Service menu right

Windpark Windplan Groen - fase 1

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project. Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

0. Zienswijzen

1. Inpassingsplan

De ministers van EZK en van BZK maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van windpark Windplan Groen. Dit is het Rijksinpassingsplan.

OntwerpbesluitBesluit
Ontwerp-inpassingsplan (link naar RO-portaal) 

Printversie:

 

2. Milieueffectrapport (MER)

Op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het MER opgesteld:

3. Aanvragen en vergunningen

NrNaam vergunningAanvraagOntwerpbesluitBesluit
1

Wabo Ansjovisstroom

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 49 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 254 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 160 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
2

Wabo Hanze

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 56 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 202 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 178 kB)

Bijlagen (pdf, 8 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
3

Wabo Hoge Vaart Zuid

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 58 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 253 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 172 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
4

Wabo Transformatorstation Hoge Vaart

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 6 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 195 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
5

Wabo Hondtocht 3

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 50 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 254 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 162 kB)

Bijlagen (pdf, 7 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
6

Wabo Kubbeweg 2

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 55 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 199 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 172 kB)

Bijlagen (pdf, 588 kB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
7

Wabo Oldebroekertocht 3

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 50 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 199 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 173 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
8

Wabo Olsterwind

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 53 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 199 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 160 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
9

Wabo Vires Venti

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 50 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 264 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 165 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
10

Wabo XY-Wind

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 53 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 202 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 177 kB)

Bijlagen (pdf, 6 MB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
11

Wabo Zeebiestocht 2

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 53 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 200 kB)

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften (pdf, 163 kB)

Bijlagen (pdf, 591 kB) toegevoegd dd 2 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
12

Wabo Transformatorstation Zeebiestocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 7 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 195 kB)

Bijlagen (pdf, 5 MB) toegevoegd dd 6 mei 2019

Besluit (pdf, MB)
13

Wet natuurbescherming - gebieden

Provincie Flevoland

Aanvraag (pdf, 32 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 847 kB)Besluit (pdf, MB)
14

Wet natuurbescherming – soorten

Provincie Flevoland

Aanvraag (pdf, 33 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB)Besluit (pdf, MB)
15

Waterwetvergunning

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvraag (pdf, 51 MB)

Ontwerpbesluit a (pdf, 146 kB)

Ontwerpbesluit b (pdf, 157 kB)

Ontwerpbesluit c (pdf, 157 kB)

Besluit (pdf, MB)

Gelijktijdig met de ter inzage legging van het ontwerpinpassingsplan ligt ook een ontwerpbesluit van de provincie Flevoland over de wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland ter inzage bij de provincie. De ontwerp Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen betreft het optimaliseren van de plaatsingszones bij de Pijlstaartweg, Harderringweg, Hoge Vaart en Kokkeltocht en het aanwijzen van drie extra plaatsingszones aan de Ansjovistocht, Zeebiestocht en Verlengde Hondtocht Noord.Dit besluit valt echter niet onder de RCR-procedure en tegen dit besluit is ook geen beroep mogelijk bij de Raad van State. Wel kunt u hierop nu een zienswijze indienen. Het ontwerpbesluit van gedepu-teerde staten is apart gepubliceerd en in te zien op de website www.flevoland.nl.