Windpark Windplan Groen - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021
Gepubliceerd op:
6 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Windplan Groen.

Zienswijzen

Inpassingsplan

De ministers van EZK en van BZK maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van windpark Windplan Groen. Dit is het Rijksinpassingsplan.

Ontwerpbesluit Besluit
Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Milieueffectrapport (MER)

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r.

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr   Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

 
Wabo Ansjovisstroom Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 49 MB)

 
Ontwerpbesluit (pdf, 254 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 160 kB)
Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 313 kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 145 kB)
 
2

 
Wabo Hanze Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 56 MB)

 
Ontwerpbesluit (pdf, 202 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 178 kB)
Bijlagen (pdf, 8 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 260 kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 160 kB)
 
3

 
Wabo Hoge Vaart Zuid Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 58 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 253 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 172 kB)
Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 232 kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 155 kB)
 
4
 
Wabo Transformatorstation Hoge Vaart Gemeente Dronten
 
Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 195 kB)
Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 173 kB)
 
5

 
Wabo Hondtocht 3 Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 50 MB)

 
Ontwerpbesluit (pdf, 254 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 162 kB)
Bijlagen (pdf, 7 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf 232kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 147 kB)
 
6

 
Wabo Kubbeweg 2 Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 55 MB)

 
Ontwerpbesluit (pdf, 199 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 172 kB)
Bijlagen (pdf, 588 kB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 254 kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 178 kB)
 
7

 
Wabo Oldebroekertocht 3 Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 50 MB)

 
Ontwerpbesluit (pdf, 199 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 173 kB)
Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 252 kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 155 kB)
 
8

 
Wabo Olsterwind Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 53 MB)

 
Ontwerpbesluit (pdf, 199 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 160 kB)
Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 177 kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 146 kB)
 
9

 
Wabo Vires Venti Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 50 MB)

 
Ontwerpbesluit (pdf, 264 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 165 kB)
Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 313 kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 146 kB)
 
10

 
Wabo XY-Wind Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 53 MB)

 
Ontwerpbesluit (pdf, 202 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 177 kB)
Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 184 kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 155 kB)
 
11

 
Wabo Zeebiestocht 2 Gemeente Dronten

 
Aanvraag (pdf, 53 MB)

 
Ontwerpbesluit (pdf, 200 kB)
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 163 kB)
Bijlagen (pdf, 591 kB) toegevoegd dd 2 mei 2019
Besluit (pdf, 181 kB)
Besluit maatwerkvoorschriften (pdf, 148 kB)
 
12
 
Wabo Transformatorstation Zeebiestocht Gemeente Dronten
 
Aanvraag (pdf, 7 MB)
 
Ontwerpbesluit (pdf, 195 kB)
Bijlagen (pdf, 5 MB) toegevoegd dd 6 mei 2019
Deze aanvraag is ingetrokken d.d. 12 september 2019
Intrekkingsbrief (pdf, 42 kB)
13 Wet natuurbescherming - gebieden Provincie Flevoland Aanvraag (pdf, 32 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 847 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
14 Wet natuurbescherming – soorten Provincie Flevoland Aanvraag (pdf, 33 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 2 MB)
15

 
Waterwetvergunning Waterschap Zuiderzeeland

 
Aanvraag (pdf, 51 MB)

 
Ontwerpbesluit a (pdf, 146 kB)
Ontwerpbesluit b (pdf, 157 kB)
Ontwerpbesluit c (pdf, 157 kB)
Besluit a (pdf, 1 MB)
Besluit b (pdf, 1 MB)
Intrekkingsverzoek besluit c (pdf, 38 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?