Subsidie dierentuinen voor coronaschade november – juni: kosten en omzetverlies

Gepubliceerd op:
15 december 2021

U vraagt de Subsidie dierentuinen voor coronaschade aan voor de tweede openstelling. Maar voor welke kosten? En hoe berekent u die?

Soort dierentuin

Voor welke periodes u subsidie kunt krijgen, hangt af van wat voor soort dierentuin u heeft:

 • Dierentuinen met alleen buitenverblijven of binnen- en buitenverblijven: u kunt alleen subsidie aanvragen voor periode 1.
 • Dierentuinen met alleen binnenverblijven: u kunt subsidie aanvragen voor periode 1 en 2.

Dit zijn de periodes:

 • Periode 1: van 9 november 2020 tot en met 18 november 2020. En van 15 december 2020 tot en met 19 mei 2021.
 • Periode 2: Van 19 mei 2021 tot en met 4 juni 2021.

Vaste kosten voor dierverzorging

U vraagt subsidie aan voor de vaste kosten die nodig zijn voor de dierverzorging. En voor een veilig verblijf van mens en dier in de dierentuin. Hieronder vallen:

 • 70% van de kosten voor personeel dat heeft gewerkt;
 • de parkkosten;
 • alle kosten die nodig zijn voor het beschermen van het dierenwelzijn.

Heeft u voor deze kosten al een vergoeding gekregen van uw verzekering? Dan halen we deze vergoeding af van de Subsidie dierentuinen voor coronaschade 2e periode.

Terugrekenen naar aantal dagen

In de berekening nemen we voor elke subsidieperiode een vast aantal dagen:

 • Periode 1: 165 dagen (van 9 november 2020 tot en met 18 november 2020 en van 15 december 2020 tot en met 18 mei 2021).
 • Periode 2: 17 dagen (van 19 mei 2021 tot en met 4 juni 2021).

Vraagt u subsidie aan voor kosten van een deel van een maand? Of weet u niet welke kosten u heeft gemaakt op welke dag? Dan berekent u de kosten voor een deel van de maand. Voor bijvoorbeeld december kunt u de kosten opgeven vanaf 15 december. Dit zijn 16 dagen. U berekent dit zo:

(Kosten van de hele maand november / 30 dagen) x (16 dagen - reguliere sluitingsdagen)

Krijgt u voor sommige kosten een afrekening per jaar? Dan berekent u de kosten voor de subsidieperiodes op deze manier:

 • Periode 1: (kosten van het hele jaar / 366 dagen) x (165 dagen - reguliere sluitingsdagen)
 • Periode 2: (kosten van het hele jaar / 366 dagen) x (17 dagen - reguliere sluitingsdagen)

Omzetverlies

Bij het berekenen van uw subsidie kijken we ook naar uw omzetverlies. Onder omzet valt het geld dat u verdient door:

 • tickets en abonnementen
 • parkeren
 • verkoop van souvenirs of andere goederen
 • horeca
 • evenementen
 • zaal- en locatieverhuur

Donaties en erfenissen tellen niet mee. Subsidies tellen ook niet mee als omzet. Denk bijvoorbeeld aan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Gekochte en verzilverde tickets

De verkoop van tickets gaat altijd mee in de omzet van de periode waarin ze zijn gekocht. Heeft u dus tickets verkocht in periode 1 of 2, maar zijn deze niet verzilverd? Dan tellen deze wel mee als omzet voor die periode. Bijvoorbeeld: u heeft tickets verkocht in juni, maar deze zijn niet verzilverd. Dan tellen deze mee als omzet in juni.

Boekt u de tickets en/of abonnementen af op jaarbasis? Dan rekent u uit hoeveel dit per periode is. U doet dit op dezelfde manier als bij de kosten voor dierverzorging.

U berekent uw omzet van de tickets en abonnementen in 2020 en 2021 op dezelfde manier.

Berekening percentage omzetverlies

U berekent het percentage van het omzetverlies voor periode 1 en voor periode 2. Dat doet u op deze manier:

 • Percentage omzetverlies periode 1 = 1 – (omzet periode 1 2020 en 2021 / omzet periode 1 2019) x 100
 • Percentage omzetverlies periode 2 = 1 – (omzet periode 2 2021 / omzet periode 2 2019) x 100

De uitkomst van de berekening rondt u af op hele procenten.

Personeelskosten

U kunt een vergoeding krijgen van 70% van de kosten van het personeel dat heeft gewerkt. We berekenen deze 70% automatisch met uw totale personeelskosten. Om uw totale personeelskosten te berekenen, kijkt u naar het personeel dat onder een gezagsverhouding werkt. Dit betekent dat u alleen de kosten mag opgeven als diegene door iemand ontslagen kan worden. U mag de volgende kosten meerekenen:

 • salarissen
 • sociale lasten
 • pensioenpremies
 • kosten van ingehuurd personeel
 • stage- en vrijwilligersvergoedingen
 • vergoedingen voor dagbesteding

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u voor personeelskosten financiële steun gekregen via de NOW 3, 4 en/of 5? Dan moet u kiezen tussen een vergoeding van de personeelskosten via de Subsidie dierentuinen voor coronaschade of via de NOW.

Kiest u ervoor om de personeelskosten op te voeren onder de NOW? Dan moet u in het formulier van de Subsidie dierentuinen voor coronaschade de personeelskosten op 0 euro zetten in beide periodes. De Subsidie dierentuinen voor coronaschade november - juni telt mee als omzet voor de periode van 9 november 2020 tot en met 18 november 2020 en van 15 december 2020 tot en met 19 mei 2021. Dat kan betekenen dat uw NOW-tegemoetkoming lager wordt.

Kiest u ervoor om de personeelskosten op te voeren onder de Subsidie dierentuinen voor coronaschade november - juni? Dan moet u uw aangevraagde NOW op 0 laten vaststellen.

Parkkosten

Parkkosten zijn nodig om de dierenverblijven te onderhouden en in te richten. Het gaat hierbij om kosten voor regulier onderhoud en inrichting. Hieronder vallen ook de kosten om het park veilig te houden voor mens en dier. De kosten voor vernieuwing van verblijven tellen niet mee.

Berekening parkkosten

We berekenen de parkkosten met de netto parkoppervlakte. Dit is de totale oppervlakte van de dierentuin min de oppervlakte voor parkeerplaatsen en aanwezige vakantiehuisjes. We gebruiken hiervoor vierkante meters (m2). U kunt deze het beste bepalen met de gegevens van het kadaster.

Voor de berekening van de parkkosten hebben we het bedrag per m2 per dag bepaald. Dit is het bedrag dat u voor elke dag kunt krijgen. Dit bedrag vergoedt maar een deel van de totale parkkosten die u maakt. Niet alle parkkosten zijn namelijk bedoeld voor dieren, educatie en conservatie.

Bedrag per dag

Grote dierentuinen hebben schaalvoordelen. Daarom hebben we de netto oppervlakte verdeeld in 5 schijven. Elke schijf heeft een eigen bedrag voor de vaste kosten per m2. Voor de eerste 25.000 m2 krijgt u € 0,13 per dag. Voor de volgende 75.000 m2 is dat € 0,10. En zo door naar 300.000 m2 of meer. In uw aanvraag vermenigvuldigen we de resultaten nog met het aantal dagen van de periode.

De bedragen voor elke schijf per dag staan in de tabel hieronder.

Bedrag per schijf
Oppervlakte Bedrag
0 – 25.000 m2 € 0,13
25.001 – 100.000 m2 € 0,10
100.001 – 200.000 m2 € 0,07
200.001 – 300.000 m2 € 0,03
300.001 en hoger € 0,0003

Is de dierentuin bijvoorbeeld 80.000 m2? Vul de eerste 25.000 m2 in bij de schijf 1 t/m 25.000 m2. Vul de rest van de oppervlakte (55.000 m2) in bij de schijf 25.001 t/m 100.000 m2.

Overige kosten voor dierverzorging

U krijgt ook subsidie voor andere kosten voor dierverzorging. Dit bedrag krijgt u helemaal vergoed. Onder dierverzorging valt in ieder geval:

 • diervoer met en zonder genezende werking;
 • diergeneeskundige handelingen en de materialen die daarvoor nodig zijn;
 • medicijnen voor uw dieren;
 • verwerving en vervoer van dieren voor een fokprogramma;
 • schoonmaak van dierverblijven, zoals de afvoer van mest en materialen voor bodembedekking;
 • elektriciteit, gas en water;
 • aankoop van bedrijfskleding;
 • gedragsverrijkende materialen, zoals speelgoed;
 • bestrijding van ongedierte;
 • preventieve (medische) handelingen die het dierenwelzijn verbeteren.

Berekening subsidie

U vraagt voor elke periode subsidie aan voor de vaste kosten voor dierverzorging. De subsidie berekenen we zo:

 • subsidie periode 1 = (70% van de personeelskosten + de berekende parkkosten + overige kosten dierverzorging periode 1) x % omzetverlies periode 1
 • subsidie periode 2 = (70% van de personeelskosten + de berekende parkkosten + overige kosten dierverzorging periode 2) x % omzetverlies periode 2

De totale subsidie berekent u door de subsidie periode 1 en subsidie periode 2 bij elkaar op te tellen. Het budget voor de subsidie is € 52,7 miljoen. Is het bedrag van alle goedgekeurde aanvragen hoger dan dit budget? Dan krijgen alle aanvragers hetzelfde percentage subsidie minder.

Heeft u vragen over de Subsidie dierentuinen voor coronaschade november - juni? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Subsidie dierentuinen voor coronaschade.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?