Gesloten voor aanvragen

Vergroeningsbetaling 2022

Gepubliceerd op:
10 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten aan? Dan moet u ook aan de vergroeningseisen voldoen. Zo helpt u mee aan de bescherming van milieu en natuur. U krijgt de vergroeningsbetaling samen met de basisbetaling.

U vraagt de vergroeningsbetaling aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan van 1 maart 2022 tot en met 15 mei 2022.

Budget

De vergroeningsbetaling is 43,134% van de waarde van de basisbetaling. De vergroeningsbetaling is in 2022 € 103,78 per hectare.

Voorwaarden

U moet zich houden aan 3 vergroeningseisen. Bij iedere vergroeningseis horen andere voorwaarden:

Vrijstelling

Soms hoeft u niet aan de voorwaarden te voldoen. U krijgt dan vrijstelling. Op Gewasdiversificatie 2022 en Ecologisch aandachtsgebied 2022 leest u in welke situaties u vrijstelling krijgt.

Heeft u geen vrijstelling? En voldoet u niet aan alle vergroeningsvoorwaarden? Dan krijgt u minder vergroeningsbetaling en krijgt u mogelijk een korting op uw basisbetaling.

Na uw aanvraag

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling doen we verschillende controles. De beslissing en uitbetaling zijn tussen 1 december 2022 en 30 juni 2023. Lees hierover meer op Controles op uw aanvraag.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?