Gesloten voor aanvragen

Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels 2018

Gepubliceerd op:
26 september 2018
Laatst gecontroleerd op:
6 januari 2023

Investeert u in maatregelen voor het verbeteren van de leefgebieden voor weide- en akkervogels? En doet u dat met het doel om meer weide- en akkervogels te behouden? Dan kon u daarvoor de subsidie Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels 2018 aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Is de subsidie aan u toegekend, dan kunt u wel deelbetalingen aanvragen en een voortgangsrapportage versturen. Op 1 mei 2020 gaat deze regeling in vernieuwde vorm open, met andere voorwaarden.

Deze regeling is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Voor wie?

De subsidie Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels 2018 is voor collectieven van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) of samenwerkingsverbanden daarvan. Als collectief heeft u een geldig certificaat collectief agrarisch natuurbeheer.

Budget

Voor deze subsidie is € 9 miljoen beschikbaar vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels 2018 aangevraagd en is uw aanvraag goedgekeurd? Dan kunt u op mijn.rvo.nl deelbetalingen aanvragen, uw voorgangsrapportage versturen en wijzigingen doorgeven. Daarvoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen van minimaal € 25.000. Dit kunt u aanvragen als agrarisch collectief of als samenwerkingsverband van agrarische collectieven. U vraagt de deelbetaling aan op mijn.rvo.nl. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing.

Met uw aanvraag van een deelbetaling stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Facturenoverzicht. Vraag hiervoor een format aan via weideakkervogels@rvo.nl.
 • Alle facturen die in uw facturenoverzicht staan. Zorg ervoor dat iedere factuur hetzelfde nummer heeft als in het facturenoverzicht.
 • Betaalbewijzen van alle facturen in het facturenoverzicht. Zorg ervoor dat elk betaalbewijs hetzelfde nummer heeft als in het facturenoverzicht.
 • Als u personeelskosten heeft opgegeven: urenregistraties personeel. Vraag hiervoor een format aan via weideakkervogels@rvo.nl.
 • Als u personeelskosten heeft opgegeven: loonstroken van de maanden waarin aan dit project is gewerkt, of een jaaropgave. Op de jaaropgave moeten dezelfde onderdelen staan als op de loonstrook.
 • Als er een eindejaarsuitkering in de berekening is opgenomen: bewijsstuk waaruit blijkt dat de eindejaarsuitkering niet afhangt van een prestatie.
 • Onderbouwing van de redelijkheid/marktconformiteit van de kosten, bijvoorbeeld meerdere offertes.
 • Andere bijlagen om uw aanvraag te onderbouwen. Of dit nodig is, staat in uw subsidiebeslissing.

Voortgangsrapportage versturen

Vóór 31 december 2020 stuurt u ons een verslag van hoe uw project loopt: de voortgangsrapportage. Dit doet u met het digitale formulier op mijn.rvo.nl. U bent verplicht om met de rapportage publicatie- en voorlichtingsmateriaal van uw project mee te sturen.

Wijzigingen doorgeven

Als er iets wijzigt tijdens de uitvoering van uw project, dan geeft u dit aan ons door. U mag de wijziging pas uitvoeren als u toestemming van ons heeft. U meldt de wijziging op mijn.rvo.nl. Stuur documenten mee met uitleg over de wijziging. Gaat het om een financiële wijziging? Stuur dan een aangepaste begroting mee.

Subsidievaststelling aanvragen

Heeft u uw project afgerond? Dan stuurt u binnen 13 weken een aanvraag voor subsidievaststelling op. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. U vraagt dan ook de laatste 10% van uw subsidie aan. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing.

Krijgt u nog subsidie? Dan staat het bedrag binnen 6 weken na de beslissing op uw rekening.

Bijlagen bij uw subsidievaststelling

Met de aanvraag van uw subsidievaststelling stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Het eindrapport van uw project. U heeft hiervoor al een format gekregen.
 • Bewijzen van uw laatste betaling. Dit zijn dezelfde bewijzen die u ook bij een aanvraag voor een deelbetaling verstuurt.

Meer weten?

Heeft u een inhoudelijke vraag over de wet- en regelgeving? Of wilt u bijvoorbeeld weten of u voor bepaalde kosten subsidie krijgt? Stuurt u deze vraag dan naar Weideakkervogels@rvo.nl. Meer informatie over de wet- en regelgeving vindt u in de regeling Europese EZ subsidies.

Achtergrond

De subsidie Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies. De subsidie valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?