Gesloten voor aanvragen

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022

Gepubliceerd op:
23 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 september 2022

Vraagt u uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan in de Gecombineerde opgave? U kunt hiervoor een voorschot aanvragen. De aanvraagtermijn is van 5 september tot en met 26 september. In het najaar van 2022 krijgt u dan al een deel van de uitbetaling. U moet zich wel houden aan de voorwaarden.

Voorschotbedrag

Het voorschot is € 270 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond? Dan kijken we bij uw voorschot naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat u voor uitbetaling heeft opgegeven.

Voor nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve geven we geen voorschot.

Voorwaarden

Om het voorschot te krijgen, moet u:

  • de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling hebben aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • recht hebben op een voorschotbedrag van minimaal € 400;
  • in het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun (hebben) ontvangen. Heeft uw bedrijf het maximale bedrag van € 20.000 al bereikt? Of gaat u met het voorschot over dit bedrag heen? Dan heeft u geen recht op het voorschot. Meer informatie vindt u op De-minimissteun voorschot GLB.

Na uw aanvraag

U krijgt eind september of in oktober 2022 een beslisbrief. Daarin leest u of u een voorschot krijgt. Ontvangt u een voorschot? Dan betalen we dat direct uit.

Heeft u in juni 2022 al een voorschot aangevraagd? Dan heeft u daarover in juli of augustus 2022 een beslisbrief gekregen.

Controles

Bij het betalen van het voorschot hebben we nog geen controles gedaan. Bijvoorbeeld of u zich houdt aan de vergroeningseisen. Uw voorschot verlagen we met nog openstaande vorderingen vanuit het GLB.

Directe betalingen

Vanaf december betalen we de directe betalingen uit. Die verlagen we dan met uw voorschot.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?