Open voor aanvragen

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Gepubliceerd op:
3 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2023

Wilt u binnen uw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Doet u dit voor eigen rekening en risico, maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan.

Startdatum:
woensdag 15 maart 2023
08:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 9 januari 2024
16:00 (CET)
Het maximale subsidiebedrag is € 15 miljoen. De regel geldt: 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'.
Totaal budget:
€ 138.000.000
Verleend:
€ 9.208.785
Nog beschikbaar:
93 % (€ 128.791.215)

Waarvoor krijgt u subsidie?

Deze subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten. Daar krijgt u subsidie voor uit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

U vraagt subsidie aan voor investeringen in de volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie:
  U vraagt subsidie aan voor investeringen waardoor u minder energie gaat verbruiken binnen (het productieproces van) uw onderneming.
 • Recycling en hergebruik van afval:
  U verwerkt de afvalstoffen opnieuw tot producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel of een ander doel. Met hergebruik bedoelen we elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn. U gebruikt ze opnieuw voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. 
 • Lokale infrastructuur: 
  Deze projecten zijn investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen. Ze moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om de infrastructuur te exploiteren, vindt op open, transparante en niet-discriminerende basis plaats. 
 • Overige CO2-verlagende maatregelen:
  De investering moet leiden tot minder uitstoot van CO₂ of andere broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming. 

Meer details over deze thema's leest u in de handleiding:

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de zojuist genoemde thema's. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling. En aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Uitgebreidere informatie over de voorwaarden leest u in de handleiding.

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt subsidie aan in ons digitale aanvraagportaal. Sla tussendoor op als u later verdergaat. Bereid uw aanvraag goed voor. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult. Met de knop 'Uw aanvraag direct regelen' komt u met eHerkenning bij het aanvraagportaal.

"Overheidssteun was cruciaal voor de start van mijn bedrijf"

Een mooi voorbeeld van een investering met hulp van de VEKI deed Healix. Dit bedrijf recyclet afgedankte touwen en netten en zorgt daarmee voor een forse besparing op de CO2-uitstoot (120.000 ton over een periode van 5 jaar) en fossiele brandstof.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

“Deze steun was cruciaal voor de start van mijn bedrijf, zo kon ik de machines kopen. Zonder het duurzame karakter van het bedrijf had ik ook nooit goedkeuring van de bank gekregen. In de maatschappij is er een omslag gaande dat we duurzamer willen leven. Ook ik als ondernemer moet daarin mee. ” Lees meer over dit project

Marcel Alberts
Eigenaar Healix
Marcel Alberts oprichter van Healix

Aanvragen

U kunt VEKI aanvragen vanaf 15 maart 2023, 09:00 uur tot 9 januari 2024, 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' onderaan deze pagina, komt u in ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?