Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden klimaatinvesteringen industrie

Gepubliceerd op:
9 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2023

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI)? En waar u rekening mee moet houden bij het indienen van uw aanvraag?

Op deze pagina vindt u de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen bestemd voor individuele ondernemingen uit de industrie. En die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. Onder industrie verstaan we het geheel van ondernemingen die:
  • materiële goederen produceren, waarbij grondstoffen worden verwerkt. En waarbij sprake is van een hoge graad van mechanisering en automatisering. Het gaat dan om ondernemingen in hoofdgroep C van de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Of
  • afval en afvalwater verwerken. Het gaat dan om ondernemingen in hoofdgroep E van de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Of
  • energie distribueren. Het gaat dan om ondernemingen in hoofdgroep D van de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
   Bekijk de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Het project moet CO2-verlaging opleveren. En passen in de themabeschrijving van de regeling. Onder CO2 verstaan we ook CO₂-equivalent.
 • Onder CO₂-equivalent verstaan we de hoeveelheid CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6, die overeenkomstig de vastgestelde factoren in de regeling hetzelfde broeikaseffect oplevert als een massaeenheid CO₂.
 • De investering moet zich bewezen hebben in 3 of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie. Of in een project waarvan op grond van de DEI+ al een subsidieaanvraag ingediend kan worden.
 • Het project moet u binnen een periode van 3 jaar uitvoeren na de start van de activiteiten.
 • De terugverdientijd van de investering zou zonder subsidie meer dan 5 jaar zijn. 
 • De investering is geen zekere of voorwaardelijke maatregel die al is opgenomen in een energie-efficiëntieplan (EEP). Dit is het geval als de onderneming deelneemt aan het MJA3/MEE-convenant of het Addendum op het MEE-convenant.
 • De kwaliteit van het project is voldoende.
 • De te verlenen subsidie is € 125.000 of meer.
 • U mag niet starten met het project of hiervoor verplichtingen aangaan, voordat u de subsidieaanvraag indient.

Uitgebreidere informatie over de voorwaarden leest u in de handleiding.

Terugverdientijd en referentie

 • De subsidie is alleen bedoeld voor investeringen in maatregelen/projecten (zonder subsidie) met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar. 
 • De terugverdientijd en de behaalde CO2-reductie (of vergelijkbare reductie) berekent u, als dit van toepassing is, over een minder milieuvriendelijke techniek of technologie (retentie-investering) die in Nederland minder gangbaar is.
 • Bedrijven die aantonen niet te vallen onder artikel 2.15 eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer, mogen bedrijfsspecifieke energieprijzen gebruiken bij de berekening van de terugverdientijd.

Regel private financiering goed en op tijd

Als u een aanvraag indient, moet u kunnen aantonen dat de financiering van uw eigen aandeel geregeld is. Lees op de pagina Financiering subsidieproject hoe wij de financiering van uw eigen bijdrage in het project toetsen.

Vragen over VEKI?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?