Gesloten voor aanvragen

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a)

Gepubliceerd op:
24 december 2013
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2022

Heeft u de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-a) aangevraagd en is deze aanvraag vóór 1 januari 2016 goedgekeurd? U kunt dan 6 jaar lang elk jaar een betaling krijgen. Met deze subsidie zorgt u voor meer soorten dieren en planten op uw landbouw- of natuurgrond.

Deze regeling is gesloten. 2021 was het laatste jaar waarin u betaling kon aanvragen. In 2016 is het SNL-a overgegaan naar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Voorwaarden

Om de betaling te krijgen, moet u zich elk jaar houden aan de voorwaarden. Deze zijn niet bij alle provincies gelijk. Kijk daarom op de website van de provincie waarin uw percelen liggen. Kijk voor alle voorwaarden in de Subsidieverordening Natuur en Landschap van uw provincie.

Basisvoorwaarden aangepast

Op 1 januari 2020 hebben we de basisvoorwaarden aangepast. Wilt u weten wat er is gewijzigd? Kijk dan op de website van Overheid.nl.

Na uw aanvraag

Heeft u de betaling aangevraagd in 2021? Dan gaan wij uw aanvraag beoordelen. U hoort tussen 1 januari en half mei 2022 of wij uw aanvraag goedkeuren en uitbetalen.

Controle

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u het beheer goed uitvoert. Dit gebeurt met een administratieve controle of controles in het veld. U krijgt vooraf geen melding van een veldcontrole. Een controleur mag overal op uw bedrijf kijken, ook in uw administratie.

Controlerapport en beoordeling

De controleur vertelt u wat de resultaten zijn van de controle. U kunt zelf een opmerking toevoegen aan het controlerapport. De controleur kan u niet vertellen wat de (mogelijke) gevolgen zijn van de resultaten. Dat doen wij.

Wij beoordelen het rapport en laten u weten wat wij hierover beslissen. We houden hierbij zo veel mogelijk rekening met uw opmerkingen. Heeft u extra informatie waar we rekening mee moeten houden bij de beoordeling? Dan ontvangen we die graag van u.

Na de controle

Als de resultaten van de controle goed zijn, dan krijgt u uw jaarlijkse subsidiebetaling. Zijn deze niet goed? Dan krijgt u misschien geen betaling. Ook kunnen wij eerdere betalingen terugvragen of een korting geven. Die bedragen verrekenen we met uw eerstvolgende betaling. Ook ontvangt u een brief waarin staat wat u moet verbeteren en hoe u kunt reageren op onze beslissing.

Vragen over SNL-a?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?