Marktstudies Team Internationale Organisaties

Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2024
Gepubliceerd op:
20 januari 2022

Het Team Internationale Organisaties (TIO) publiceert regelmatig marktstudies over kansrijke sectoren in het buitenland. Met deze studies krijgt u goed inzicht of een bepaalde sector in een bepaald land voor u zakelijke kansen biedt. Bekijk het overzicht en vraag een marktstudie aan met de aanvraagknop. U ontvangt daarna meteen een link naar het rapport.

Studie Nature-based Solutions in West-Afrikaanse kustgebieden

Deze marktstudie (Engelstalig) brengt in kaart welke Nature-based Solutions (NBS) op dit moment in ontwikkeling zijn op diverse locaties langs de West-Afrikaanse kust. Het rapport beschrijft de huidige stand van zaken voor een dertigtal projecten. Het informeert welke oplossingen er zijn voor problemen zoals overstromingen en erosie langs de West-Afrikaanse kustlijn. Ook gaat het in op de zakelijke kansen die er zijn voor een herstel van de natuurlijke omgeving en het betrekken van de lokale gemeenschap.

Hieronder vindt u het rapport. Meer weten? Op de website van HKV Lijn in Water vindt u een interactieve map met de locaties waar de projecten zich bevinden en een aantal factsheets met uitgelichte projecten.

Financiering van Nature-based Solutions in kustgebieden

Deze marktstudie (Engelstalig) richt zich op het financieringslandschap en de stakeholders die actief zijn in de kustgebieden van Afrika en zuiden en zuidoosten van Azië. Het rapport kijkt ook naar projecten om blue carbon-ecosystemen te herstellen. Zoals kustgebieden met mangroven en zeegrassen, die de kust beschermen en de lokale economie verbeteren. De marktstudie laat zien waar kansen liggen voor de Nederlandse watersector.

Kansen in kustbescherming in West-Afrika (WACA-programma)

Deze marktstudie (Engelstalig) kijkt naar de mogelijkheden voor de Nederlandse private sector in kustbeschermingsprojecten van het Wereldbankprogramma West Africa Coastal Areas Management Program (WACA). Wie zijn de belangrijkste stakeholders en wat is hun rol binnen de projecten? Ook behandelt de studie de uitdagingen bij kustbeschermingsprojecten, en kijkt daarbij specifiek naar de problemen die Nederlandse bedrijven ervaren met WACA-projecten. Tot slot geeft het rapport een overzicht van WACA-projecten die interessant zijn voor Nederlandse ondernemers.

Klimaatadaptatie projecten in Vietnam, Filipijnen en Indonesië

Deze marktstudie (Engelstalig) kijkt naar de zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van klimaatadaptatie in Vietnam, Filipijnen en Indonesië. In het bijzonder kijkt de studie naar de aanbestedingen vanuit de Wereldbank en Asia Development Bank.

Kansen in de gezondheidssector in Roemenië en Oezbekistan

Deze marktstudie (Engelstalig) kijkt naar de zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers in de gezondheidssector in Roemenië en Oezbekistan. In het bijzonder naar de mogelijkheden die ontstaan uit de investeringen van de internationale financiële organisaties die daar actief zijn: Wereldbank, IFC, EBRD, EIB, EU, en ADB. Deze studie laat ook de de laatste ontwikkelingen in de 2 landen zien.

Vragen over Marktrapporten TIO?

Neem contact op met TIO: tio@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?