebruik ongeacht motorvermogen De ombouw leidt door inbouw en installatie van een elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of loodvrij accupakket, tot een emissieloos bouwwerktuig
5 Uw zeegaand bouwvaartuig, al in gebruik ongeacht motorvermogen De ombouw leidt door inbouw en installatie van een SCR-katalysator (met daarbij inbegrepen de certificering en het daarmee verbonden onderzoek) tot een zeegaand bouwvaartuig dat voldoet aan de dan geldende emissienorm voor NOx overeenkomstig voorschrift 13 Bijlage VI*

*De geldende emissienorm voor NOx volgens het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (2 november 1973, Londen):

 • voorschrift 13, onder 3a, van Bijlage VI, met protocollen en bijlagen met aanhangsels (Trb. 1975, 147), en
 • protocol bij dat Verdrag (17 februari 1978, Londen) met bijlage en aanhangsels (Trb. 1978, 188) en opvolgende amendementen ter vervanging.

**Emissienorm Fase II, Fase III a en III b, en Fase V zoals bedoeld in de bijlage bij de NRMM verordening
***Limietwaarden voor NOx: volgens tabel 1 in bijlage 3 van de regeling.

*De geldende emissienorm voor NOx volgens het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (2 november 1973, Londen):

 • voorschrift 13, onder 3a, van Bijlage VI, met protocollen en bijlagen met aanhangsels (Trb. 1975, 147), en
 • protocol bij dat Verdrag (17 februari 1978, Londen) met bijlage en aanhangsels (Trb. 1978, 188) en opvolgende amendementen ter vervanging.

**Emissienorm Fase II, Fase III a en III b, en Fase V zoals bedoeld in de bijlage bij de NRMM verordening
***Limietwaarden voor NOx: volgens tabel 1 in bijlage 3 van de regeling.

*De geldende emissienorm voor NOx volgens het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (2 november 1973, Londen):

 • voorschrift 13, onder 3a, van Bijlage VI, met protocollen en bijlagen met aanhangsels (Trb. 1975, 147), en
 • protocol bij dat Verdrag (17 februari 1978, Londen) met bijlage en aanhangsels (Trb. 1978, 188) en opvolgende amendementen ter vervanging.

**Emissienorm Fase II, Fase III a en III b, en Fase V zoals bedoeld in de bijlage bij de NRMM verordening
***Limietwaarden voor NOx: volgens tabel 1 in bijlage 3 van de regeling.

Emissiekeuring 

Gaat u uw bouwwerktuig of zeegaande bouwvaartuig ombouwen naar emissiearm? Wilt u daarbij een SCR-katalysator installeren en in aanmerking komen voor subsidie, eventueel gecombineerd met een roetfilter? Dan moet u aantonen dat het systeem voldoet aan het protocol en de emissie-eisen in bijlage 3 van de regelingstekst. Welke keuring u nodig heeft om dit aan te tonen, hangt af van:

 • het vermogen van de om te bouwen motor;
 • of het gaat om ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig.

Voor bouwwerktuigen kunt op 2 manieren aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. Voor zeegaande bouwvaartuigen gelden een aparte testprocedure en emissieverlagingseisen. Hieronder leest u wat het inhoudt.

Typegoedkeuring SCR-katalysator (bouwwerktuig)

 • De SCR-katalysator die geïnstalleerd wordt, heeft een UNECE R132 typegoedkeuring. Deze typegoedkeuring is vooral bedoeld voor bouwmachines met een motorvermogen tussen de 19 en 560 kW.
 • De typegoedkeuring moet aantonen dat de uitstoot van een machine in een bepaalde vermogensklasse voldoet aan de limietwaarden voor NOx uit tabel 1 in bijlage 3 van de regeling. Voor de typegoedkeuring is dat een aanvullende eis bovenop de reguliere R132-eis van minimaal 60% NOx-vermindering en minimaal 90% PM-verlaging. Daardoor voldoen bestaande typegoedkeuringen - wanneer beschikbaar - mogelijk niet aan de eisen van de subsidieregeling. Overleg hierover met uw leverancier.

Enkelstukskeuring na inbouw SCR-katalysator (bouwwerktuig)

 • Een gecertificeerd meetbedrijf heeft een emissietest gedaan bij het nabehandelingssysteem volgens de ISO8178-testprocedure. Een enkelstukskeuring is vooral bedoeld voor bouwmachines boven 560 kW of voor generatorsets. Maar deze kan ook toegepast worden voor bouwmachines van 19 tot 560 kW.
 • De enkelstukskeuring toont aan dat het bouwwerktuig voldoet aan de limietwaarden voor NOx uit tabel 1 in bijlage 3 van de regeling.

Keuring zeegaande bouwvaartuigen

 • Een gecertificeerd meetbedrijf voert de test uit (zoals overeenkomstig ISO 9001, 9003, 17020, 17025, VCA, NEN 14001 of vergelijkbaar) volgens de MARPOL 73/78 Annex VI onboard testprocedure.
 • Deze test moet aantonen dat wordt voldaan aan de limietwaarden voor NOx uit tabel 3 in bijlage 3 van de regeling.

Geen emissiekeuring nodig bij ombouw naar emissieloos

Er is géén emissiekeuring nodig bij een ombouw naar een emissieloos bouwwerktuig. Deze emissiekeuring geldt dus niet bij de inbouw en installatie van een elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of loodvrij accupakket.

Download

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?